B&W Hollands Kroon dulden geen commentaar

Datum:
 • zondag 1 juli 2012
 • in
 • Categorie: , ,
 • 1 juli 2012 Anna Paulowna - Verkeersremmers, Trafostation en het collectief inkopen van Zonnepanelen: geen commentaar op ambtenaren gewenst.
  Burgemeester van Eijk heeft Theo Moras het inspreken over bepaalde kwesties moeilijk gemaakt het ging over de gevaarlijke verkeersremmer in de gemeente, het Trafostation op De Weel en het collectief inkopen van Zonnepanelen, er mocht geen commentaar gegeven worden op de betreffende ambtenaren.

   DE BEZWAARLIJKE TEKST DIE NIET WERD GEDULD ! 

   Voorzitter hartelijk dank:

   Graag zou ik enkele kwesties aan de orde willen stellen. Allereerst kom ik even terug op de gevaarlijke verkeersremmers die te pas en te onpas in de gemeente Hollands Kroon zijn geplaatst. Nog steeds wordt men hiermee geconfronteerd, op meer plaatsen in Hollands Kroon worstelen ze met exact dezelfde problemen en ook daar moeten eerst ergere dingen gebeuren, maar vreemd genoeg heeft het ambtenarenapparaat ons verzekerd dat ze dood leuk weer terug geplaatst zullen worden. Alleen kon hij nog niet bevestigen of het dit jaar nog wel zou lukken, maar tot die tijd zijn er waarschijnlijk geen problemen te verwachten, en overigens wordt er nu ook door de Fietsbond naar gekeken.

  Vervolgens over het Trafostation op De Weel. Het bevreemdt ons ontzettend dat er een onafhankelijk onderzoek gaat plaats vinden naar een locatie die door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Niedorp al is afgeserveerd. Wat moeten wij als burgers hier wel niet van denken? Het lijkt wel een gewoonte te worden dat het college de dienst uitmaakt, een college die nota bene bestaat uit twee wethouders uit de gemeente Niedorp waar deze ongewenste locatie is afgewezen en er een andere locatie onderzocht moest worden. De regels lijken veranderd, er wordt nog eens een poging gewaagd om de burgers rond die locatie een rad voor ogen te draaien. Dit geeft bepaald geen vertrouwen voor de toekomst in deze nieuw gevormde gemeente waar wij aldoor al bang voor zijn geweest.

   En dan is er ook het zeer merkwaardige besluit dat eerder was genomen m.b.t. op de collectieve inkoop van Zonnepanelen. Hoe is het college in hemelsnaam op het idee gekomen om de goedwillende burger zo af te schepen.Alle regiogemeenten proberen gezamenlijk wat voor hun burgers en het milieu te betekenen maar de ambtenaren van Hollands Kroon zijn meer met vogel gehaktmolens en zwaaipalen bezig en hebben zelfs een Ambtenaar geposteerd op de gemeente grens bij Medemblik om ook hun te laten zien dat zij goed bezig zijn met alternatieve energie en zich schijnbaar totaal niet bekommeren om hun eigen burgers die meer in zonnepanelen geïnteresseerd zouden zijn dan in gesubsidieerde wind en de gelegenheid te geven om hier ook van te profiteren. Maar gelukkig voor de geïnteresseerden kwam het college hier op het laatste moment nog op terug.

  Hoe is zoiets toch mogelijk, het begint erop te lijken dat de burgers van deze gemeente dit college weinig of niets meer interesseert. Met de vorming van de coalitie was al heel gauw duidelijk dat men meer met zich zelf bezig was dan met de inwoners van Hollands Kroon of zeg maar gerust hun eigen kiezers de partijen die bij die verkiezingen zoveel stemmen en zetels wisten te vergaren werden aan de kant geschoven. De formateur van de grootste partij de VVD wist wel raad met het formeren van een coalitie. De Senioren als grootste nieuwkomer en winnaar van 4 zetels en ook LADA als goede volger werden genegeerd, ook zal het er geen goed aan doen dat er twee, dus de helft van de viergemeenten niet in het college vertegenwoordigd zijn, wat in de verkiezingsaanloop wel was afgesproken.

   Maar goed voorzitter en raad we moeten tot de volgende verkiezingen in 2014 verder, en ik hoop dat ik de wens mag uitspreken dat er in het vervolg zorgvuldiger geluisterd wordt naar de wensen en inbreng van de burgers. Zoals het nu gaat begint het er steeds meer op te lijken dat dit eerder nog wel eens geprezen college incompetent is voor hun functioneren en we zijn nog maar net halverwege de rit, een rit die nog voor veel onaangename verrassingen zou kunnen zorgen.

  Gelukkig komt het zomerreces er aan, ook wordt de burgemeester ingeruild voor een ander en of dat een verbetering wordt zou nog moeten blijken. In ieder geval wens ik iedereen alvast een prettige vakantie en veel zelfreflectie. Voorzitter bedankt voor deze gelegenheid en iedereen bedankt voor hun aandacht.

   Theo Moras

  0 reacties :

  Een reactie posten