Motie Behoorlijk Bestuur: ’stop met scheiden afval Den Helder’

Datum:
 • dinsdag 13 juni 2017
 • in
 • Categorie:
 • Den Helder - Behoorlijk Bestuur dient tijdens de eerstkomende gemeenteraadsvergadering in Den Helder een motie in. De fractie wil dat het ingezette beleid om afval te scheiden per direct gestopt wordt.
  ,,Zo langzaamaan heeft iedereen wel door dat Den Helder een zeer moeilijke weg is ingeslagen met de afvalinzameling. Waarbij de stad er niet beter uitziet en de burger toch een behoorlijke aanslag op het woongenot kan/zal ondervinden’’, stelt de fractie in haar motie.
  ,,Scheiding voor inzameling van papier, GFT en glas is inmiddels geen punt van discussie meer. Maar voor scheiding van plastic, blik en restafval is het scheiden ná inzameling wel degelijk een goed alternatief. Tevens vragen wij ons af hoe de financiering van de ondergrondse containers plaats vindt, of worden wij volgend jaar geconfronteerd met een hogere afvalstoffenheffing?’’

  Niet adequaat

  Behoorlijk Bestuur stelt in haar motie dat de keus van het college (volledige scheiding vóór inzameling) niet gebaseerd is op degelijk onderzoek. Bovendien zijn er volgens de fractie ’aanzienlijke investeringen nodig’ en zijn de voorwaarden, onder andere de afstand tot de restafvalcontainer, ’nog niet adequaat ingevuld’.
  In haar motie zegt Behoorlijk Bestuur dat er landelijk onderzoeken zijn uitgevoerd die aantonen dat scheiding ná inzameling ’in betere scheiding resulteert voor gelijke of minder kosten’.
  De fractie zegt dat er nu al veel overlast is als gevolg van het ophalen van plastic in te dunne zakken ’waardoor het aanzicht van de stad wordt geschaad’.

  Afgewogen

  Behoorlijk Bestuur draagt het college op met onmiddellijke ingang de uitrol van het plan scheiding vóór inzameling te stoppen en de investeringen daarvoor op te schorten.
  ,,Het college moet zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren waaruit de voor- en nadelen (inclusief kosten) van scheiding na inzameling en scheiding voor inzameling in Den Helder moeten blijken en de uitkomsten daarvan aan de raad voorleggen, zodat een afgewogen besluit omtrent de wijze van afvalinzameling voor de toekomst kan worden genomen.’’
  Behoorlijk Bestuur wil vervolgens dat de HVC zo snel mogelijk weer het oorspronkelijke schema met tweewekelijks ophalen van restafval invoert.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten