Provincie vindt vervangen turbines bij gasleidingen tussen Breezand en ’t Zand verantwoord

Datum:
 • donderdag 2 februari 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - BREEZAND - Het vervangen van zeven windmolens vlakbij hogedrukgasleidingen langs het Noordhollands Kanaal tussen Breezand en ’t Zand is volgens het provinciebestuur volkomen verantwoord.

  Door Martijn Gijsbertsen - 2-2-2017, 

  D
  at laten Gedeputeerde Staten weten in reactie op vragen van PVV’er Menno Ludriks, naar aanleiding van eerdere berichtgeving over Windpark Westeinde in deze krant.
  De molens en situatie zijn volgens de provincie ’getoetst aan de wettelijke vereisten voor externe veiligheid’, zoals verwoord in het zogenoemde Handboek Risicozonering Windturbines. Ze voldoen aan de gestelde normen.

  Risico’s

  Bovendien nemen in de ogen van het provinciebestuur - na onderzoek door het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) - de risico’s bij vervanging van de windmolens door moderne exemplaren beslist niet toe.
  Een pleidooi van Gasunie, eigenaar van de gasleidingen, om aanvullende richtlijnen op te stellen en een extra ’hoge-impactzone’ rondom windmolens aan te wijzen waarbinnen geen leidingen mogen liggen, slaat de provincie in de wind.
  Daarvoor bestaan momenteel geen wettelijke richtlijnen, dus speelt dat geen rol bij vergunningaanvragen en -verstrekkingen.

  Explosiegevaar

  Omwonenden stelden eerder in deze krant dat zij zich tot het uiterste tegen de vervangingsplannen zullen verzetten, omdat zij bij mastbreuk of afbrekende rotorbladen explosiegevaar en levensgevaarlijke situaties vrezen.
  De PVV in Noord-Holland deelt die zorgen en Ludriks verbaast zich dat de provincie zo makkelijk met vervanging instemt.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten