D66 stelt minister vragen over bioloog Rik

Datum:
 • woensdag 21 februari 2018
 • in
 • Categorie: , ,

 • Leiden/Heerhugowaard - Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) stelt vragen aan  minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over 'milieubioloog Rik'. 
  Wilfred Simons


  ,,Ons oppervlaktewater is een belangrijke bron voor ons drinkwater," zegt hij in een toelichting.,,Daarom wil D66 opheldering over de verschillende rekenmethoden van Nederland en de EU. Die leiden nu tot verwarring over de werkelijke kwaliteit van  ons oppervlaktewater."

  Klopt het, wil Sienot daarom weten, dat er verschillende rekenmethodes  bestaan? Sienot reageert hiermee op berichten dat de app pestinfo.nl van milieubioloog Rik van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  (HHNK) steevast lagere vervuilingswaarden registreert dan de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater van het centrum voor Milieukunde Leiden CML).  Dat vindt het D66-Tweede Kamerlid merkwaardig. Als dat zo is, wil hij weten waarom er een verschil is
  in de rekenmethodes die Nederland hanteert, in vergelijking met de EU.

  CML en Royal Haskoning maken sinds 2003 de Bestrijdingsmiddelenatlas in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W. Sienot wil daarom weten of het klopt, dat het ministerie 'geen aanleiding ziet  om de toetsing van het meten van de kwaliteit van het oppervlakte water aan te passen'. "Zo ja,  kunt u dit toelichten?"

  Sienot vindt ook dat, 'individuele instituten, bedrijven en andere organisaties' open data altijd vrij moeten kunnen gebruiken. Hij vraagt zich daarom af of het klopt dat Universiteit Leiden 'open data lijkt ín te zetten om een monopoliepositie te verkrijgen'. "In hoeverre bent u op de hoogte of soortelijke situaties zich vaker voordoen?"

  Druk 

  Eerder deze maand werd bekend dat het CML in 2016 en 2017 druk heeft uitgeoefend op het HHNK om Rik te dwingen pestinfo.nl offline te halen. Volgens Riks advocaat Ferre van de Nadort ging het waterschap daar uiteindelijk niet op in. Uit een e- mailwisseling tussen CMl-hoogleraar Peter van Bodegom en hoofd onderzoek Jan Bruin van het HHNK, in het bezit van deze krant, blijkt dat hij dit wel nadrukkelijk aan Rik ging vragen', en dat het offline halen zeker het gewenste resultaat' zou zijn.Maar het waterschap kon Rik daar niet toe verplichten, omdat hij de website in zijn vrije tijd had gemaakt.

  Het D66-Tweede Kamerlid wil verder dat minister Van Nieuwenhuizen in gesprek gaat met de Universiteit Leiden en eventueel met milieudeskundige Rik 'zodat de website van Rik in de lucht gehouden kan worden'.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten