PAS: doel en aanpak onhaalbaar

Datum:
 • zaterdag 20 juli 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De veehouder is getroffen door maatregelen tegen de uitstoot van stikstof.

  20-7-2019


   Gastschrijver

   Nu het stof van de Raad van State-uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) begint neer te dalen, wordt duidelijk wat de impact is. Wegen, vliegvelden, en bouwprojecten worden stilgelegd. 

  Het land is op slot gezet. Het is volstrekt onduidelijk wanneer de vergunningverlening weer op gang komt.

  Het kabinet heeft een adviescollege stikstofproblematiek ingesteld, dat voor de korte en lange termijn moet adviseren hoe de vergunningverlening vlot kan worden getrokken.

  Maar onder boeren neemt de onrust toe. Minister Schouten heeft toegezegd dat de koe de wei in mag blijven gaan – er zal niet worden gehandhaafd nu het door deze juridische impasse eigenlijk niet is toegestaan.

  Maar er zijn 3300 bedrijven die onder de PAS vanwege een hele kleine stikstofdepositie geen vergunning aan hoefden te vragen, maar alleen een melding hoefden te doen. Die is nu ongeldig.

  Om maar de zwijgen van de boeren bij wie de vergunning in orde was bevonden – en dus voldeden aan de regels – totdat ze met een grote groep tegelijk van tafel werden geveegd. Zoals gebeurde bij veehouder Kees van der Veldt in Middenmeer. Die krijgt onverwacht te maken met de invloed van natuurgebied Zwanenwater in Callantsoog, een beschermd Natura 2000-gebied.

  De uitstoot van ammoniak door de veehouderij is sinds 1990 met 68 procent gedaald. Boeren zijn bereid om investeren in een verdere reductie van de stikstofuitstoot. Zoals we in de PAS hadden afgesproken.

  Maar we moeten ook nadenken over de oorzaak van de huidige situatie. In Nederland zijn ruim 160 Natura-2000 gebieden. Voor al die gebieden is door ecologen bedacht hoe de natuur er uit hoort te zien. Er zijn habitats (leefgebieden) aangewezen voor dieren en planten.

  Sommige van die habitats waren volstrekt nieuw – tekentafeltuinieren dus. Er werden bovendien veel gebieden aangewezen waarvan men besloot dat ze maar heel weinig stikstofdruk konden verdragen. 

  Kijk naar een kaart van al die gebieden en de regels die daar omheen van toepassing zijn en het duizelt je.

  De boer heeft te maken met veel regels en opgaven. Onhaalbare doelen zorgen voor onhaalbare maatregelen. Alles komt bij elkaar op het boerenerf. Er moeten robuuste, integrale gebiedsgerichte oplossingen komen waarbij zowel landbouw en natuur gediend zijn en niet het ene ten koste gaat van het andere.

   Trienke Elshof


   LTO-specialist PAS
   Trienke Elshof uit het Friese dorp Oldetrijne is in het hoofdbestuur van agrarische belangenvereniging LTO Noord stikstof-specialist. Zij geeft haar visie op de gekozen aanpak.

  Noordhollands Dagblad  1 reacties :

  Anoniem zei

  De Raad van State is allang niet serieus meer te nemen. Het is een bolwerk van groene idioten die geen benul hebben van wat er zich afspeelt.
  Wat wordt er eigenlijk bedoeld met "Stikstof"?
  Wordt er bedoeld het aandeel stikstof N2 van 78,08 % in onze atmosfeer of wordt bedoeld het aandeel CO2 in de atmosfeer met het schokkende percentage van 0,04%?
  Er zal wel bedoeld worden CO2 met het schokkende percentage van 0,04 in onze atmosfeer. De 0,04% CO2 die voor opwarming zorgt en tegenwoordig zorgt voor de "Klimaatverandering" beweren de groene dwazen. Geen verstandig mens die die onzin gelooft, zeker niet als ze weten dat minder dan 1,4% CO2 in de atmosfeer zorgt voor het totale uitsterven van planten met als gevolg het uitsterven van mens en dier.
  Geloof al die onzin niet want het is gelogen en heeft alleen als doel een aantal (Nederlandse)politici en bijv. de schathemel rijke Al Gore van een meer dan riant inkomen te voorzien.

  Een reactie posten