Statenleden over windpark Spuisluis en duurzame energie

Datum:
 • woensdag 24 januari 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • In Nederland moet in 2020 14% van de energie duurzaam opgewerkt worden. Daarom heeft het Rijk met de provincie Noord-Holland afgesproken dat in 2020 685,5 megawatt (MW) door windturbines op land wordt opgewekt.

  De provincie bepaalt waar windparken mogen komen, de bouw ervan is in handen van de initiatiefnemers van windprojecten. De energie wordt voor meer dan de helft opgewekt door bestaande windturbines en voor de rest door nieuwe windturbines. Binnenkort besluiten Provinciale Staten over windpark Spuisluis in het Noordzeekanaalgebied in de gemeente Velsen. Hoe kijken de PVV en de PvdA aan tegen dit windpark en windenergie in het algemeen? 

  LudriksMenno Ludriks (Statenlid PVV) 

  De PVV is tegen windmolens. Omwonenden ondervinden er last van. Niet alleen van het geluid maar ook van de slagschaduw en het veranderde uitzicht. Bovendien worden de parken vooral aangelegd met overheidssubsidie. Daarom stemmen we binnenkort in de Provinciale Staten tegen de aanleg van windpark Spuisluis. Met name bij dit windpark zijn omwonenden bang dat de windmolens het daar aanwezige fijnstof, veroorzaakt door industrie, verkeer, scheep- en luchtvaart, nog eens extra verspreiden. De PVV is overigens ook tegen windmolens op zee. Er zijn plannen voor het bouwen van een groot windpark voor de kust van Zandvoort en Bloemendaal. Dat is toch zonde? Dan kun je straks vanaf het strand niet meer genieten van het vrije uitzicht. Dit leidt zelfs tot economische schade. Nu al blijkt dat toeristen niet meer de kustplaatsen bezoeken als er een windmolenpark ligt.  Daarom wil de PVV liever de mogelijkheden onderzoeken van Thorium: een alternatieve brandstof voor kernenergie.

  Van RooijRina van Rooij (Statenlid PvdA) 

  De PvdA staat helemaal achter de afspraken met het Rijk. Windpark Spuisluis levert hier een belangrijke bijdrage aan. Wel maken we ons zorgen om de woonboten die daar nu nog liggen. Die moeten weg. Dat is een taak van gemeente en Rijkswaterstaat. Voor ons is het wel belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Ook hebben we vraagtekens bij de luchtvervuiling. Omwonenden zijn bang dat de windturbines fijnstof en roet verder verspreiden. Uit onderzoek van Erbrink Stacks Consult blijkt echter dat dit meevalt: grof stof (zoals roestdeeltje) rond Tata komt vooral van de grond (opslag en overslag), slaat daar neer en wordt niet verspreid door de windturbines. Wij zullen daarom voor het windpark stemmen. De energietransitie kan ons niet snel genoeg gaan. Ik denk niet dat we het op korte termijn gaan redden met Thorium, dat heeft pas over vele jaren effect. Wij steunen daarom zonneparken en ook windenergie op zee. En willen ook graag energieopwekking uit getijdenstromen stimuleren.
  Provinciale Staten bespreken dit onderwerp op 29 januari in de Statencommissie Ruimte & Wonen.

  Provincie Noord-Holland 24-1-2018


  0 reacties :

  Een reactie posten