Geen toename trucks bij groei ZAP

Datum:
 • dinsdag 6 december 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Van Ewijcksluis - Uitbreiding van coöperatie ZAP op de huidige locatie in Van Ewijcksluis levert geen intensivering van de bedrijfsactiviteiten op en ook geen toename van het aantal transportbewegingen.
  Martijn Gijsbertsen   Dat stellen burgemeester en wethouders van Hollands Kroon nadrukkelijk in een memo aan gemeenteraadsleden na vragen van PvdA en GroenLinks.

  De herbouw van de bestaande loodsen en bouw van twee nieuwe loodsen (samen circa 1900 vierkante meter) aan de Binnenhaven zijn juist bedoeld om het verwerkingsproces van producten bij de zaaizaad- en pootgoedtelersvereniging te 'optimaliseren'.

  Waar ZAP te verwerken producten nu elders in de Polder opslaat, worden opslag en verwerking na nieuwbouw geconcentreerd op één locatie. In die situatie zijn geen extra vrachtwagenritten meer nodig.

  Stofhinder 

  De coöperatie verwacht volgens het college bovendien dat de geluidsoverlast en stofhinder voor omwonenden afnemen, doordat de huidige loodsen straks alleen voor op- en overslag worden gebruikt.

  In de nieuwbouw, die achter deze loodsen komen en dus verder van woningen af zullen staan, vinden straks de geluidsproducerende werkzaamheden plaats.

  _________________________________________________________

  Door concentratie activiteiten in ogen college juist minder overlast 
  _______________________________________

  Het college van Hollands Kroon laat weten dat de poging om ZAP naar de Kerkweg te laten verhuizen na jaren van overleg 'vruchteloos is gebleven, doordat de provincie daar niet aan wil meewerken omdat het landelijk gebied betreft'. De agrarische coöperatie had daar al een perceel grond gekocht.

  De gemeente heeft ZAP vervolgens gevraagd uit te kijken naar een plek elders, bijvoorbeeld het Polderse bedrijventerrein Kruiswijk. Daar voelt de coöperatie niks voor. Nu er een vergunningaanvraag is ingediend voor de Binnenhaven is Hollands Kroon 'gehouden om die te beoordelen'. Omdat er geen gronden zijn voor weigering, is de gemeente van plan deze voor het eind van het jaar te verlenen.

  Woongenot

  PvdA en GroenLinks menen dat uitbreiding van ZAP aan de Binnenhaven de dorpskern van Van Ewijcksluis en het woongenot blijvend aantast. De zaaizaad- en pootgoedtelersvereniging hoort ondanks de historie in hun ogen niet thuis in een dorp, maar op een bedrijventerrein.

  Noordhollands Dagblad

  __________________________________

  Dossier ZAP Van Ewijcksluis  5 reacties :

  P.v.d.Munnik zei

  Een bedrijf zoals ZAP is, vallend onder het "Overgangsrecht" wat inhoudt dat de activiteiten niet verzwaard of vergroot mogen worden, wordt zoals sinds de vorige eeuw het geval is bij dit bedrijf geholpen door de gemeente HK. Door het bestaande bestemmingsplan in 2013 te vervangen door een nieuw bestemmingsplan waarin het industrieterreintje waarop ZAP gevestigd is op te waarderen tot klasse 3 dacht de gemeente ZAP weer van dienst te zijn. Zoals gebruikelijk is spelen de belangen van de bewoners geen enkele rol omdat klasse 3 inhoudt dat er 30 m tot de dichtstbijzijnde woning moet worden aangehouden. Dat is voor de gemeente geen enkel probleem want coöperatie ZAP is geen klasse 3 maar een klasse 4 bedrijf zoals de gemeente en de Rechtbank in het recente verleden al hebben bepaald dus waar ambtenaar Lidia Pronk haar wijsheid vandaan haalt is niet duidelijk, maar die is in ieder geval in strijd met de uitspraak van de Rechtbank.
  Dit bedrijf, vallend onder het Overgangsrecht(geen groei mogelijk)heeft volgens eigen opgave een groei gekend van 350% en nu moeten de omwonenden geloven dat er geen extra verkeersbewegingen zullen plaatsvinden?

  Reeds in 2009 heeft directeur de Geus aangegeven in het N-H Dagblad dat ZAP afziet van verhuizing en wil gaan uitbreiden op de huidige locatie, dus verder overleg met de provincie zoals de gemeente stelt was bij voorbaat tot mislukken gedoemd omdat ZAP niet mee wilde werken, nu de schuld bij de provincie leggen is goedkoop en misleidend.
  Tegenwoordig zijn de meeste journalisten niet meer als het verlengstuk van het propaganda-apparaat van gemeentes, is ook makkelijk, ze plezieren de gemeentes en het kost ze geen energie.

  Anoniem zei

  ZAP heeft in het verleden meermaals aangevoerd dat de huidige locatie centraal ligt. Ook de verhuizing naar Kruiswijk is geen optie want te decentraal volgens ZAP.
  Leden van de coöperatie wonen verspreid over de hele Noordkop, te weten o.a. van Burgerbrug, Winkel, Oude Niedorp, Lutjewinkel, Kolhorn, Burgerbrug, Slootdorp Anna Paulowna, Wieringerwaard, Slootdorp, tot Wieringerwerf enz. Ook nu weer is de coöperatie niet in haar eerste leugen gestikt door te stellen dat de huidige locatie in Van Ewijcksluis centraal ligt. Wordt het niet eens tijd dat de politiek een einde maakt aan de leugenachtige praktijken van de Royal ZAP want werkelijk ieder bericht is gelogen!!!
  Laten we ons niet blind staren op de titel Royal want de Royal Shell vergiftigd half Nigeria en een Royal bloembollenbedrijf vergiftigd in Afrika haar werknemers, misschien is het wel typerend voor bedrijven met de titel "Royal" dat alleen geld een rol voor ze speelt en niet de levens of de gezondheid van de bevolking.


  Een verontruste omwonende zei

  "De coöperatie verwacht volgens het college bovendien dat de geluidsoverlast en stofhinder voor omwonenden afnemen",
  aldus het college.
  Dus het College erkent dat er sprake is/was van stof en lawaai overlast. Misschien dat het college dan nog even kan uitleggen dat als de stofhinder en geluidsoverlast zullen afnemen hoe het kan dat een heel blik ambtenaren van Milieudienst en de Gemeente bij hoog en bij laag voor rechtbank Alkmaar beweerden dat er absoluut geen sprake was van stofoverlast of lawaaioverlast ondanks de vele klachten van de omwonenden? Zouden die ambtenaren dan toch een loopje met de waarheid hebben genomen voor de Rechtbank? Is het zo erg gesteld met het ambtenarenapparaat?

  Hoezo zijn er geen gronden voor weigering? Uitbreiding van de coöperatie voldoet niet aan het bestemmingsplan, is dat geen reden genoeg voor weigering?

  "Waar ZAP te verwerken producten nu elders in de Polder opslaat, worden opslag en verwerking na nieuwbouw geconcentreerd op één locatie. In die situatie zijn geen extra vrachtwagenritten meer nodig" aldus het college.
  Geen omwonende van ZAP die dergelijke nonsens gelooft want hoe krijg je het voor elkaar om te stellen dat na de bouw van 2 mega loodsen er geen extra vrachtwagens nodig zijn om de loodsen te bevoorraden, gaat het bevoorraden van die loodsen in de toekomst door de lucht? Als er vele tonnen meer aan producten worden opgeslagen kent ZAP een forse groei en dat is en was niet mogelijk volgens het vorige en ook niet volgens het huidige bestemmingsplan, dus de gemeente zou er beter aan doen eens te gaan handhaven in het belang van omwonenden en niet alleen de belangen van ZAP te behartigen.  Anoniem zei

  College en ambtenaren gaan er van uit dat de bevolking van Hollands Kroon hetzelfde beperkte denkvermogen heeft als zijzelf hebben, vandaar de meest onzinnige beweringen die werkelijk geen verstandige burger zal geloven. Ze komen er steeds mee weg vanwege de hulp van VVD, CDA, LADA en de Senioren.
  Het wordt tijd dat de bezem eens flink door dat strontkot gaat, door de goedgelovigen ook wel het gemeentehuis genoemd.

  Anoniem zei

  Als het college verstandig is dan laten ze dit soort onzinnige propaganda niet meer plaatsen, het is te lachwekkend voor woorden. Dat een krant zich hier voor laat gebruiken is op zich al zorgwekkend maar het geeft eens te meer aan hoe triests het met de journalistiek is gesteld.

  Een reactie posten