Hollands Kroon: Beloningen en prestaties

Datum:
 • maandag 25 januari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON- 'Verdienen' College en raadsleden van Hollands Kroon hun beloningen?


  Dat Jaap Nawijn niet zo veel te mopperen heeft over zijn bezoldiging als Burgemeester blijkt uit het volgende: De 1e burger van Hollands Kroon strijkt het riante bedrag van 8.540,95 euro per maand op als vergoeding voor zijn aanwezigheid; dat is een loonstijging van een kleine 250 euro per maand (3%) vergeleken met vorig jaar. Daarnaast ontvangt Nawijn een eindejaarsuitkering van 9,8 % wat ongeveer overeenkomt met een maand extra salaris en een eenmalige uitkering van 450 euro die hij in november ontvangt .
  Het burgemeester salaris komt hiermee op bijna €114.000 /jaar.

  Ook de wethouders moeten van een hongerloontje rond zien te komen. Een wethouder krijgt bij een full time baan het bedrag van 6868,06 euro (was 6664,14 euro; loonstijging nu 3%). Een ruimschootse compensatie voor de stijging van de prijzen/inflatie. Daarnaast krijgt hij een onkostenvergoeding van 350,19 euro per maand en een einde jaars uitkering van 8.3%.
  Een wethouder krijgt dan op jaarbasis €93457 /jaar.

  De raadsleden van Hollands Kroon krijgen per maand 1.190,11 euro.
  Daarnaast krijgen ze een onkostenvergoeding van 183,62 euro per maand.

  Best wel aantrekkelijke beloninkjes voor iemand die elders op moest stappen en voor wethouders die een aantal jaren geleden het woord wethouder niet eens konden schrijven en het nu zijn!
  Wat doet Nawijn eigenlijk? De man is bezig fusiebesprekingen met zijn Helderse VVD-maat te voeren; heeft hij daarvoor toestemming van de raad en/of is dit een opdracht van de raad of gebeurt dit op eigen VVD houtje? Of heeft hij een opdracht van VVD vrindje Remkes (CvdK) of nog hogerop vanuit de bestuurskrochten in Den Haag? Je moet toch wel gek zijn om te willen fuseren met dat failliete en in verval zijnde Den Helder. Hoe het ook zij – vooralsnog gaat in HK de OZB 9% extra omhoog – alvast een voorproefje op de extreem hoge OZB in Den Helder?

  En wat doet een wethouder nu eigenlijk?
  Laat ons als voorbeeld Meskers nemen – een representant van de voorheen democratische VVD. Een partij, bij de laatste verkiezingen, sterk gekant tegen subsidie slurpende windmolens en wat hebben wij Meskers zien doen tegen die naar de burger toe overlast gevende ondingen? Heeft Meskers ooit een bijeenkomst bijgewoond over windmolens en zich überhaupt afgevraagd of dit of dat plan overlast voor omwonenden kon geven en op grond daarvan ingegrepen?
  Wat was de rol van Meskers om Sail Den Helder €50.000 te geven? Waarom gaf Meskers het Kooyhavenproject €300.000 met als argument ‘goede wil tonen’ en stemde de slaapzaal * daarmee in? Waarom komt er een Kooyhaven? Oorspronkelijk bedoeld als uitvalsbasis voor Darwind om de geproduceerde windmolens op de Noorzee te zetten. Darwind ging failliet en toch moet die haven er komen; zijn er al klanten of wordt dit weer zo’n Delfzijl project?
  Van een ex-wethouder uit Den Helder hoorden wij dat HVC interesse heeft om vanaf Kooyhaven vuil af te gaan voeren – dit verklaart waarom de milieuklasse voor de haven is opgerekt van 1-2 naar 4-5. Reden van verplaatsing vanuit Den Helder zou zijn de overlast - herrie en stank – voor omwonenden. Kennelijk geldt die overlast niet voor de omwonenden bij Kooyhaven terwijl omwonenden in Den Helder ook op grote afstand van de huidige HVC wonen! Vragen in de Raad aan Meskers worden steevast beantwoord met de opmerking: U krijgt schriftelijk antwoord!
  Genoeg over Meskers nu.

   Wij richten de schijnwerpers op de Seniorenpartij wethouder van Gent die €28.4 miljoen te verspijkeren had aan de zorg en de volledig, op het gebied van de zorg, onbekende firma G4S hiervoor geselecteerd had en angstvallig, om in plattelandsterminologie te blijven als een broedse kip op haar eitjes bleef zitten en pas inzage wilde geven als het contract getekend was, of duidelijker gezegd, als de eitjes uitgekomen waren. Zoiets heet ook wel iemand of meerderen voor een voldongen feit stellen. Het is aan raadslid Eichhorn (helaas GL) te danken dat duidelijk werd dat G4S hier te lande geen zorgervaring had en waarschijnlijk, in dat geval, als een soort managing/uitbestedings contractor was gaan functioneren die de door hen aan te trekken dienstverleners/onderaannemers was gaan uitknijpen – de zgn. wurgcontracten. Meestal eindigt die situatie, als de opdrachtgever klem komt te zitten, in een sterk verhoogde bijdrage door die opdrachtgever (lees belastingbetaler) en zijn tariefsverhogingen van 20% niet ongewoon. Vooral Engelsen zijn goed in dit soort contracten; dan ben je zeker van je geld en als het contract niet verlengd wordt: So what? De buit is binnen!

  Het is nauwelijks voorstelbaar dat van Gent als wethouder van de Seniorenpartij een contract wat vooral haar kiezers aan gaat, zo onderschat heeft. Toevallig keek zij gelukkig op het juiste moment op de TV naar een programma op de BBC over G4S, werd wakker geschud door malafide praktijken van G4S en kon zo de dans kon ontspringen en onderhandelingen afbreken. Zou zij dat BBC programma echt zelf gezien hebben of is zij gewaarschuwd en door wie?

  Nu iets over de gemeenteraad. Op een enkel lid na zijn zij allen van het soort oude jongens krentenbrood, die zolang hun belangen niet geschaad worden, alles best vinden.
  Ook hebben zij zoveel vertrouwen in B&W dat zij verregaande bevoegdheden gedelegeerd hebben aan diezelfde B&W wat wellicht verklaart dat tegenwoordig zo weinig raadsvergaderingen gehouden worden; en als er een vergadering is, dan bij voorkeur zonder publiek. Wat blijft er nu over van de controlerende en openbare functie die een raad wettelijk MOET uitoefenen? Deze raad functioneert niet zoals het hoort en de democratie in deze post democratische testtuin lijkt efficiënt en vakkundig om zeep te worden geholpen – in opdracht van...?

  Nu hebben wij meer info over het functioneren van de gemeente HK; deze kunt u vinden op de hoofdpagina van de website waar deze aandachtspunten vermeld zijn en waaruit veel meer voorbeelden van de twijfelachtig wijze van bestuur in HK te vinden zijn.

  Gezien het gebrek aan democratie en het uitgangspunt dat de beloningen van bestuurders en raadsleden juist hun waarde aan het democratisch in gang houden van het bestuursproces ontlenen, stellen wij vast dat deze beloningen, door gebrekkige uitoefening van hun taken zoals geschetst in o.a. de paar voorbeelden hierboven, veel te hoog zijn. Verhogingen van deze beloningen zijn derhalve uit den boze, zeker asociaal gezien de stijgende kosten voor het gewone levensonderhoud van de grote massa waaruit deze bestuurders middels belastingen hun salaris onttrekken en vervolgens de gewone man nog eens extra treffen met hun gepruts.

  Een verlaging in plaats van een verhoging is dus op zijn plaats; een algemene korting van zo’n
  15 - 20% voor allen lijkt ons zonder meer op zijn plaats en rechtvaardig.

  * = gemeenteraad.  Redactie JAS


  2 reacties :

  Sam Kooy zei

  Spijker op de Kop Stichting JAS !

  Anoniem zei
  Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  Een reactie posten