Statenvragen over 'molen 158'

Datum:
 • donderdag 18 juni 2015
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Sint Maartensbrug - Zowel de PVV als SP in Provinciale Staten van Noord-Holland heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de omstreden windmolen van Bernard Schuijt aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug. Dit omdat de molen nog niet is ontmanteld, terwijl dit volgens een uitspraak van de Raad van State wel al had gemoeten. 


  Ook willen de partijen weten wat er gedaan kan worden om de bouw van een nieuwe windturbine te voorkomen.


  De gemeente Schagen verleende Schuijt onlangs een vergunning voor een nieuwe windmolen. PVV'er Menno Ludriks gaat met zijn vragen vooral in ontmanteling van de molen en compensatie voor de juridische kosten die omwonenden hebben gemaakt in hun strijd tegen de turbine.

  Anna de Groot (SP) vraagt Gedeputeerde Staten of zij wil meewerken aan een oplossing door de turbine een andere, niet overlast gevende plek te geven.

  NHD

  Overzicht Grote Sloot 158

  _____________________________________
  Vragen PVV

  Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over omstreden windmolen Sint Maartensbrug draaide opeens weer en Schagen heeft het groene licht gegeven voor nieuwe '158-molen' 

  Inleiding:
  Opschudding in Sint Maartensbrug. De windmolen van Bernhard Schuijt aan de Grote Sloot draaide weer even. Hiervan maakt RTV N-H melding inclusief een korte video van het voorval (I). De molen moest op last van de Raad van State worden stopgezet. Dat gebeurde na een jarenlange procedure, aangespannen door omwonenden. Er was een verkeerde molen gebouwd op een verkeerde plek. De molen moest in mei worden stilgezet en uiterlijk 31 mei zijn gesloopt. Toch draaide de molen plotseling weer. Direct is door omwonenden de gemeente ingelicht. Die heeft contact met Schuijt opgenomen. Na ongeveer een uur werd de molen weer uit gezet. Schuijt zou volgens bronnen de molen hebben aangezet omdat hij een dwangsom van 15.000 euro moest betalen. "Dan kan hij net zo goed weer draaien", zou Schuijt hebben gezegd. Een nieuwe boete kan Schuijt niet krijgen, meldt wethouder Jelle Beemsterboer. Dat heeft volgens Beemsterboer te maken met de lastige juridische procedures rond de omstreden molen. 

  Daarnaast hebben burgemeester en wethouders van Schagen als klap op de vuurpijl besloten Bernhard Schuijt groen licht te geven voor een nieuwe windmolen aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug. Dhr. Schuijt, voormalig voorzitter van de Windunie, zou een schadeclaim gaan indienen als de vergunning geweigerd wordt. Maar hoe zit het met de schade voor de omwonenden? De woningen rondom deze turbine zijn afgewaardeerd tot wel 50 procent van de originele waarde. Al acht jaar ervaren de omwonenden ernstige overlast. Slapeloze nachten met alle gevolgen van dien. Acht jaar lange strijd en de daarbij behorende juridische kosten. De schade voor de omwonenden loopt in de tonnen.


  Vragen:
  1. Kan het College aangeven waarom de windmolen nog steeds niet gesloopt is aangezien de
  deadline van 31 mei 2015 inmiddels al lang verstreken is?

  2. Welke actie(s) gaat het College ondernemen bij dhr. Schuijt om deze omstreden
  windmolen, op last van de Raad van State, alsnog per direct te laten verwijderen?

  3. Wat zijn de consequenties voor dhr. Schuijt als hij de dwangsom van 15.000 euro niet
  betaalt? Hoe ziet het College er op toe dat hij uiteindelijk elke cent van de boete wel
  betaalt? Waarom kan er geen nieuwe boete meer gegeven worden?

  4. Wat vindt het College van de ronduit stuitende uitspraken en houding van dhr. Schuijt die
  ondanks alles en de uitspraak van de Raad van State nog steeds zijn illegale windmolen
  laat draaien?

  5. Welke stappen gaat het College ondernemen tegen de gemeente Schagen nu het College
  aldaar het groene licht heeft gegeven voor een nieuwe windmolen aan de Grote Sloot 158
  in Sint Maartensbrug (II)? Een zelfde E70-type dat er nu illegaal en op de verkeerde plek
  staat.

  6. Kunnen de omwonenden na acht jaar lange strijd met de daarbij behorende gemaakte
  juridische kosten rekenen op enige vorm van schadevergoeding? Zo ja, op welke wijze
  kunnen de omwonenden dan aanspraak maken op eventuele compensatie? Zo nee, waarom
  niet?

  7. Wie heeft er nou uiteindelijk het laatste woord betreffende deze windmolen, de provincie of
  de gemeente? Graag opheldering.

  8. Is het College het met de PVV eens dat de omwonenden na jarenlange strijd eindelijk hun
  welverdiende (nacht)rust verdienen? Zo ja, wat gaat het College dan doen om dit zo snel
  mogelijk te realiseren? Zo nee, waarom niet?


  I http://www.rtvnh.nl/nieuws/165403/omstreden-windmolen-sint-maartensbrug-draaideopeens-
  weer
  II http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/article27413288.ece/Collegegeeft-
  groen-licht-nieuwe-158-molen?lref=SubList

  ______________________________________________________
  0 reacties :

  Een reactie posten