De Judas in de gemeenteraad van Hollands Kroon

Datum:
 • maandag 2 februari 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Ontzetting, verbazing, boosheid, ongeloof, teleurstelling.........

  In de gemeenteraadsvergadering van Hollands Kroom op 29-01-2015 heeft een heuse Judas Iskariot zich blootgegeven. Bij de behandeling van agendapunt 5: 'Verklaring van geen bedenkingen locatie 4 trafostation' spraken tijdens de voorbehandeling LADA, Senioren Hollands Kroon, Groen links, Progressief Wieringermeer en D’66 zich uit tegen te zijn. Waarvan juist D’66 bij monde van mevr. Vlietstra-Wouterse zich het duidelijkst uitdrukte voor de publieke verstaander tegen te zijn.

  Argumenten voor een trafostation op locatie 4 waren te horen van de christelijke CDA, de aller christelijkste CU, de democratische en vrijheidslievende VVD en de sociale PvdA. Na de uiteenzettingen van de argumenten en wat getouwtrek was de stemverhouding over het trafostation te Zijdewind (locatie 4) dus 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen het voorstel op locatie 4 een trafo- annex regelstation te bouwen.

  Toen kwam de officiële stemming. Vlak voor deze officiële stemming verzocht het raadslid J.P. de Groot (CU) om een schorsing van 2 minuten die hij benutte om in conclaaf te gaan met D’66.

  Vervolgens kwam de stemming en U raadt het al; op Pechtholdiaanse wijze draaide D’66 om als een blad aan de boom en stemde voor. Wat daar gebabbeld is tussen CU en D’66 is niet bekend. Wij houden het op een beloning van 30 zilverlingen voor D’66, een bedrag met welks origine J.P. de Groot (CU) vertrouwd moet zijn.

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                         
                                                                                          D'66 - Mevr Vlietstra-Wouterse

  En de bewoners? Die mogen voorgoed hun woongenot inleveren en planschade indienen. Als eenvoudig rekenvoorbeeldje nemen wij alleen de 40 huizen die binnen een straal van 300 meter staan. Stel de gemiddelde waarde is €250.000 dan moet in deze tijd, met zijn slechte onroerend goed markt, gerekend worden op een waardeverlies van minstens 25%. Bij een gemiddelde waarde €250.000 dan krijgen wij: 40 x 250.000 = €10.000.000 – 25% geeft €2.500.000 waarde verlies welk bedrag door Tennet/Liander opgehoest moet worden. Gelooft U het zelf? En de gemeente gaat U daarbij helpen. Gelooft U het zelf? Ook de WOZ-aanslag moet met minstens 25% omlaag!

  Conclusie:

  Het verlies is voor de bewoners, de winst  voor Tennet/Liander; en de gemeenteraad houdt de belangen van de burgers in het oog? – daarvoor zijn gemeenteraden?;

  niet in Hollands Kroon in elk geval! 

   (Wordt vervolgd)

  Redactie JAS

  _____________________________________________
  Locatie 4


  De VOOR-stemmers:  15

  CDA (coalitiepartij) - E.A.C. Vlaming-Kroon, J.M.M. Vriend, R.T.B. Visser, 
                                   J. van der Klugt.
                                    
  VVD (coalitiepartij) - J.H. Swaag, G. Roos, W. Groot, A.C. de Haan, A. Op de Weegh. 

  PvdA (oppositiepartij) -  F.T.S. van der Laan (oud wethouder), J.S.C. van Dijk 
                                         (oud wethouder), S.M.E. Buczynski.
                                   
  D'66  (oppositiepartij) - E.M.M. Vlietstra-Wouterse, P.W.J. Klaver.
                                
  CU  (oppositiepartij) - de heer J.P. de Groot. 
                                     

  De TEGEN- stemmers: 14

  LADA (coalitiepartij) - H.E. van Gameren, P.A. Couwenhoven, A.A.M. Brussaard-                                                 Ursem,  A. Smit, H.J. Wittink, M.F.J. Hovius


  SENIORENPARTIJ - (coalitiepartij) G. Pankras, W.A. de Herder, J.H. Leever, P. Meijer, 
                                     H.P.J. Bruijstens,  J. Muntjewerf


  GROEN LINKS - (Oppositiepartij)J.P.F. Eichhorn

  PROGRESSIEF HOLLANDS KROON - (Oppositiepartij)I.D. Sijbenga-van den Outenaar


  ___________________________________________________________________

  Overzicht Trafostation

  8 reacties :

  Anoniem zei

  Ze had wel een punt met de 300mt. Al ze meer als 1 smoorspoel plaatsen, wat ze gaan doen, dan moet de wettelijke afstand 300 mt zijn! Dus dat betekent dat lokatie 4 niet geschikt is want de mensen wonen nog geen 100 mt ervanaf! Dus dan mag er niet uitgebreid worden. De raad heeft tegen locatie b3-2 gestemd enals ze lokatie 4 afwijzen komen ze weer terug op B3-2met dank aan dhr. Roel in 't Veld. Als ze nou in de tussentijd, na de rechtelijke uitspraak van 26 November 2014, met Tennet/Liander om de tafel had gezeten wat de mogelijk heden waren, haddenze misschien een andere uitkomst gekomen! Maar nee hoor, verschuilen achter het rapport van Roel je weet wel!


  Deceptie zei

  Helemaal perfect verwoord. Te bedenken dat de heer De Groot nog niet zo lang geleden overtuigd tegen locatie 4 was. Hij had het over het hoofdpijndossier en een nachtje slecht slapen. Door zijn draai en die van D66 zullen vele bewoners van het dorp 't Veld en buurtschap De Weel nu en in de toekomst vele nachten slecht slapen. BEDANKT MENEER DE GROOT, MEVROUW VLIETSTRA EN MENEER KLAVER!!!

  Anoniem zei

  Waarschijnlijk zitten J.P. de Groot, E.M.M. Vlietstra-Wouterse en P.W.J. Klaver zondag naast elkaar in de kerk om God te danken voor het achterbakse karakter wat ze van hun Schepper hebben gekregen. Ieder oprecht mens zou gewetenswroeging hebben als je zo draait als een drol(van toepassing op het drietal) in een pispot.
  Daar zal bij dit achterbakse drietal geen sprake van zijn, het zijn immers politici en daar wordt van verwacht door hun collega politici dat ze liegen, bedriegen en manipuleren dat het een lieve lust is? Vreemd toch dat de burgers zo langzamerhand hun buik vol hebben van de bedriegers in politiek Nederland en massaal overstappen naar de PVV, zo langzamerhand de enige fatsoenlijke politieke partij in Nederland.

  Anoniem zei

  WAT EEN SCHOREM!

  Anoniem zei

  Die v.d. Klugt woont onder een windturbine waar de hele buurt last van heeft maar HIJ zegt hem niet te horen??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CDA Need I say more

  Anoniem zei

  Dat de PvdA al lang geen sociale partij meer is, dat is algemeen bekend. Zowel landelijk als lokaal zijn er bewijzen hiervoor te over.
  Van der Laan neemt zelfs teksten over van het CDA/Franken en de VVD/Op de Weegh(lees zijn nabeschouwing op de site van de PvdA waarin hij schrijft "Maar soms maakt onze fractie ondanks de gehoorde argumenten een andere afweging en steunen wij een besluit dat niet datgene is wat insprekers wensen").
  Deze drie partijen zouden heel goed één partij kunnen vormen, namelijk de CPvV. Vul zelf maar in, maar de laatste V zou heel goed voor Volksverlakkerij kunnen staan.

  John Apers zei

  Het kan misschien ook een bedreiging geweest zijn hé, genre "Als u niet verandert van stemgedrag, kan het zijn dat uw nichtje XYZ, te Amsterdam niet benoemt kan worden tot hoofd museum XYZ" of genre "het kan zijn dat uw neefje XYZ onder een auto terecht komt" of nog iets anders... méér met bevolkingsprofijt/onheil in het achterhoofd. Politici zijn toch ook mensen?

  Anoniem zei

  Politici zijn inderdaad mensen, helaas zijn de meesten geboren met een psychische afwijking, het zijn zoals ook weer uit dit artikel blijkt, pathologische leugenaars.

  John Apers, misschien kunt u met concrete voorbeelden komen van uw veronderstellingen?
  Overigens is " benoemt" in uw zin niet met een T maar meteen D.

  Een reactie posten