Forse investeringen nodig in waterstof en warmtenetten om elektriciteitsnet te ontlasten

HAARLEM
Er moet fors worden geïnvesteerd in waterstof en warmtenetten om het elektriciteitsnet in Noord-Holland te ontlasten.

Roel van Leeuwen 4-7-2019

Om de beschikbaarheid van energie en de betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen, moeten er tijdig maatregelen worden genomen.
Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, Tennet en Alliander. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen, laat zien hoe de vraag en het aanbod van energie zich tot 2050 ontwikkelt en wat dit betekent voor de energie-infrastructuur in Noord-Holland.

Datacenters

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen er steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen en groeit het aandeel elektrische voertuigen. Maar ook datacenters gebruiken grote hoeveelheden energie. In totaal zal de elektriciteitsvraag de komende dertig jaar minimaal verdubbelen en mogelijk zelfs verdrievoudigen.
In de regio Noord-Holland Zuid leggen woonwijken, werklocaties, datacenters, mobiliteitsstromen en de luchthaven Schiphol druk op alle lagen van het elektriciteitsnetwerk. In het Noordelijk deel van de provincie vragen vooral de groei van datacenters - zoals het hyperscale datacenter van Google in Middenmeer - en het groeiende aanbod van zon- en windenergie om uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet. In Noord-Holland Noord en rond Amsterdam ontstaan er op korte termijn al knelpunten in het elektriciteitsnetwerk.

Waterstof

Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat de vraag naar elektriciteit sterk toeneemt, ook zal de vraag naar waterstof fors toenemen. Vooral na 2030 zullen er steeds meer auto’s op waterstof rijden, maar ook vanuit de industrie neemt de vraag naar waterstof substantieel toe omdat er voor hogetemperatuurprocessen weinig andere duurzame energiedragers voorhanden zijn.
Om de industrie rond het Noordzeekanaal te helpen bij hun klimaatdoelstellingen is er volgens het onderzoek behoefte aan zowel een waterstofnet als een CO2-net. Een deel van het aardgastransportnet zal geschikt worden gemaakt voor duurzame gassen, zoals waterstof. De bevoorrading van tankstations voor het wegverkeer met waterstof zal vermoedelijk via tankwagens gebeuren en voor de scheepvaart zullen in de haven nieuwe bunkerfaciliteiten moeten worden ontwikkeld. Voor de toevoer van klimaatneutralere brandstoffen naar Schiphol, zoals biokerosine en op waterstof gebaseerde syntheische brandstoffen, kan gebruik worden gemaakt van de bestaande pijpleiding in het Amsterdamse havengebied.
Voor de hand liggende plekken voor de productie van waterstof zijn het Noordzeekanaalgebied en Den Helder.
De aanleg van een waterstofketen, een CO2-keten en het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk zijn kostbaar. Daarnaast kan ruimtegebrek zorgen voor belemmeringen

Noordhollands Dagblad

2 reacties :

Anoniem zei

Gewoon gas blijven gebruiken, dan heb je al die problemen niet. Zo simpel is het. Luister eens naar deze gerespecteerde professor die wel kennis van zaken heeft https://bit.ly/2JuKbhs . We slaan de verkeerde weg in met deze klimaathoax, een zeer grote groep gezinnen in de middenklasse zal door de maatregelen in een uitzichtloze armoedeval terecht komen. Een zeer bloedige burgeroorlog ligt op de loer, en alle voortekenen daarvan worden met de dag beter zichtbaarder. Er dient aan de noodrem getrokken te worden en de koers verleggen naar realisme, waar experts de koers bepalen en niet volledige gecorrumpeerde politici die een nieuw verdienmodel opzetten voor banken en multinationals om de middenklasse weg te vagen.

Johann zei

Het wordt tijd dat de ogen van de burger open gaan. We hebben voor ruim 80 jaar voldoende aardgas voor gebruik op wereldniveau.Aardgas is een van de meest schone brandstoffen. Hier in NL hebben we een perfect aardgasnet
wat door de heren klimaatfantasten met een pennentreek waardeloos wordt gemaakt .M.i. ziet de industrie achter deze aardgas-hoax omdat er zo lekker aan kan worden verdient.Het wordt tijd dat er een partij aan de macht komt om deze klimaatonzin te stoppen.Deze regering brengt de doorsnee NL burger aan de bedelstaf terwijl de industrie zich de ballen uit de broek lacht !

Een reactie posten