Rapport Trafostation erg vaag

Datum:
 • zaterdag 4 augustus 2012
 • in
 • Categorie: ,
 • 4 augustus 2012 Noordkop - Je kunt je afvragen of de landschapsarchitecte zelf daadwerkelijk op beide locaties is geweest
  Onderzoek ’T VELD

  Het rapport over de locatiekeuze voor transformatorstation De Weel ligt al enige tijd op de redactie: een rapport dat meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft.

   DOOR LISET VAN RAVENZWAAI

   De Adviescommissie Ruirntelijke Zaken (ARO) heeft onlangs op basis van onder meer een rapport van onderzoekster Miranda Reitsrna het advies aan Gedeputeerde Staten uitgebracht om het transformatorstation op locatie vier, tussen De Weel en ’t Veld, te bouwen.

  Veel omwonenden willen het station daar juist niet en pleiten voor locatie vijf, dichterbij het Verlaat. Maar die locatie leent zich volgens Reitsma niet voor de bouw van een trafostation. Want, zo schrijft zij: "De nieuwe rotonde biedt straks ruim uitzicht op het trafostation. Het ligt daar maximaal in het zicht."

  Alsof passerende automobilisten zich zouden storen aan een transforrnatorstation naast een mega-rotonde. 

  Rotonde

   Maar, zo stelt zij, ’juist vanwege de aanwezige rotonde is er al te veel gaande op die locatie om er een dergelijk grootschalig transfornlatorstation aan toe te voegen’. En daarom is het volgens haar beter om een enorm industrieel gebied dan maar te plaatsten op een plek waar dat nog niet is; de weilanden achter de Rijdersstraat in ’t Veld.

  Deze locatie sluit beter aan ’om de verstoringen van de openheid van het landschap te beperken’, aldus de onderzoekster. Je kunt je afvragen of zij zelf daadwerkelijk op beide locaties is geweest. Want iedereen kan in een oogopslag concluderen dat ’de openheid van het landschap’, zoals zij dat zo mooi zegt, op locatie 5 al zodanig is verstoord door de rotonde dat er ook nog wel een transformatorstation naast kan. Bouw je die op locatie vier, dan verstoor je pas de openheid van het landschap.

   Automobilisten

   Het zicht van automobilisten lijkt in haar rapport zwaarder te wegen dat die van de bewoners van de Rijdersstraat en De Weel. Maar dat zijn wel de mensen die straks dagelijks tegen een transformatorstation van behoorlijk formaat moeten aankijken.

  Volgens Reitsma valt het wel mee. ’Zicht op de locatie vanuit de dorpen bestaat in zekere mate vanuit De Weel en het bebouwingslint van de Rijdersstraat’. Aangezien er een dijkje rondom het trafostation komt en een bomenrij van tien meter hoog, wordt het terrein ’zodanig afgeschermd dat het opgaat in het polderlandschap’.

   Ook na het lezen van deze bevindingen vraag je je af of zij het rapport niet geschreven heeft vanachter haar bureau, zonder enig veldwerk te verrichten. Want de kopse kanten van het perceel zijn toch echt achttien meter hoog en komen dus ver boven de bomenrij uit. Bovendien kunnen er vraagtekens gezet worden bij de schaal van de illustraties waar het trafostation is ingetekend. Op locatie vijf lijkt het transformatorstation veel groter te zijn ingetekend dan op locatie vier.

   Bron: NHD


  0 reacties :

  Een reactie posten