LTO: Burger staat buitenspel bij de ontwikkeling van de Wieringermeer

Datum:
 • zaterdag 15 juni 2019
 • in
 • Categorie: , ,


 • Hollands Kroon -Het gebiedsplan Wieringermeer staat deze maand op de raadsagenda van Hollands Kroon.
  15-6-2019
  Het gebiedsplan Wieringermeer staat deze maand op de raadsagenda van Hollands Kroon. Dit plan is geschreven door de gemeente, de provincie en het waterschap. Geen enkele organisatie vanuit het gebied is hierbij betrokken. Ook de boeren en tuinders niet, als grootgebruikers van de gronden waarover gesproken wordt. Hoewel onze gemeente wel voor extra burgerparticipatie is, zagen haar partners daar minder in. Het gevolg: burgers stonden buitenspel en een klein groepje plannenmakers kreeg het voor het zeggen in de Wieringermeer.
  Met de gevolgen ervan worden we nu geconfronteerd. Het meest in het oog springen de plannen rondom het Agriport gebied. Dit gebied is nu 1.200 hectare groot. Aanvankelijk was het plan hier een oppervlakte van maar liefst 2.500 ha tegenaan te plakken. Dit zogenaamde Agri ++ gebied zou met name voor kassen en datacenters worden bestemd.
  Even voor de gedachtevorming: dit gebied is ruim twee keer zo groot als de oppervlakte van de polder Wieringerwaard! Bijna 20 procent van de gehele Wieringermeer. Een immense oppervlakte met vanzelfsprekend enorme gevolgen voor het gebied.
  Het aantal reacties op het plan was groot. Er werden ruim 90 zienswijzen ingediend, waarvan er veel over de omvang van het Agri++ gebied gingen. Dit heeft de plannenmakers doen besluiten de omvang van 2.500 ha naar 1.500 ha te verminderen. Hiermee lijkt de omvang van het Agri++ gebied te verworden tot een soort koehandel. Waarom eerst 2.500 ha en nu 1.500 ha? Vreemd genoeg lijkt er weinig fundament te zitten onder de gekozen omvang. Effecten op de landbouw, de waterhuishouding, de energievoorziening en biodiversiteit zijn niet onderzocht. Dat zou pas hoeven te gebeuren als er definitieve aanvragen komen. Dit terwijl in het gebiedsplan expliciet wordt genoemd dat ’lange procedures een minpunt zijn voor de doelgroep van datacenters’.
  Als landbouw zijn we niet tegen nieuwe ontwikkelingen. Zonder ondernemerschap en visie was de Wieringermeer nu nog zee. Waar we wel vraagtekens bij zetten: waarom wordt economische ontwikkeling van buitenaf gezocht, zonder gebruik te maken van de intrinsieke waarde van het gebied. Grote percelen, vruchtbare grond, moderne bedrijven en een enorme grote groep jonge bedrijfsopvolgers verenigd in de Agrarische Jongeren. Waarom blijft dit onbenut? Naar onze mening is 1.500 ha extra voor Agri++ nog steeds ontwrichtend veel. Laten we eerst gedegen onderzoeken wat de effecten zijn op de waterhuishouding, de energiebalans, de biodiversiteit, de inwoners en de landbouw. En laten we bovendien de burgers weer betrekken in het proces. Het gaat per slot van rekening om hun Wieringermeer. Benut de kennis en kunde van lokale inwoners die samen met de overheden het gebied willen laten groeien vanuit de kracht die het van nature in zich heeft.
  Henk Geerligs Marbel de Graaf - Montsma
  Geerligs is vice-voorzitter en De Graaf bestuurslid van de LTO Noord afdeling Hollands Kroon
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten