Bijen verdienen hulp

Datum:
 • dinsdag 24 juli 2012
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Provincie NH  -  Onder meer gaat de provincie het rijk verzoeken om het gebruik van het zeer giftige bestrijdingsmiddel imidacloprid terug te dringen.  HAARLEM
  Noord-Holland wil proberen om de hoge sterfte onder bijen tegen te gaan. Onder meer gaat de provincie het rijk verzoeken om het gebruik van het zeer giftige bestrijdingsmiddel imidacloprid terug te drin gen.
  Op voorstel van de Partij voor de Dieren heeft de provincie besloten tot maatregelen om de bij te redden. Daar gaat het al jaren slecht mee: de sterfte ’s winters is veel hoger dan vroeger. Van de 350 wilde bijensoorten in Nederland wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd en ook de honingbij heeft het moeilijk.
  De provincie gaat het rijk vragen om het gebruik van neonicotinoIden, een zeer giftige en nauwelijks afbreekbare groep insecticiden terug te brengen of te verbieden. Het gaat met name om imidacloprid dat sinds 2004 in Nederland op grote schaal wordt gebruikt bij de teelt van groente, fruit en aardappelen.
  Volgens een toenemend aantal wetenschappers zijn neonicotinaden een belangrijke oorzaak van de bijensterfte. Het is al in minieme hoeveelheden giftig voor bijen, desorienteert ze en vermindert hun afweer. 
  Ook sterven bijen door voedselgebrek door een tekort aan wilde bloemen en diversiteit aan gewassen op de akkers. Daarom gaat de provincie een proef met bijvriendelijk bermbeheer uitvoeren en ook gemeenten en recreatieschappen vragen daar extra op in te zetten. Tot slot gaat de provincie de bij toevoegen aan een subsidieregeling voor soortenbescherming. Het actieplan Geen Bijzaak van de Partij voor de Dieren werd in de Statenvergadering unaniem aangenomen.
  Bron: NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten