Uitbreiding voor Pallas-project

Datum:
 • woensdag 21 februari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem -  Potentiële investeerders willen extra faciliteiten. 

  Roel van leeuwen r.van.teeuwen@hollandmediacombinatie.nl  21-2-2018


  In Petten moet niet alleen een nieuwe kernreactor worden gebouwd, rnaar ook een Nuclear Health center. De bouw van deze faciliteit zal enkele tientallen miljoenen euro's extra kosten.

   Hermen van der Lugt, directeur van de stichting die de komst van de nieuwe Pallas reactor in Petten moet voorbereiden deelde dit deze week mee tijdens een commissievergadering van provinciale Staten van Noord-Holland.

  De provincie investeert -  net als het Rijk - via een lening van miljoen euro in de komst ran de reactor die de huidige Hoge Flux Reactor in Petten moet vervangen. De reactor zal vooral worden gebruikt voor de productie van medische  isotopen voor dc behandeling van kankerpatiënten.

  Private partijen

  De lening wordt in verschillende tranches verstrekt. Voorwaarde is dat er steeds meer zicht komt op een sluitende businesscase.

  Daarnaast willen Provinciale Staten - voordat de laatste tranche van ruim 17 miljoen euro wordt verstrekt, zicht op private partijen die in Pallas investeren.

  Volgens Van der Lugt wordt er volop gesproken met toekomstige klanten en potiëntiele investeerders voor de reactor die in 23026  in bedrijf moet zijn. ,,Het gaat vooral om partijen buiten Nederland."

  Fabriek 

   Uit de gesprekken met de klanten is ook de wens naar voren gekomen voor een Nuclear Health Center in de nabijheid van de reactor. Het gaat om een soort van fabriek waarin de nabehandeling wordt gedaan, waardoor bijvoorbeeld het zuivere isotoop Lutetium (voor behandeling prostaatkanker, red.) overblijft.

  ,,Wij denken aan één faciliteit met verschillende productielijnen", aldus Van der Lugt. Hij kon nog geen namen noemen van potentiële investeerders. Volgens Van der Lugt willen de meesten pas hun handtekening zetten als er een definitieve vergunning is afgegeven voor de bouw van de
  kernreactor. Er is Van der Lugt veel aan gelegen om de investeerders eerder over de streep te trekken aangezien Provinciale Staten voor het verstrekken van het derde deel van de lening zekerheid willen hebben dat er ook daadwerkelijk investeerders zijn.

  Cyclotrons 

  Het project wordt gesteund door de coalitiepartijen en de PVV. De overige fracties stelden veel kritische vragen. Deze partijen vroegen zich onder meer af of de reactor ook in de toekomst nog zo'n belangrijke rol blijft spelen als het gaat om de levering van medische isotopen. Zij verwezen hierbij naar de ontwikkeling van niet nucleaire alternatieven als cyclotrons en het Lighthouse project dat door ASML is opgezet en de status van Nationaal Icoon heeft gekregen. Van derLugt voorziet echter voor de komende decennia een belangrijke rol voor Pallas. Zo verwacht hij dat de reactor nodig blijft voor de levering van isotopen die worden gebruikt voor de diagnose (Petten bedient nu 30 procent van de wereldmarkt). Ook al omdat andere reactoren verouderd zijn en zullen verdwijnen. Daar naast heeft hij hoge verwachtingen van de ontwikkeling van en de vraag naar therapeutische isotopen voor de behandeling van patiënten.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten