Reputatie landbouw staat op het spel

Datum:
 • dinsdag 23 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,

 • Fraude in de melkveehouderij tast niet alleen de reputatie van de zuivel aan. Het Nederlandse draagvlak in Brussel staat op het spel, en de goede naam van Nederland als agro-exporteur.
  Mogelijk heeft een omvangrijke groep melkveehouders gefraudeerd met de registratie van vee in het I&R-systeem om hiermee de fosfaatproductie op papier te verlagen. Mogelijk zijn kalveren van afkalvende pinken gemeld als tweeling bij een melkkoe, waardoor de pink niet als melkkoe werd geregistreerd.
  Bij 2.000 van de 17.500 melkveebedrijven zijn meer dan 10% tweelingen geboren (normaal is tussen de 3 en 5%). Bij 5.700 bedrijven lag het aantal tweelingen tussen 5 en 10%. Bij een steekproef uit twee groepen bleek ter plekke dat van de 93 gecontroleerde bedrijven er in 43 gevallen sprake was van verschil tussen de I&R-registratie en de feitelijke situatie.

  Minister Schouten belooft harde aanpak

  Verbijsterde, uit het veld geslagen bestuurders en een dito minister waren het gevolg. Niemand had dit zien aankomen. Wat te denken van de bestuurders? Hoe is het gesteld met hun voelhoorns in de sector, als zij werkelijk geen enkel signaal hebben gehad?
  Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) belooft een harde aanpak: fraudeurs kunnen een naheffing verwachten voor de fosfaatreductie, een korting op de Europese inkomenstoeslagen en een strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke sanctie. Daarnaast heeft ze de KringloopWijzer direct stopgezet.
  Individuele melkveehouders hebben met opzet verkeerde gegevens aan het I&R-systeem gemeld, om meer melkkoeien te kunnen houden. Het gewin is volgens sectorbestuurders ‘in de marge’, zeker vergeleken met wat op het spel wordt gezet.

  Mogelijk grote gevolgen

  De gevolgen van de fraude kunnen heel groot zijn. Hoewel Nederland technisch aan de voorwaarden voor derogatie voldoet, is het Nederlandse draagvlak in Europa niet te veel is aangetast. “Het wordt er niet gemakkelijker op”, aldus de minister.
  Met de fraude staat de registratie van runderen op het spel; fokgegevens zijn niet betrouwbaar. In het buitenland komt de vraag al snel: als het Nederlandse I&R-systeem niet op orde is, wat kunnen we dan nog wel vertrouwen? Ruud Huirne, directeur Agro bij Rabobank, vreest ook gevolgen over de bloemen, het vlees of pootgoed. Niet alleen het vertrouwen in de zuivel wordt geschaad. Hier staat de reputatie van Nederland als agro-producent op het spel. Dit gaat verder dan de reputatie van de zuivel alleen.
  Mede geschreven door Jan Braakman De Boerderij 23-1-2018

  0 reacties :

  Een reactie posten