Den Helder loopt leeg op haven

Datum:
 • woensdag 23 mei 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Den Helder - 'Haven heeft mooie bruidsschat meegekregen met grond die ze mochten exploiteren'
  Hans Brandsma 23-5-2018

  De verzelfstandiging van de Helderse haven hangt de gemeente Den Helder als een molensteen om de nek. Het acute tekort is 7 miljoen euro. Daarnaast vroeg wethouder Edwin Krijns gisteren nog eens om 14 miljoen euro extra. Krijns kreeg het gisteravond zwaar te verduren tijdens de commissievergadering waarin hij een doorkijkje moest geven naar de toekomst van Port of Den Helder. Die is verre van rooskleurig, zo moest de havenmeester erkennen. Het liquiditeitsprobleem van 7 miljoen zou zijn ontstaan door achterstallige onderhoud aan de kade en verflauwde interesse van bedrijven om grond op de Kooyhaven af te nemen.

  ,,Aan het einde van dit jaar zal uít het nieuwe bedrijfsplan en de daarop aansluitende meerjarenbegroting 2019 - 2023 blijken wat de benodigde aanvullende financiering is", meldde Krijns. ,,Naast de 7 miljoen euro komt daar voor de periode 2019 - 2023 nog 14 miljoen euro bij."

  Bruidsschat 

  De totale financieringsvraag komt daarmee op 21 miljoen euro en dat schoot veel partijen in het verkeerde keelgat. ,,Begin dit jaar werd er om 4 miljoen gevraagd, vervolgens om 7 miljoen euro en daarmee lijkt het einde nog niet in zicht", concludeerde Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur, die zich afvroeg waarom de gemeente - als honderd procent aandeelhouder - geen toezicht op de opbouw van de reserves had gehouden. ,,Port of Den Helder heeft een mooie bruidsschat meegekregen met grond die ze mochten exploiteren. Nu moeten we helaas constateren dat het schromelijk is mislukt en dat het verdienmodel niet groot is." Volgens Wouters is een faillissement van de haven niet wenselijk. ,,Het zou niet verstandig zijn, maar voor de inwoners moet het wel draaglijk zijn. We moeten dus goed kijken waar we op kunnen bezuinigen."

  Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) verweet Port of Den Helder een gebrek aan visie. ,,Het is niet meer van deze tijd dat er om geld wordt gevraagd zonder dat we weten waar het precies heen gaat. In het verleden zijn er door de haven zelfs tripjes naar Houston georganiseerd, terwijl we niet eens weten wat die reis heeft opgeleverd. Dat willen we eerst wel eens weten."

   Faillissement 

  Marije Boessenkool van Groenlinks wilde weten wat er zal gebeuren als de Helderse raad op 7 november besluit in ieder geval geen zeven miljoen euro beschikbaar wil stellen. Krijns, die aangaf de meeste vragen later schriftelijk te willen beantwoorden, stipte aan dat een faillissement dat onafwendbaar is.

  Tot die conclusie kwam ook Peter de Vrij namens de PvdA.
  ,,Het is duidelijk dat er bij de oprichting weeffouten zijn gemaakt. We moeten stappen terugdoen en daarna te kijken hoe we de haven overeind kunnen houden. Er zijn gelegenheidsargumenten aangedragen om de 7 miljoen euro te rechtvaardigen. Waarom krijgen we geen concrete voorstellen wat er met het geld gebeurt? We zijn niet de haven van Rotterdam of Amsterdam en die rol willen we ook niet spelen. Den Helder is een kadehaven met een beetje grond."

  Noordhollands Dagblad


  7 reacties :

  Theo Moras zei

  En heeft wethouder Theo Meskers dit stokpaardje nog steeds in zijn portefeuille? Dan gaat het zeker goed komen als hij door de ambtenaren maar goed, op tijd en juist wordt geïnformeerd.

  Anoniem zei

  Hieruit blijkt maar weer eens dat een haven runnen te hoog gegrepen is voor ambtenaren als ze niet of slecht aangestuurd worden.

  Anoniem zei

  Hoeveel geld heeft Anna Paulowna/Hollands Kroon in Kooyhaven gestoken?
  En de provincie (o.a. 10 jaar de heer Cocijnse in een kantoor)?

  Kapitein Rob zei

  Port of Den Helder werkte toch samen met die ervaren mannen van de heven van Amsterdam qua aanpak en organistie, etc?
  Welnu, begint er aardig op te lijken dat Amsterdam de haven van Den Helder heeft kalltgestellt.

  Sam Kooy zei

  Welk een vriendelijke woorden van Moras, Anoniem en Kapitein Rob zoals zij zich noemen. Kooyhaven, Port off Den Helder, concurrentie van het Eemshavengebied, Concurrentie heliehaven Eemsgebied, het Nh-kanaal te ondiep. Meskers en havenvriend van Den Helder, willen jullie er nog méér op jullie bord. Kan je krijgen als je er om vraagt ! En vriend Meskers blijft ondanks alles vriend van de VVD-club en wordt zelfs tot ongeloof van een ieder weer wethouder in Hollandskroon !!!!!!!!!!! Beide heren de grootste mislukkelingen boven Amsterdam. Van mij kregen zij met onmiddellijke ingang een schop onder hun kont regelrecht naar de maan om nimmer meer, welke politieke ambitie dan ook, op deze aardbol te kunne uitvoeren !

  Anoniem zei

  Weer een mooi voorbeeld van een bedrijf dat vanuit ondeskundigheid, geld vraagt aan de gemeenschap. Laat het maar failliet gaan, en door een partij exploiteren met kennis van zaken. De centen zijn opgevreten door ondeskundigen uit het opvreet netwerk, en de inwoners van Den Helder dienen deze ondeskundige nog meer gelden te verstrekken? Ze kunnen wel steun vragen aan Theo Meskers, dan kan je bevolking van Hollands Kroon ook nog even met centen over de brug komen. Mij benieuwen of The Meskers nog enig draagvlak heeft onder het ambtenarenapparaat, die heeft hij immers een mes in de rug gestoken bij zijn aftreden als wethouder.

  Mr. X zei

  Laatste anoniem:

  Onder Tocardo Den Oever heb ik wat losse opmerkingen over subsidieverstrekking aan het ex-failliete Tocardo gemaakt wat ook voor de haven van Den Helder van toepassing kan zijn. Laten wij ons realiseren dat het hele economische systeem alleen nog maar draait op afpersing van de bevolking middels belastingheffing teneinde bewust wanbeheer en financiële onmogelijkheden in stand te houden. Als beheerder van die DH haven had je toch allang de slechte staat van onderhoud onder ogen moeten zien? Nee, dan liever mooie verhalen in de pers over zo en zoveel schepen per jaar in de haven en hoeveel werkgelegenheid dat geeft. Nep politici, nep managers,nep wetenschappers (onze nieuwe priesters!), nep rechters en nep journalisten doen niets anders dan de bevolking valse beelden en voorstellingen te laten zien in een voorheen mooi land.

  Een reactie posten