'Stad kan niet zonder platteland'

Datum:
 • dinsdag 7 maart 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Koepel van grootste plattelandsgemeenten P10 vraagt actie van nieuw kabinet.


  Roel van Leeuwen   Jongeren trekken er weg en de vergrijzing slaat er extra hard toe. Komt het nog goed met de plattelandsgebieden waar krimp op de loer ligt? „We moeten niet opereren op basis van zwakte en angst, maar kijken naar kansen", vindt Theo Meskers. Hij is lid van het dagelijks bestuur van Pl0, de koepel die de grootste plattelandsgemeenten van het land vertegenwoordigt.

  In zijn videorubriek op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schetst hoofddemograaf Jan Latten een somber beeld voor het platteland. „De verschillen tussen stad en platteland worden steeds groter", luidt zijn boodschap.

   Hoog opgeleide jongeren trekken naar de stad, er is leegstand op het platteland, de welvaart blijft er achter en het wordt steeds lastiger om voorzieningen in stand te houden, somt Latten op. „De huisartsenpost sluit en scholen gaan dicht."

  Afschrijven 

  De overheid, maar ook instellingen als het CBS en het Centraal Planbureau (CPB) schrijven het platteland onterecht af, vindt Theo Mes-kers. Hij is in het dagelijks leven wethouder van de plattelandsgemeente Hollands Kroon. Zijn boodschap is duidelijk, het platteland wordt op achterstand gezet. „In de Agenda Stad - de leidraad voor het kabinetsbeleid van nu van het CPB doet het platteland niet meer mee. Terwijl we juist veel te bieden hebben en de stad bovendien niet zonder het platteland kan. Natuurlijk gebeurt er in de stad meer, maar dat betekent niet dat er op het platteland helemaal niets gebeurt of dat hier geen innovaties plaatsvinden. De overheid moet fundamenteel uit een ander vaatje tappen."

  Volgens Meskers moet het Rijk de plattelandsgebieden de ruimte geven zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door in de planologie andere keuzes te maken. „Nu is alles gericht op bouwen in de stad, maar je kunt de ontwikkelmogelijkheden daar afremmen en op het platteland meer mogelijk maken."

  Verdrukking 

  Noord-Holland Noord is officieel nog geen krimpregio, maar als er niets gebeurt dreigt ook daar krimp na het jaar 2030. De regio zet alles op alles om de econome sche kansen te benutten. Zo wordt sterk ingezet op toerisme en op de combinatie van duurzame energie en maritieme bedrijvigheid. Bijvoorbeeld als het gaat om de bouw en het onderhoud van de windparken voor de Noordzeekust.

  Daarnaast is het de bedoeling dat meer bedrijven in navolging van softwarereus Microsoft datacenters gaan bouwen in de Wieringermeer. „Er zijn contacten met grote spelers. Die contacten zijn zeer concreet.

  Maar ik weet natuurlijk niet op hoeveel borden die bedrijven gelijktijdig schaken." „Maar als hier steeds meer mensen kunnen werken, moeten ze hier ook kunnen wonen", aldus Mes-kers. Hij pleit voor een 'integrale aanpak' voor het aanpakken van de problemen. „We mogen hier maar mondjesmaat woningen bouwen. Dat is defensief."

  De regio gaat een woonwensenonderzoek houden om erachter te komen hoe ze mensen die al wel in de regio werken kunnen verleiden om er ook te gaan wonen.

  Wensen 

  De koepel P10 is druk doende om wensen te formuleren voor de kabinetsformatie na de verkiezingen. Een van de wensen is dat op het ministerie van binnenlandse zaken een directie platteland komt die zoekt naar samenhang  tussen stad en.platteland. Ook willen de gemeenten meer geld uit het gemeentefonds, bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen.

  Het platteland moet veel meer verbonden zijn met de stad, vindt Meskers. Onder meer door een beter openbaar vervoer ('bijvoorbeeld monorail') en betere wegverbindingen. "Maar zeker ook door snel internet. Daar zijn hier veel mensen van verstoken. Internet moet iedereen samenbrengen, maar nu is het een splijtzwam."

  Tweede Kamer

  Het zou volgens Meskers schelen als het platteland veel beter vertegenwoordigd zou zijn in de Tweede Kamer. "Kamerleden zijn wel bereid hier naartoe te komen, maar plattelanders kijken nou eenmaal anders tegen zaken aan dan iemand uit de Randstad."

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten