Coalitie van enerzijds-anderzijds

Datum:
 • maandag 17 juni 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • ANALYSE


  17-6-2018

  Op de valreep zet de provincie toch de voet dwars als het gaat om de door het dorp en gemeente zo gewenste uitbreiding van Schagerbrug, bleek afgelopen week. De provincie wil die extra veertig huizen op bollengrond niet, de wensen van inwoners ten spijt. Want er zijn ook andere overwegingen. De belangrijkste: dat het bouwplan de natuurwaarden er aantast. Wat zegt deze stap naar de Raad van State voor de komende jaren over de kansen voor Schagen, maar zeker ook Hollands Kroon en omliggende gemeenten met vergelijkbare problematiek?

  Welbeschouwd heeft 'Haarlem', een paar stevige vingers in de pap als het gaat om hete hangijzers in deze regio. Want de provincie heeft een vaak bepalende stem over het inrichten van het landschap. Hier gaat het dan bijvoorbeeld over het uitbreiden van dorpen, zoals Schagerbrug, zodat ook jongere generaties in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Zodat de dorpen leefbaar blijven en er iets wordt gedaan tegen de vergrijzing die juist in de dorpen voelbaar wordt.

  Het gaat ook over zonneparken en of je dat nou wel moet willen, die velden van blinkende panelen in plaats van gras of bloembollen. Over ruim baan voor datacenters en andere bedrijvigheid versus beschermen van het open landschap en ruimte voor boeren om te boeren. Dus waar staat de nieuwe, provinciale coalitie van het gelegenheidshuwelijk Groen Links,  VVD, D66 en Pvda voor? Je zou zeggen dat staat in het coalitieakkoord. Maar daar staan wel veel letters in, maar weinig heldere keuzes. Wel de volle inzet op duurzaamheid, maar helder  wordt het niet  waar het gaat om ruimtelijke ordening.

  Deze coalitie vindt alles belangrijk,  is te lezen. Een coalitie van enerzijds-anderzijds, samengesteld uit verschillende bloedgroepen en met verschillende bloedgroepen en verschillende achterbannen, die anderen niet te vroeg voor het hoofd willen stoten. Dan vind je alles belangrijk, dan zit er voor ieder iets tussen. Dus beschermen van het open landschap is belangrijk, maar ook duurzaamheid en ruim baan voor zonneparken. Ook vrij spel voor economie en dus ruim baan voor datacenters. 

  Windenergie

  De provincie erkent dat de vraag naar betaalbare woningen groot is en dat die nog steeds toeneemt. Het is belangrijk om in deze behoefte te voorzien en de woningbouwproductie te versnellen. Maar waar wel en waar niet? In de grotere plaatsen of ook bij kleine dorpen. Ook daar geen duidelijke richting. Op gebied van windenergie zijn de partijen gek genoeg (met fel tegenstander VVD en fel voorstander Groenlinks) wel met een heldere keuze gekomen. Buiten de Metropoolregio Amsterdam komt er - vooruit, in principe - op land geen turbine meer bij. En voor de kust? Zou kunnen, maar dan minimaal twaalf mijlen verderop, uit de kust. Voor de rest zullen we, als we willen weten wat 'Haarlem' wil, het van de woorden niet moeten hebben, maar van de daden. En wat dat aangaat, hebben we afgelopen week vast een tipje van de sluier opgelicht gezien.

   Hedzer Faber

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten