Raad Hollands Kroon wordt gevraagd om principebesluit vluchtelingenvraagstuk

Datum:
 • vrijdag 15 januari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - De gemeenteraad wordt op 28 januari gevraagd op welke wijze zij een bijdrage wil leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. Het gaat daarbij zowel om de opvang van vluchtelingen als het huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus).
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan te geven of zij bereid is om een azc op het grondgebied van Hollands Kroon toe te staan. Daarnaast kan de raad de kaders bepalen op basis waarvan het college naar geschikte locaties kan gaan zoeken. Die kaders gaan bijvoorbeeld over het maximaal aantal op te vangen vluchtelingen. Waar een azc zou moet komen is dus nu nog niet aan de orde. Daarvoor worden eerst de inwoners geraadpleegd.

  Hoe ziet de vergadering van 28 januari eruit? 

  Het voorstel van het college staat op de oordeelvormende agenda. Dit betekent dat bewoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid hebben om in te spreken. In deze fase vindt ook het inhoudelijk politiek debat plaats. De raadsleden komen in het oordeelvormende gedeelte tot een voorlopig politiek standpunt. Op basis van het gevoerde debat en de verzamelde feiten neemt de gemeenteraad een besluit. Het kan zijn dat er op 28 januari nog geen besluit wordt genomen, maar dat dit wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

  Wilt u de gemeenteraad uw mening laten weten over dit onderwerp? 

  Dat kan. U kunt een brief of e-mail sturen, maar ook inspreken bij de fracties en/of raadsvergadering.

  Meer over dit onderwerp vindt u op deze pagina:
  http://www.hollandskroon.nl/bestuur-organisatie/raadsvergadering_3551.

  De raadsstukken vindt u vanaf 14 januari in de vergaderkalender:
  http://www.hollandskroon.nl/bestuur-organisatie/vergaderkalender-raad-en-bw_3333.

  HK  1 reacties :

  Anoniem zei

  In Duitsland en Oostenrijk worden de eerste Burgerwachten al gevormd omdat de politie niet bij machte is de bevolking te beschermen tegen de grote aantallen criminele migranten, willen we dat in Hollands Kroon ook?
  Als het aan de politiek ligt schijnt Nederland dat ook te willen, dus de mening van de politici in Hollands Kroon zal hier wel niet van af wijken.

  Een reactie posten