Toch meer ruimte voor boer

Datum:
 • donderdag 13 juni 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna- College Hollands Kroon: duizend hectare minder bestemmen voor 'Agri++'  in Wieringermeer.

  Mike Deutekom 13-6-2019
  Er komt in de toekomst in de Wieringermeer toch minder ruimte voor 'Agri ++', waar onder meer datacenters onder vallen. Dat staat in de aanpassingen aan het Gebiedsplan Wieringermeer.

  In de eerdere versie van dat gebiedsplan hield het college nog rekening met een gebied van 2500 hectare rond Agriport A7 voor 'Agri++'. Dat leidde tot hevige protesten van onder meer LTO Noord, die vreesde dat bijna een kwart van de Wieringermeerpolder aan goede landbouwgrond daarmee in de toekomst zou verdwijnen.

  Bij de gemeente kwamen na de bekendmaking van voorlopige versie van het gebiedsplan 95 bezwaren binnen. De meeste daarvan gingen over dat Agri++-zoekgebied rond Agriport A7. Veel agrariërs vrezen dat er teveel landbouwgrond zal verdwijnen. ,,Het college heeft daarop besloten om dat zoekgebied te beperken tot 1500 hectare", laat wethouder Theo Groot weten. Dit om de positie van de landbouw in de Wieringermeer zo sterk mogelijk te houden

  Kassen

  Het Agri++-gebied bestaat volgens het college van Hollands Kroon vooral uit glastuinbouw. Denk aan de tomaten- en paprikatelers die met hun grote kassenbedrijven actief zijn op Agriport. ,,De ervaring leert dat ongeveer 79 procent van die ruimte wordt gebruikt voor glastuinbouw en 21 procent voor bedrijventerrein, datacenters, wonen en ondersteunende faciliteiten zoals het trafostation. Het college stelt naar aanleiding van de zienswijzen voor dit gebied in het gebiedsplan in omvang te beperken tot 1500 hectare." Overigens stelt het college dat grondgebruik voor glastuinbouw in hun ogen ook onder landbouwgrond blijft vallen. Ook al is het niet langer beschikbaar voor de akkerbouw of andere vollegrondsteelt.

   Denkrichting 

  De wethouder benadrukt daarnaast dat het gaat om een denkrichting. "We willen aangeven wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Maar het is daarmee niet zeker dat dat het er ook komt. pas na een aanvraag van een initiatiefnemer wordt er gekeken wat mogelijk is. Zo komen de milieuaspecten aan de orde bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor dat initiatief. En dan heeft de gemeenteraad ook nog wat over te zeggen! Het gebiedsplan Wieringermeer wordt opgesteld door de gemeente Hollands Kroon in samenwerking met de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Daarom duurt het ook langer dan als we dit als gemeente alleen zouden doen. Alleen verwachten we samen verder te komen", aldus Groot.

  Campus 

  Ook andere punten in het gebiedsplan zijn na de zienswijze  aangepast in het voorstel van het college krijgt de campus rond De Terp in Wieringerwerf een betere beschrijving, zodat daar ruimte voor blijft in het gebiedsplan. Datzelfde geldt voor eventuele ontwikkelingen rond werkhaven de Oude Zeug.

  Ook worden aanpassingen aan het arbeidsmigrantenbeleid dat op 20 juni wordt behandeld door de gemeenteraad, in het gebiedsplan meegenomen, bijvoorbeeld in combinatie met het Joods Werkdorp bij Slootdorp. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op dinsdag 25 juni een hele vergadering gereserveerd om het gebiedsplan te bespreken.

  ________________________________________________________

  LTO Noord mist onderbouwing 

  Volgens Henk Geerligs , vice-voorzitter van de afdeling Hollands Kroon van boerenbelangenvereniging LTO Noord, mist het plan om 1500 hectare te bestemmen voor 'Agri++' onderbouwing. ,,Waarom deze oppervlakte? of die 2500 hectare? Wat is het fundament hieronder? Iemand heeft gewoon een lijn getrokken. En wat zijn de effecten op de landbouw? Dat is allemaal niet onderzocht. Het college stelt dat dat komt als er initiatieven worden ingediend maar dan kan het te laat zijn. Zeker als men bij de komst van datacenters snel wil handelen."
  _______________________________________________________  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten