Handelwijze Stam niet fout, wel onwenselijk

Datum:
 • woensdag 10 februari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Petten - Wim Stam, de oud-directeur van ECN Wind Energy Facilities B.V. heeft zichzelf niet verrijkt door met voorkennis zelf windmolens te exploiteren. Tot die conclusie komt onderzoeksinstituut ECN. Wél constateert ECN dat de schijn van belangenverstrengeling' is ontstaan en dat dit onwenselijk is. Ook zal ECN er scherper op toezien dat de schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen bij andere medewerkers.
  Roel van Leeuwen 

  Stam kwam enkele weken geleden onder vuur te liggen na een publicatie in de Volkskrant: Als 'directeur' bij ECN - een belangrijke adviseur op het gebied van duurzame energie voor de overheid - zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling door een eigen wind-molenpark te exploiteren en miljoenen aan subsidies binnen te harken. Na alle commotie stelde ECN een eigen onderzoek in. Ook wilden de Kamerleden Smaling (SP) en Klever ,(PVV) weten hoe de minister tegen deze zaak aankijkt.

  _____________________________________________________

  ECN: Schijn verstrengeling van belangen
  _____________________________________________________

  In een brief aan de Kamer laat Kamp weten niet over informatie te beschikken dat Stam zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Ook is er geen subsidiemisbruik geconstateerd. Volgens Kamp nam Stam de aandelen van het windpark pas over in 2008, nadat de subsidiebeschikking was afgegeven. Dit was al in 2006 gebeurd. Ook stelt Kamp dat Stam als directeur van van de Wind Turbinetestsite Wieringermeer (een deelneming van ECN) geen verantwoordelijkheid droeg voor beleidsadvisering en -onderzoek. Dit is ondergebracht bij ECN Beleidsstudies. Stam heeft wel minimaal twee maal (in 2003 en 2006) een bijdrage geleverd aan rapporten van ECN Beleidsstudies, maar dit had volgens ECN geen relatie met zijn eigen onderneming Burgerwind.
  Ondanks dat Stam wordt vrijgepleit van belangenverstrengeling concludeert ECN dat er nadere maatregelen moeten worden getroffen. ECN zal zich hierbij onafhankelijk laten adyj.seren. Een probleem is dat nevenwerkzaamheden nu worden vastgelegd bij indiensttreding en daarna niet up-to-date worden gehouden.

  Volgens Kamp is uit navraag bij ECN gebleken dat nog twee medewerkers actief zijn geweest in een cooperatie die windmolens exploiteert. Hiervan is één medewerker nog steeds werkzaam bij ECN. Het zou gaan om een corporatie met enkele tientallen leden, waarbij de uitgekeerde bedragen gering zijn. Deze activiteiten zijn akkoord bevonden door het management. ECN heeft alle medewerkers nu geraagd naar hun nevenactiviteiten.

  NHD

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Fout en onwenselijk zijn 2 dezelfde dingen.

  Een reactie posten