Noordkop tegen, toch topsalaris HVC

Datum:
 • donderdag 30 maart 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen - Ondanks verzet van alle vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland mag de nieuwe directeur Dion van Steensel van huisvuilinzamelaar HVC straks bijna twee ton per jaar verdienen. 
  Ronald den Boer


  De meerderheid van de Noord-Hollandse gemeenten heeft namelijk een 'onderhandelingsruimte' goedgekeurd van maximaal tien procent boven het wettelijke maximum in de' Wet Normering Topinkomens (WNT). De Wet Normering Topinkomens schrijft voor het jaar 2017 een maximum van 181.000 euro voor.

  Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering van de 46 gemeenten en zes waterschappen die eigenaar zijn van de huisvuilcentrale, heeft een meerderheid van deze aandeelhouders de mogelijkheid geschapen om het salaris van de nieuwe directeur tien procent hoger vast te stellen. Dus 181.000 euro meer. Veel gemeenten in Noord-Holland hebben geprobeerd zo'n salarisverhoging te voorkomen. Zo ook de afgevaardigden van Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel, alsmede het afvalschap IJmond- Zaanstreek. Zij volgden de lijn van hun gemeenteraden. Die vinden het huidige salaris, dat feitelijk via de afvalstoffenheffing aan burgers wordt opgehoest, hoog genoeg. Zij willen geen excessen meer zoals bij de vorige HVC-directeur, Van Lieshout. Die kreeg 265.000 euro per jaar plus een leaseauto van 67.000 euró.

  Wie er wel vóór gestemd hebben is onbekend. HVC wil geen openheid geven over de stemverhouding in de buitengewone aandeelhoudersvergadering, met het salaris van de directeur als enige agendapunt. „Dat vinden we ongepast."

  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Morgen nog verkopen die bende; moet particulier worden en een einde maken aan deze vluchtplaats voor ex-politici, wethouders e.d.

  Een reactie posten