Provincie wil koppositie

Datum:
 • vrijdag 25 mei 2018
 • in
 • Categorie: ,

 • Haarlem -  GS hebben 69 miljoen euro gevonden door nog eens de verschillende reserves tegen het licht te houden.  Roelvan Leeuwen r.van.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl


  Noord-Holland wil koploper zijn inzake klimaat en daar ook flink in investeren. Verder wil de provincie groenstroken langs wegen en vaarwegen verbeteren om de biodiversiteit te vergroten.

  Dat zijn enkele maatregelen die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben opgenomen in de Kaderbrief die op 9 juli door ProvinciaIe Staten wordt behandeld. De brief is de opmaat voor de in november vast te stellen begroting. Een jaar voor de verkiezingen van 2019 staat de provincie er financieel goed voor. Eerder dit jaar werd al bekend dat GS 69 miljoen euro hebben gevonden door nog eens de verschillende reserves tegen het licht te houden.

  Opcenten 

  In theorie zou Noord-Holland nog veel meer geld kunnen besteden als de provinciale opcenttarieven stijgen. Noord-Holland heeft de laagste tarieven in vergelijking met de andere provincies. Er is zelfs een onbenutte belastingcapaciteit van 131,9 miljoen euro. Maar er is geen begrotingstekort en dus kiezen GS ervoor de opcenttarieven niet te verhogen.

  Volgens gedeputeerde Elisabeth Post van Financiën zijn de vooruitzichten positief. ,,De economie groeit en het aantal banen is sterk gestegen. Dat biedt ruimte om te investeren in belangrijke en kansrijke opgaven als infrastructuur, energietransitie en digitalisering."

  De provincie wil voorop lopen bij het bijdragen aan nationale en internationale klimaatdoelstellingen. Op termijn moet de provinciale infrastructuur zijn opgebouwd uit duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen verkrijgbare grondstoffen. Ook moet deze infrastructuur worden gebruikt om duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld door fietspaden uit te rusten met een zonnewegdek.

  De verscheidenheid aan dieren en planten moet worden vergroot door de stroken langs wegen en vaarwegen te verbeteren. Bijvoorbeeld met kruidenrijke bermen voor bijen en vlinders. Uitgangspunt is dat door de groenmaatregelen ook de lucht verbetert door het vasthouden van fijnstof.

  Uitritten 

  Uit de cijfers blijkt dat er in 2017 biina 44.000 auto's meer rondreden in de provincie dan in 2015 en dat terwijl de veiligheid van provinciale wegen onder druk staat. Om hier iets aan te doen, komt er in 2019 een subsidieregeling om uitritten van bewoners langs provinciale wegen veiliger in te richten.

  Noordholland Dagblad

  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Beste Elisabeth, Amsterdam niet meegerekend ?

  Een reactie posten