Externe voorzitter raadscommissie wordt mogelijk

Datum:
 • donderdag 21 juni 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Ook niet-raadsleden mogen voorzitter van een raadscommissie van een gemeente worden. Dat moet de werkdruk van raadsleden verlichten en gemeenten meer ruimte bieden voor lokaal maatwerk.

  Minister Kajsa Ollongren (BZK) schrapt het voorschrift in de Gemeentewet dat een raadslid voorzitter van een raadscommissie moet zijn. Gemeenten kunnen dus voortaan eigen regels stellen.
  Raadscommissie bereiden de besluitvorming van de raad voor en kunnen overleggen met het college of de burgemeester. Vooral raadsleden in kleinere gemeenten en in kleinere fracties ervaren het voorzitterschap van een raadscommissie als een relatief zware tijdsbelasting. Zij willen meer tijd kunnen besteden aan hun controlerende en volksvertegenwoordigende taken. Tevens hebben verschillende gemeenten de wens geuit om met externe, technische voorzitters van raadscommissies te werken.
  Na het wijzigen van de Gemeentewet is het aan de gemeenteraad zelf om bij verordening regels te stellen over het voorzitterschap van raadscommissies. Dit past binnen het beleid om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk, zodat gemeenten meer mogelijkheden hebben om hierin een eigen keuze te maken. BZK is in gesprek met de VNG om te bezien op welke punten de Gemeentewet nog meer zou kunnen worden aangepast om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk.

  VNG

  0 reacties :

  Een reactie posten