Negatieve effecten Windpark Fryslân op natuur aangetoond

Datum:
 • vrijdag 17 februari 2017
 • in
 • Met de bouw van dit park wordt een grens overschreden met betrekking tot het aantal windmolenparken in en om het IJsselmeer. 

  16-02-2017
  De Waddenvereniging maakt zich al een tijd zorgen over de gevolgen voor de natuur en het open landschap van een windpark dat gepland is in het Friese deel van het IJsselmeer. Die zorgen blijken terecht. Als Windpark Fryslân er komt, zal dat duidelijk negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Het onderzoek en een aanvullende studie van Alterra laten zien dat de risico’s voor vogels van het IJsselmeer en de Waddenzee onaanvaardbaar zijn.


  Met de bouw van dit park wordt een grens overschreden met betrekking tot het aantal windmolenparken in en om het IJsselmeer. In het gebied leven bijzondere soorten en met name veel vogels trekken hier langs. De windmolens leiden tot verstoring van de trek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. Het voortbestaan van populaties, zoals de visdief en de zwarte stern, loopt zelfs gevaar. Het voorstel van Windpark Fryslân om met de bouw van een werkeiland de negatieve effecten voor veel vogelsoorten te niet te doen, wordt volgens Alterra overschat.

  Onderzoeksinstituut Alterra toetste in opdracht van een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties, waaronder de Waddenvereniging, de plannen op de gevolgen voor de natuur. Het onderzoeksrapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State bepaalt het verdere verloop van het beroep dat door de organisaties is ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen. 

  Via deze link is het onderzoeksrapport van Alterra te benaderen: Contra-Expertise Windpark Fryslan

  Waddenvereniging
  0 reacties :

  Een reactie posten