Weinig animo vaarweg IJsselmeer-Amstelmeer

Datum:
 • vrijdag 16 februari 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon -  Den Oever - De behoefte aan een nieuwe vaarverbinding tussen het IJsselmeer bij Den Oever en het Amstelmeer aan de andere kant van Wieringen blijkt bijzonder gering.
  16-2-2018  Zo komt naar voren uit onderzoek dat is verricht in opdracht van de provincie Noord-Holland naar de wenselijkheid en haalbaarheid daarvan.

  De onderzoekers hebben gesprekken gevoerd met ruim 25 personen van vijftien betrokken organisaties, waaronder jachthaven Marina Den Oever, watersportvereniging Amstelmeer, Koninklijke Schuttevaer en de vereniging voor beroepsschippers BBZ.

   Aquaduct

  Een van de conclusies is dat de vaarverbinding bijzonder ingewikkeld is te realiseren, omdat onder- breking van de A7 via een overtoom (dam met scheepshelling aan weerszijden) of aquaduct (tunnel onder het water door) extreem duur is.

  Verder blijkt dat het te verwachten gebruik van de route, ook gezien alternatieve verbindingen over het water beperkt zal blijven. Dat is gebaseerd op cijfers over de recreatievloot in de Noordkop en aantallen sluispassages.

  Geconstateerd wordt dat ondanks de redelijk omvangrijke zeegaande vloot het binnenwater een stuk minder bevaren wordt. Van lJsselmeer naar Waddenzee vice versa varen jaarlijks bijvoorbeeld circa 20.000 vaartuigen, terwijl via de Slootvaart en het Waardkanaal ongeveer achthonderd boten passeren.

  De onderzoekers adviseren bestaande vaarroutes beter te onderhouden, in te spelen op de sloepenmarkt en meer afmeervoorzieningen aan te leggen op strategische locaties, waar watersporters uitgaven kunnen doen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten