Keek op de Week (1) met: 'de werkelijke feiten boven water?'.......

Datum:
 • maandag 8 januari 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon van week 1 van 2018 (1-7 jan.).  Is het niet zozeer de kwestie Lombaard maar eerder het probleem Vriend (CDA) ?


  In Dieptepunten in Hollands Kroon van week 52/2017 berichtte JAS over het raadslid Vriend (CDA) onder punt 3, inspreken van burgers in raadsvergaderingen, het volgende:

  'Het inspreken gaat vooral over het gedrag van bestuurders of ambtenaren. ons reglement verbiedt dat. Ik wil graag dat de griffier of voorzitter nog eens goed nadenkt over het inspreken over dit soort onderwerpen. Want ons reglement van orde is daar heel duidelijk over. Als er een klacht kan worden ingediend over bestuurders of ambtenaren, kan er niet ingesproken worden.'

  Een der reacties; van anoniem no. 09 luidde als volgt:

  WANBESTUURDERS IN DE BEZWARENCOMMISSIE.

  Reactie op voorgaande schrijver.
  'Indien men de gemeentearchieven raadpleegt kan vastgesteld worden dat het Dhr. Vriend zelf is geweest, die als hoofd van de afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu in 2007 van de toenmalige gemeente Wieringermeer, de door Hollands Kroon bestempelde burenruzie te Wieringerwerf, een bouwvergunning met voorwaarden aan de heer Bleijerveld heeft verleend. Deze vergunning is niet openbaar gepubliceerd. Ook de eerste verleende vergunning uit 1970 is niet gepubliceerd, waardoor de reeks van vergunningen afgegeven voor een bouwwerk niet voldoen aan de wettelijke eisen. Kortom een illegaal gebouw. '
  Ik kan mij helemaal voorstellen van de heer Vriend het openbaar inspreken van Lombaard, eigenaar Planetenlaan 2, op alle mogelijke manieren probeert te verbieden om zijn gemaakte beslissing van 2007, die nu ophef veroorzaakt, niet te laten uitkomen. Daar de heer vriend als enigste raadslid een opmerking plaatste over de spreekbeurt komt voor de heer Vriend blijkbaar het eigenbelang eerder als het algemeen belang. Dhr. Vriend wist dus precies en veel eerder als burgemeester Nawijn wat hier aan de hand was in de Planetenlaan, maar had beter wijselijk zijn mond kunnen houden. Hij was degene die zijn handtekening plaatste onder een vergunning die een nooddeur verplichting opleverde voor de heer Blijerveld. Een nooddeur verplichting die de aanleiding moest geven die het perceel Planetenlaan 2 openbaar te verklaren of zo nodig te onteigenen. En als je dan ook nog in een bezwaarcommissie zit zoals bovenstaande schrijver zegt, dan kan ik bedenken dat de heer Vriend niet zit te wachten op het screenen van zijn integriteit. Het onderwerp waarover de spreekbeurt van Lombaard over ging.

  Door nu openlijk bekend te maken problemen te hebben met een spreekbeurt over de manier waarop Hollands Kroon op een onorthodoxe manier probeert zaken op te lossen, wil de heer Vriend blijkbaar zulke spreekbeurten rigoureus verbieden, waardoor voor de gemeenteraad spreekbeurten alleen maar toelaatbaar zijn over huis, tuin en keuken gesprekjes. Ofwel, zoals de heer Moras al schetste, alleen om zoete koekjes te bakken en over de rest moet elke inwoner zijn mond houden, waardoor de gemeenteraad waarschijnlijk niet mag weten waar het college de inwoners van Hollands Kroon mee confronteert.
  De heer Lombaard had het in zijn spreekbeurt van 19 december uit ervaring wel degelijk bij het goede eind om alle ambtenaren en de gemeenteraad gelijktijdig te screenen en niet alleen de eed te laten afleggen. Of dat in deze gemeente nog een uitwerking heeft is te beraden. Noord Hollands dagblad besteedde in week 52 daar ook al uitgebreid aandacht aan dit probleem. Mogelijk kan iemand de commissaris van Noord Holland de heer J.Remkes een tip geven om van Hollands Kroon weer een gezonde en eerlijke gemeente te maken.

  JAS: De jarenlange treiterij van de gemeente Hollands Kroon, bestaande uit B&W, ambtenarij en zoals nu blijkt zelfs een raadslid (Vriend/CDA), heeft dus plaatsgevonden om fouten uit het verleden te verdoezelen en op de nek van de burger te schuiven. Wat uitgebreid gebracht werd als een ordinaire burenruzie over een openbaar pad op het perceel Planetenlaan 2, ligt dus oorzakelijk in de in een bouwvergunning toegekende en verplichte nooddeur welke uitkomt op het perceel van Planetenlaan 2.
  Vervolgens wordt Nawijn in de zaak betrokken wat blijkt uit openbare beschimpingen jegens de familie Lombaard aan het einde van een raadsvergadering; Nawijn zou zorgen dat de zaak op een voor Blijerveld gunstige manier geregeld wordt.

  Men wil gaan onteigenen en/of wil zelfs de woningbouwvereniging vragen het destijds ten onrechte? verkochte stuk grond van Planetenlaan 2 (Lombaard) terug te kopen zodat het pad openbaar wordt. Om de een of andere reden ziet men daarvan af en wil, kennelijk in een krankzinnige wanhoopspoging dan maar Planetenlaan 2a (Blijerveld) uitkopen en de woning afbreken voor het luttele sommetje van in totaal ruwweg zo’n €600.000. En dat uiteindelijk omdat Vriend (CDA) in de tijd dat hij baasje was in de gemeente Wieringermeer een elementaire fout gemaakt heeft en dat nooit heeft willen toegeven, maar sterker nog, met de hulp van Burgemeester en Wethouders (waar is Meskers?), de ambtenaren en Vriend’s eigen aanzienlijke kennis over het totale gebeuren, dat heeft willen laten verdoezelen over de ruggen van de familie Lombaard.
  Wat is dan mooier om het inspreken over ambtelijke personen tijdens spreekbeurten te verbieden omdat het in het reglement staat; alsof er wel in het reglement staat dat je als bestuurder de burgers mag treiteren omdat het bestuur fout zit en de burgers vervolgens niet doen wat het HK clubje dan met hen voor heeft. Dat immers was de reden dat mevrouw Lombaard tijdens haar spreekbeurt op 19 december het begrip ‘tournament de pouvoir’ ( = verduistering van de macht, het misbruik maken van macht voor andere doeleinden dan waarvoor dat bestuursorgaan is op- en ingericht) opvoerde waaraan het bestuur van Hollands Kroon zich schuldig maakt. 
  Voeg aan dit alles toe dat de CDA’er Vriend ook nog eens in diverse gemeentelijke Commissies voor Beroep en Bezwaar zit, dan kunt U zich wel voorstellen dat deze volksvertegenwoordiger wel hier en daar wat loslopende vrinden heeft in het ‘ons kent ons’ circuit zodat een gewone burger van zo’n machtswellusteling niets te verwachten heeft.

  En Remkes dan? Als die figuur na 5 jaar nog steeds niet door heeft wat hier loos is dan deugt ook hij niet voor die vet betaalde baan, maar Remkes is VVD‘er en helpt Nawijn & Co en de hele vrinden-bestuurderskliek in dit land, in het zadel te houden. Dat zijn hun belangen en niet de onze zodat een confrontatie tussen bestuur en volk steeds meer naderbij kan komen; het wachten is vooralsnog op een slechtere tijd als de boel, op welke wijze dan ook (economisch/moreel/moraal) in elkaar dondert.

  Vreemd dat iemand als Vriend, die als CDA’er de bijbel als leidraad of kennisbron zou moeten hebben, niet als zodanig zijn functie vervult; dat boek staat vol met voorbeelden waartoe verval leidt.

  Redactie JAS


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Al is de leugen nog zo snel, JAS die achterhaalt hem wel!
  Ik ben blij dat er nog iemand is zoals JAS die een goede bril op heeft en met een goed onafhankelijk en eerlijk verstand aan het werk is voor zijn mede mens. Dat kunnen we van Hollands Kroon waarvan je het juist van verwacht helaas niet zeggen. Ik zou zeggen mensen,`hoort zegt het voort` en draag JAS een warm hart toe die probeert de zakkende democratisch zon in de horizon steeds weer boven te houden wat blijkbaar steeds moeilijker word. Ik geef persoonlijk JAS hierbij de warme douche.

  Een reactie posten