Keek op de Week (45) met 'Energietransitie' en Verkeersveiligheid........

Datum:
 • maandag 12 november 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Dieptepunten in Hollands Kroon in week 45 van 2018 (van 5 tot 12 november).  Gemeenteraadsvergadering op 6 oktober 2018


  De begroting met energietransitie


  Intussen is grijpgraag VVD en maatjes CDA en D’66 met de bijwagens CU – PvdA – SP - GroenLinks erin geslaagd op welhaast religieuze propagandistische wijze, het altijd aanwezige latent sluimerend besef voor een de wereldondergang weer op te wekken en  deze oerangst in de vorm van een klimaatcollaps in de breinen van de mensen te doen projecteren. Deze barbaren zijn inmiddels, zuiver op grond van hun politiek wensdenken, zo zeker van hun zaak van de dreigende klimaatcollaps, die uitsluitend gebaseerd is op een toename van kooldioxide van ongeveer 300 ppm (ppm = parts per million = deeltjes per miljoen andere luchtdeeltjes als bv. O2 en N2) tot 400 ppm over een periode van zo’n 170 jaar, dat inmiddels hun propaganda zich niet meer richt op het veranderde klimaatgedrag op zich, maar op te nemen maatregelen deze verandering te stoppen.

  Bedenkt u zich hierbij dat die opwarming rond 1850 begon toen er in dit land en elders alleen nog maar koetsjes i.p.v. auto’s reden, er hoofdzakelijk zeilschepen waren en hier en daar, uitsluitend op zonnige dagen, een hete lucht ballon in het zwerk te zien was. In opdracht van Brusselse directoraat/Den Haag/Haarlem is derhalve het punt ‘stoppen van de door ons bedachte klimaatverandering ter plundering van het volk’ op de agenda’s vastgesteld en vertaald naar het begrip ‘energietransitie’ wat voor zover wij sommige media en enkele politici mogen geloven, tot dermate kostenverhogingen in het levensonderhoud voor de gemiddelde mens zal leiden dat het niet anders kan dan dat wij thans aan de vooravond van een armoedig bestaan zijn aangeland.

  Zo ook Hollands Kroon, waar tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 6 oktober een budget van  € 30.000 in opdracht van hogerhand, uitgetrokken moest worden voor de door de politiek gefantaseerde maar door U op te brengen energietransitie. Nu is dit budget voorlopig een budget voor onderzoek naar mogelijkheden deze wisseltruc in Hollands Kroon uit te voeren; niet naar de daadwerkelijke uitvoering ervan want in dat geval zou de €30.000, waar het hier om gaat, nog wel te accepteren zijn geweest. Neen, het is niet meer dan een beginbudgetje voor de uitkleedmethodes die ons in de toekomst te wachten staan waarna zoals gebruikelijk de budgets niet voldoende zullen zijn waarna een kettingreactie van budgetverhogingen (lees: belastingverhogingen) nodig zullen zijn om dit onhaalbaar doel na te kunnen blijven streven.

  Hoe verliep het deel van de vergadering over dit budgetje van €30.000? Het beste lijkt ons dat U zelf kijkt (hier bij 3,24 uur) zodat Stichting JAS zich beperken kan tot een korte samenvatting over het onbegrip over dit budget, wat zich uitte in de partijpolitieke uitleg en misinterpretaties door de verschillende partijen.
  Zo was daar mevrouw Buczynski die het probleem van de batterijenafval te berde bracht. Jammer voor mevrouw Buczynski, maar daar gaat het hier niet over; het gaat over een inventarisatieonderzoek en niet om maatregelen op het vierde niveau en het gaat ook niet om afval maar om een veranderingsmogelijkheid energie in een andere vorm te gebruiken, op te wekken of te verminderen. 

  Daar was de heer Annaert van de vrijheidsbedwingerspartij VVD die de financiële compensaties, bevoegdheden en het tempo van uitvoering naar voren bracht. Zo heeft de overheid nog geen besluiten genomen over de financiële compensatie en het tempo is afhankelijk van de mate van haalbaarheid en betaalbaarheid. Er is ook geen streefjaar aangegeven. Alleen ligt er de opdracht in 2021 een plan te hebben hoe alle wijken gasloos kunnen worden.
  Het gaat keihard om de pegels.

  Ook van Gameren, van de sterfhuis partij LADA deed een duit in het belastingzakje; hij wilde €150.000 (met een motie van LADA, CU, D66, OHK en Groen Links) uittrekken voor de energietransitie en vond de coalitie terughoudend.

  Fekkes van GL wist nog iets op te brengen over het tempo van onderzoek maar kennelijk bedoelde hij de maatregelen die op basis van het onderzoek genomen zullen worden om ons voor de hittedood te behoeden.

  Makkelijk voor de raadsleden tijdens hun spreekbeurtjes was, als zij niet voldoende duidelijk in hun uitleg waren, dat enen Nawijn dan meldde wat de spreker precies bedoelde.

  JAS: Van welke service de raadsleden zich hier kennelijk gaarne laten bedienen; dan is Jaap het er gelukkig mee eens!


  Verkeersveiligheid 

  Komende week, op donderdag 15 oktober is in het gemeentehuis een beeldvormende vergadering over verkeersveiligheid. Stichting JAS is uitermate benieuwd naar het verloop ervan want over dit onderwerp is veel te melden lijkt ons. Slaat U o.a. maar eens onze artikeltjes over verkeersveiligheid dd 17 september en 5 augustus er op na. Enkele voorbeelden die ons inziens zuivere wetsovertredingen zijn maar al jarenlang toegestaan worden door het bestuur alhier.

  * er rijdt hier ergens een oplegger achter een trekker rond die kuubskisten vervoert; 2 naast elkaar en 5 of 6 achter elkaar; dus minimaal 2 meter breed maar waarvan de wielen buiten het laadvlak uitsteken zodat wij op een grootste breedte van minimaal 2.8 meter uitkomen. En nu komt het: deze wielen zijn niet afgeschermd met door wielkasten.

  * over het met grof geweld over de landweggetjes van Hollands Kroon daveren met 200 PK trekkers en daarbij snelheden halend van rond de 60 Km/hr hebben wij het meermalen gehad terwijl de maximaal toegestane snelheid voor trekkers 25 Km/hr is. Als een bestuurders van een personenwagen meer dan 2 keer de maximaal toegestane snelheid rijdt, is hij zijn rijbewijs kwijt en wordt het voertuig in beslag genomen.

  * de lompheid van menig trekker chauffeur zullen velen aan den lijve ondervonden hebben; ze drukken je gewoon van de weg af!

  * het ruimschoots meer dan de wegbreedte nodig hebben van sommige machines wordt gewoon toegelaten zonder enige vorm van begeleiding, extra zichtbaarheid of waarschuwingssysteem.

  * het zonder spanbanden rijden met losse kisten op een aanhanger waardoor de trekker extra langzaam moet rijden wegens het risico dat de kisten van de kar afvallen.

  * het met veel te hoge snelheden rijden van trekkers met 2 – of 3 as landbouw-kipwagens tot maximaal zo’n 25 ton (of meer) die dansend achter de trekkers over de weg gaan, wat niet alleen extra schade aan het wegdek veroorzaakt maar tevens de bestuurbaarheid van het geheel in negatieve zin beïnvloed.

  Stichting JAS: Het al jaren toestaan van voornoemde wetsovertredingen op het gebied van de verkeersveiligheid lijkt ons in eerste instantie een schoolvoorbeeld niet uitsluitend niet-handhaven maar veeleer van bewust niet-handhaven dus bewust niet willen handhaven van de verkeerswet. Terwijl er onmogelijke sommen besteed worden aan veranderingen en aanpassingen van de plaatselijke wegen/ fietspaden etc. worden de werkelijke risico veroorzakende elementen zoals in voornoemde voorbeelden buiten schot gehouden. Hiermede lijkt ons het college van B&W en vooral de burgemeester verantwoordelijk te zijn; hij zit toch in het driehoeks babbelgesprek met justitie en politie? Nawijn moet wel de verantwoordelijke zijn en nu hij binnenkort vertrekt nog even schoon schip maken door die domme gemeenteraad voor zijn verkeersveiligheids-karretje te spannen?

  PS. Afgelopen week vond er op een landbouwperceel een tragisch dodelijk ongeval plaats nabij Julianadorp. De bestuurder van de trekker was uit de trekker gestapt om iets te doen en geraakte in/onder de machine. Trekker reed door en belandde uiteindelijk in een sloot/vaart.
  Stichting JAS kent deze werkmethode; wij zien regelmatig gebeuren dat een bestuurder uit de trekker stapt, dat deze trekker dan mooi in het spoor blijft lopen, zodat de chauffeur iets anders kan doen. Als u een zitmaaier heeft, zo’n speelgoeddingetje voor in de tuin, dan slaat de motor al af als je je van de stoel verheft. Waarmee gesteld wordt dat het veiligheidsbewustzijn in de boerenstand op een uitermate laag pitje staat en als het druk is in oogst- of planttijd er helemaal geen veiligheidsbewustzijn is; wat JAS wil onderbouwen met de volgende uitspraak van een agrariër: Wij houden niet van veiligheid!

  Redactie JAS


  1 reacties :

  Dekker zei

  We kunnen gerust stellen dat het met de democratie in HK treurig is gesteld en dat alleen de belangen van de agrariërs tellen. De overige burgers tellen niet mee en zijn alleen goed om belasting af te dragen om zo het verziekte systeem in stand te kunnen houden.

  Een reactie posten