Keek op de week (43) met financieel debacle Hollands Kroon

Datum:
 • dinsdag 31 oktober 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • Hollands Kroon - Financieel debacle o.l.v. VVD wethouder Meskers.

  Het financieel debacle onder leiding van Meskers (VVD) heeft een voorgeschiedenis. Om de geheugens wat op te frissen publiceert JAS eerst een stuk wat geschreven is in de herfst van 2015.   Overzicht 

  19 december 2005: Gemeenteraad besluit tot bouw nieuw gemeentehuis 
  (lees : MFA De Ontmoeting) Anna Paulowna. Reden volgens CDA wethoudster Franken: het gebouw voldoet niet meer aan de ARBO eisen – de raad slikt dit zonder commentaar (stemverhouding 8 voor 7 tegen).

  December 2007: Start bouw nieuw gemeentehuis; de aanneemsom voor het gebouw is 9,2 miljoen euro. De eerste paal wordt snel voor de jaarwisseling geslagen omdat men anders geen subsidie voor de bouw zou ontvangen. Later blijkt, dat de eerste paal niet juist is geslagen, om alles recht te zetten is meer dan €100.000 nodig.

  Voorjaar 2008 krijgt de raad een bericht; inventarisatie investeringen afronding ‘De Ontmoeting’ en blijkt het totaal met buitenruimte op bijna 14 miljoen euro te komen.

  Februari 2009: Technische oplevering gemeentehuis.

  In de loop van 2009: Ingebruikname gemeentehuis; 2500 m2 voor de ambtenarij en rest voor scholen/bibliotheek. OL School de Meerpaal trekt zich terug van vestiging in MFA.

  2010: Er blijkt een grote kostenoverschrijding te zijn ontstaan; het wordt ruim €18.000.000. met alle bijkomende kosten van de buitenterreinen en ICT.

  Op de bouw/voortgang/planning/financiële vergaderingen van het projectbureau ABC blijkt gemeentevertegenwoordiger E. niet present te zijn geweest en dus ook niet gerapporteerd kan hebben aan B&W. Wethouder Franken – CDA, laat een notitie schrijven zodat dit in de toekomst NOOIT weer gebeuren kan. Raad stemt hier mee in.

  2011: Wegens de komende fusie met Nieuwe Niedorp, Wieringermeer en Wieringen is een uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk. Omwonenden spannen een rechtszaak aan tegen dit uitbreidingsplan en winnen dit. De bouw wordt afgeblazen.
  De aannemer uit Vroomshoop die de aanbouw zou doen wordt ‘schadeloos’ gesteld door nu het oude, op ARBO politieke gronden afgekeurde gemeentehuis van Anna Paulowna te mogen verbouwen ad, €3.500.000

  2012: Anna Paulowna wordt na de fusie hoofdstad van Hollands Kroon.
            
  1/1/2014: Leegstand in MFA: Bibliotheek verdwijnt uit MFA De Ontmoeting/gemeentehuis wegens stopzetting subsidie ad. €1,300.000. Krimp op de scholen en er ontstaan lege gedeelten.

  augustus 2014: Gemeente laat weten dat het op voorhand niet uitgesloten is dat de gemeente zich uit het eigen pand terugtrekt. Zelfs of het gebouw de functie van gemeentehuis behoudt, staat ter discussie.

  2015: EHBO/GGD/Politie krijgen een post in MFA De Ontmoeting/gemeentehuis.

  24 sept 2015
  De raad LADA – CDA - Senioren Partij - VVD ‘besluit’ een krediet van €7.500.000 beschikbaar te stellen voor:
        
        A. een verbouwing van het Kroondomein (= oude gemeentehuis Anna Paulowna t.b.v       
            huisvesting ambtenaren ad. €2.400.000.
        B. aanpassingen voor toekomstige onderhuurders (bijna €5.000.000) en aanpassen      
            collegeplaatsen en raadzaal in MFA De Ontmoeting (Deelbedrag ad.750.000 euro). 
            Over deze laatste post van € 750.000 werd een amendement aangenomen om hier 
            nader naar te kijken. 


  Als JAS het zich nog goed kan herinneren was het vooral het CDA o.l.v. Vlaming die vond dat de nieuwe raadzaal wel sober moest blijven maar interessanter is natuurlijk de actie van wethouder Franken in 2010 die een notitie liet schrijven waardoor extreme kosten overschrijdingen zoals bij de bouw van de Ontmoeting, in de toekomst vermeden zullen worden.  
  Waarschijnlijk is het papiertje bij de fusie in de papierversnipperaar terechtgekomen zodat wethouder van financiën Meskers met een gerust hart zijn budgetoverschrijding bij de raad kon aankondigen. Meskers kreeg een stemming over een motie van treurnis aan de broek maar met hulp van LADA werd dat voorkomen. Vervolgens, en dat deed Meskers best handig, kwam hij met de echte overschrijding op de proppen die nog hoger uitviel maar doordat zijn vrinden hem op de voorhand gesteund en gedekt hadden kon hem niets meer gebeuren.

  Dat Meskers niet deugt voor zijn functie moge duidelijk zijn; de man zat jaren in de raad en was als VVD fractievoorzitter op de hoogte van al het gepruts zoals hierboven omschreven. 
  En zo iemand van de ene op de andere dag wethouder financiën maken in een spiksplinternieuwe gemeente met een omzet van €100.000.000 waar bovendien het ambtenarenkorps last heeft van inteelt en wilde utopische reorganisatieplannen ondergaat o.l.v. de stilletjes vertrokken vrouw van de Horst.

  Normaal gesproken wordt een (bedrijfs-) pand afgeschreven in een jaar of 30. Na die tijd is het boekhoudkundig ‘versleten’ en/of heeft zijn oorspronkelijke bestemming/functie verloren. In ex- Anna Paulowna en het huidige HK presteert men het binnen enkele jaren een gebouw niet meer aan zijn bestemming te laten voldoen en derhalve de oorspronkelijke bestemming te moeten wijzigen middels een door de belastingbetaler op te brengen geldinjectie. Deze handelswijze en het volledig gebrek aan enigszins toekomstgericht denken illustreert welhaast een boosaardig amateurisme wat botgevierd wordt op de bevolking. 

  Een ding is duidelijk en dat is dat MFA de Ontmoeting praktisch gesproken overbodig is; het had net zo goed niet gebouwd hoeven te worden.
  Met dank aan het CDA, VVD en PvdA.

  Nawoord: En dezelfde wethouder Meskers wil nu 30 ha. bos laten kappen in de Wieringermeer om zonnecellen te plaatsen om een pompstation energie-neutraal te laten zijn en dit alles onder het mantra ‘duurzaam’ – heeft u nu in de gaten door welk een absoluut primitief soort lieden wij bestuurd worden?

  Redactie JAS  0 reacties :

  Een reactie posten