Overheid kiest voor megamolens

Datum:
 • zaterdag 25 februari 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Kolhorn - Commotie rond windpark in polder bij Kolhorn  Ed Dekker d.dekker@hollandmediacombinatie.nl


   'Polders in puin door megamolens'. Het artikel met deze kop deze week in het ,Noordhollands Dagblad veroorzaakte veel opschudding. De voorgenomen bouw van windmolens van bijna tweehonderd meter hoog in open polderlandschap leidde tot verontruste reacties van lezers. Velen vrezen dat verhoudingen zoekraken en zijn bang voor een `Madurodam-landschap'. Dolf Geertzema uit Kolhorn is een van de initiatiefnemers. Hij gaat in op de bezwaren.

  OndernemerGeertzema kijkt vanaf zijn erf aan de Waardpolderhoofdweg op een rij van negentien oude windmolens. De provincie staat in principe toe dat deze worden vervangen door zes grotere molens. De nieuwe turbines leveren veel meer elektriciteit op. Met een hoogte van maximaal 186 meter, gerekend tot topje bovenste wiek, doen ze nauwelijks onder voor de hoogste molens van Nederland, zoals 'De Ambtenaar' in de Wieringermeer.

  _____________________________________________________

  Inloopavond over plan Waardpolder

  Omwonenden en andere belangstellenden zijn dinsdag 21 maart welkom in Slothotel lgesz te Schagen. De provincie Noord-Holland en de initiatiefnemers vertellen over het windpark Waardpolder en beantwoorden vragen. De bijeenkomst duurt van 19 tot 20.30 uur. De vergunning voor het plan ligt ter inzage tot en met 6 april.

  _____________________________________________________

  Geertzema is de man van WP Energiek BV. Dit bedrijf werkt al ruim twee jaar aan het plan voor nieuwe molens in de polder tussen Kolhorn en Wieringerwaard. De commotie over de hoogte verbaast hem. „De nieuwe turbines krijgen een ashoogte van maximaal 120 meter en een rotordiameter van maximaal 132 meter. Deze hoogtes zijn voor de huidige generaties molens normaal. Alle fabrikanten gaan nu uit van deze hoogte. Er zijn al turbines met een mast van 160 meter hoog. Hogere molens leveren meer stroom, dus heb je er minder nodig."

  Subsidie

  De overheid stimuleert deze opschaling, benadrukt de ondernemer. Subsidie uit de SDE-pot (stimulering duurzame energie) is alleen voor grote molens te krijgen. De provincie is streng, stelt hij. „Bij nieuwe projecten moeten er altijd minstens zes windmolens op een rechte lijn worden geplaatst."

  Voor elke nieuwe turbine moeten er twee oude verdwijnen. En de afstand tot woningen moet minimaal zeshonderd meter zijn. Geertzema: „Aan al deze voorwaarden voldoen wij. Tegenstanders lijken dat te vergeten en kijken ons er op aan. Maar wij maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden."

  Windpark Waardpolder krijgt een vermogen van maximaal dertig meawatt, afhankelijk van de keuze van het type. Bij de huidige negentien molens is het totale vermogen veel minder: 4,75 megawatt.

  Windmolens op land moeten in 2020 in Noord-Holland goed zijn voor 685,5 megawatt. De provincie
  heeft zich daartoe verplicht. Geertzema: „Ons windpark draagt daar aan bij. Geen molens in polders? Inzetten op kolencentrales? De fossiele grondstoffen raken op. Nederland wil niet afhankelijk zijn van het buitenland en richt zich op duurzame energie. Dat lukt niet allemaal met windmolens op zee."

  Vergelijking

  Bestaande hoge objecten zoals de toren van de Grote Kerk Schagen lijken in het niet te vallen bij de beoogde molens. Geertzema vindt deze vergelijking 'tendentieus'.

  „Ze staan nooit dicht bij elkaar. In het open landschap tonen ze heel anders. Bijna tweehonderd meter hoog? Als de molen draait, is dat steeds een fractie van een seconde. De mast zelf is maximaal 120 meter. En die valt op."

  Noordhollands Dagblad

  __________________________________________________________________________

  'Geen hinder slagschaduw'

  Ed Dekker

  Kolhorn - WP Energiek heeft steeds een 'klankbordgroep' betrokken bij het plan voor het windpark. Daarin zitten zo'n 25 omwonenden.

  Deze groep kan zich vinden in het plan. „Daarom ben ik zo verbaasd over kritiek vanuit de omgeving", zegt Dolf Geertzema van WP Energiek. Bezwaren kwamen onder meer van de Groep Maatwerk Windplan Waardpolder.

  Geertzema: „Wij maken ons sterk voor die betrokkenheid. Er zijn goede afspraken met omwonenden. Zij krijgen geen hinder van slagschaduw. Dan stoppen de molens automatisch. Ook krijgen zij vergoedingen volgens de code van de Windenergie Asscociatie. Jaarlijks stellen wij 2.000 euro beschikbaar voor goede doelen in Kolhorn en Wieringerwaard.


  NoordhollandsDagblad
  _______________________________________________________________________

  ARO: geen verrijking, geen aantasting

  Ed Dekker

  Kolhorn - Plan Windpark Waard-polder is beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland. Deze ARO-commissie keek onder meer naar de impact op het landschap van molens van bijna tweehonderd meter hoog. Op dit punt was de beoordeling 'neutraal'. Geen verrijking dus voor het aanzicht van de polder bij Kolhorn, maar ook geen aantasting. Zo'n conclusie klinkt heel anders dan vrees voor een 'lilliputterlandschap' en verwording tot een 'industrieel landschap', zoals heerst bij Stichting Landelijk Schoon voor West-Friesland.

  De ARO-commissie geeft het provinciaal bestuur advies en' bestaat uit twee landschapsarchitecten, een stedenbouwkundige, een oud-docent architectuurgeschiedenis en een planeconoom.

  Bij het criterium ruimtelijke winst gaven de ARO-deskundigen het plan de hoogste score. „Dat komt omdat wij teruggaan van negentien molens naar zes• stuks", legt Dolf Geertzema van WP Energiek uit. De provincie Noord-Holland heeft de Waardpolder aangewezen als herstructureringsgebied. Daar worden veranderingen toegestaan.

  Noordhollands Dagblad

  _______________________________________________________________________

  2 reacties :

  h.oldeboom zei

  Ík denk nog steeds dat de mensen niet eens beseffen dat zij deze opgedrongen waanzin ZELF direct betalen door de opslag in transportkosten van Liander

  Bakker zei

  Onafhankelijke rechters met hun vele commissariaten bestaan al niet meer laat staan door bestuurders aangestelde advies-of onderzoekscommissies.

  Een reactie posten