Hollands Kroon wil naar de top

LYDIA JASPER

 
HOLLANDS KROON
 
 Hollands Kroon moet centrumgemeente duurzame energie worden. Wethouder Theo Meskers: „Dat gaan we realiseren door bestaande initiatieven te koppelen en ruimtelijke ordening zo te regelen, dat bedrijven die bezig zijn met duurzame energie zich hier makkelijk kunnen vestigen."
 
Het college hoopt zo ook honderden arbeidsplaatsen in de Kop te ontwikkelen.
 
Duurzaamheid is een hot item en soms zelfs discutabel. „Het is niet de bedoeling dat we het gebied volplanten met windrnolens", verduidelijkt Meskers. Hij wijst op onderzoeksfaciliteiten zoals ECN, Tidal Test Center en de Noordkop. De bedrijven Global Blade Technology windenergie ult Wieringerwerf en Tocardo (getijdeenergie) uit Den Dever zijn uit de ontwikkelingsfase en zoeken naar ruimte voor hun fabrieken.
 
Meskers kijkt met een schuin oog naar Kooyhaven als hij meedenkt over locaties. Om de weg te plaveien voor een mogelijke komst - en die van andere mogelijke soortgelijke oedrijven — is het echter noodzakelijk dat met de gemeenteraad gesproken wordt. „GBT bijvoorbeeld zit in een vrij zware milieucategorie en de toenmalige Polderse raad heeft zich tegen de komst van die milieucategorie op Kooyhaven uitgesproken We hebben het echter over een bedrijf dat geen geluids en stankoverlast produceert voor de omgeving, maar dat door de gebruikte rnaterialen in die stevige categorie is ingedeeld. Maar ik ben het ermee eens dat het dubbel kan klinken in combinatie met duurzaamheid. Daarmee is overigens niet gezegd dat GBT zich op Kooyhaven vestigt".
 
Door zich te richten op drie hoofdstromen: Greenport, recreatie/toerisme en maritiem/energie hoopt Hollands Kroon zich verder te ontwikkelen. Waardoor hoger opgeleiden werk kunnen vinden in de Noordkop en er wellicht ruimte komt voor hoger beroeps onderwijs.
 
Meskers filosofeert zelfs over een ’Energy Academy’ dat het bestaande onderwijs in Den Helder kan versterken. Hij beseft zich echter ook dat het vijf tot tien jaar kan duren voordat de rol van centrumgemeente tot wasdom is gekomen. „Door de fusie kunnen we de bestuurskracht van Hollands Kroon laten zien. De vier gemeenten konden apart niet tot zo’n langetermijnontwilkkeling komen."
 
 
Bron: NHD

0 reacties :

Een reactie posten