Geen onderzoek HVC-exit Den Helder

Datum:
 • maandag 22 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Helder - Een voorstel van Sociaal Lokaal Den Helder om een vertrek uit de HVC Groep te onderzoeken is maandagavond met ruime meerderheid weggestemd.
  Hedzer Faber 22-1-2018

  Alleen Beter voor Den Helder, ChristenUnie en Fractie De Knijf steunden de motie. Volgens SL-fractievoorzitter Rachel Post wordt nu aangenomen dat een vertrek veel te duur is, maar staat dat niet vast. ,,Terwijl we aan deze constructie zijn begonnen omdat het beter en efficiënter zou zijn, terwijl het in de praktijk duurder en slechter is.’’
  Wethouder Odd Wagner raadde de motie af omdat zonder een onderzoek op te tuigen al duidelijk is dat een exit uit de HVC een miljoenenstrop voor Den Helder betekent. ’Spierballentaal’, vond Post, die erbij bleef dat er onderzoek moet komen. Dat idee bleef steken op zeven stemmen voor, 22 tegen.
  Ook andere voorstellen van Sociaal Lokaal over afvalinzameling haalden het niet. De fractie wilde Odd Wagner opdragen om de 46 wethouders van HVC-gemeenten bijeen te roepen om meer invloed op het afvalbedrijf te forceren. Maar omdat de HVC-statuten net zijn aangepast voor meer invloed vond een meerderheid dat niet nodig of op zijn minst te vroeg. Verder wilde de partij van Rachel Post dat voortaan de grijze bak weer elke drie weken wordt geleegd. Ook dat plan werd met 22 tegen zeven stemmen afgelegd.
  De afvalstoffenverordening die voorlag, uitgaande van gescheiden afvalinzameling door HVC, werd uiteindelijk aangenomen. Zes eenmansfracties waren tegen: Sociaal Lokaal, ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten en de fracties Vemooten en De Knijf. Volgens Behoorlijk Bestuur-raadslid Michiel Wouters is dat plan ’fundamenteel’ fout omdat volgens hem nascheiding van afvalstromen efficiënter en goedkoper is.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten