Grondig onderzoek naar milieugevolgen van bouw motorcrossbaan in Middenmeer

Datum:
 • vrijdag 23 februari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - De milieugevolgen bij de bouw van een permanente motorcrossbaan op de hoek Groetweg/Alkmaarseweg in Middenmeer worden grondig onderzocht.


  Martijn Gijsbertsen 22-2-2018
  Een meerderheid van de gemeenteraad in Hollands Kroon - zestien tegen elf stemmen - heeft donderdagavond na een pittige discussie met het opstellen van zo’n uitvoerige milieu-effectrapportage (mer) ingestemd.

  Teleurstelling

  Dit tot teleurstelling van tientallen inwoners van het naburige dorp Aartswoud, die vanwege de te verwachten geluidsoverlast en (verkeers)drukte finaal tegen de komst van een ’durfsportcentrum’ zijn.
  ,,Laat ze uitsluitend met elektrisch voortgedreven motoren crossen’’, zei Henk Vaandrager van de actiegroep ’Bespaar ons lawaai’.
  Dorpsgenote Hanneke de Boer, fotografe en vogelaar, wees de politiek op de natuurwaarden en fauna op de beoogde crosslocatie.

  Boommarter

  ,,Ik heb er zelfs eens oog in oog gestaan met een boommarter, die op de rode lijst van beschermde diersoorten staat. Het is broedgebied voor veel weidevogels en zelfs de ijsvogels en roerdomp laten zich er zien.’’

  Dronetrainingen

  Agrariër Frans van Diemen van de Alkmaarseweg (Middenmeer) baart het vooral zorgen dat de stichting NHGS Phoenix naast motorcrossen onder meer ook dronetrainingen en tractorpulling op het terrein wil houden om de exploitatie rendabel te krijgen.
  Politici reageerden verdeeld op het voorstel van burgemeester en wethouder om de eerder afgesproken geluidsnorm van vijftig decibel naar beneden bij te stellen, zodat de procedure voor een milieurapportage kan worden opgestart.

  Geluidswallen

  Dit in nodig omdat die norm ondanks geluidswallen niet kan worden gehaald: crossers, publiek en hulpdiensten moeten ook het terrein op kunnen via toegangen dwars door deze wallen.
  De PvdA wilde beslist geen water bij de wijn doen en ook GroenLinks vond het versoepelen van de geluidsnormen onacceptabel.

  Ruggengraat

  ChristenUnie-raadslid Johan Paul de Groot liet weten dat omwonenden ’glashelder is toegezegd dat zij geen hinder van de crossbaan zullen ondervinden’ en het van weinig ruggengraat getuigd als die belofte niet wordt nagekomen.
  ,,Een motor liggen door de bocht en fluisterend in de wind’’, is waar D66 volgens Liesbeth Vlietstra naartoe wil, doelend op elektrisch crossen.

  Meerderheid

  VVD, een twijfelend Senioren Hollands Kroon, CDA, Onafhankelijk Hollands Kroon en een van de vijf Lada-raadsleden zorgden echter voor een meerderheid.
  ,,Instemmen met het opstarten van een mer-onderzoek wil niet zeggen dat de motorcrossbaan er definitief komt’’, waarschuwde wethouder Theo Groot.

  Uitkomsten

  ,,Uiteindelijk moet de gemeenteraad op basis van uitkomsten van dat rapport instemmen met een bestemmingswijziging. Kan het milieutechnisch op die plek niet, dan is een crossbaan daar alsnog van de baan.’’
  Noordhollands Dagblad

  4 reacties :

  Anoniem zei

  En wie gaat een dergelijk onafhankelijk onderzoek verrichten?

  De idiote argumenten van sommigen, zoals D'66 zijn te gek voor woorden. Dan ook de zogenaamde argumenten van sommigen die zelf notabene jarenlang in een luidruchtige klassieker hebben rondgereden(en nog) en dan een ander niets gunnen?
  Tegenwoordig zijn de uitlaten zo enorm verbeterd dat het bijna fluisterstille (cross)motoren zijn geworden en wat de te verwachten verkeersdrukte betreft, in heel Nederland is er sprake van een forse groei van het autoverkeer en dat is ook niet te stoppen als je jaarlijks 150.000 zogenaamde arbeidsmigranten(die niet werken) importeert.

  Anoniem zei

  Het duurde wel heel erg lang tijdens het debat in de raadsvergadering, voordat wethouder Groot toegaf dat bij instemmen van het opstarten van een MER-rapportage de in een amendement van 2013 vastgelegde normen niet meer gelden.

  Anoniem zei

  Dus die baan komt er want de RUD heeft al verklaard dat het wionklimaat binnen de wettelijke normen blijft. Waarom ziet niemand wat hier gebeurt die wettelijke norm hoort bij een industriegebied in de zwaarste klasse dus de gemeenteraad heeft hier gewoon ingestemd met de komst van een industriegebied in een thans stille Groetpolder. En niemand realiseert zicg dat die 40 decibel een gemiddelde in 12 uur is nl 6 uur rotherrie en 6 uur stilte

  Anoniem zei

  Laatste anoniem: die dingen zijn door alle insprekers en alle tegenstemmers gezegd. Maar er zijn natuurlijk raadsleden die zelf motorrijden of blij zijn dat de herrie niet in hun achtertuin komt of bang zijn dat het op 21 maart stemmen gaat kosten.

  Een reactie posten