Keek op de Week (40 t/m 42) van Hollands Kroon

Datum:
 • zondag 22 oktober 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon van week 40 t/m 42 van 2017  Maanden geleden reageerde iemand met een ingezonden stukje dat stichting JAS in de aanhef ‘Hoogte- en dieptepunten in week ... de term ‘Hoogte’ beter kon weglaten omdat deze gemeente het presteerde uitsluitend dieptepunten de revue te laten passeren.

  Stichting JAS had toen toch enige hoop op verbetering; een hoop die ongegrond bleek te zijn, zeker gezien de gebeurtenissen in HK over de afgelopen weken. Wij nemen noodgedwongen alsnog de raad van de toenmalige inzender ter harte en zullen de aanhef veranderen naar ‘Dieptepunten in HK in week ......’ Eventuele positieve uitschieters zullen apart behandeld worden; dit ter voorkoming van ‘vervuiling’ van ons wekelijks Dieptepuntenbestand.

  Overigens had JAS in het begin van dit jaar een systeem opgezet waarin aan daden van B&W en gemeenteraad een cijfer gegeven werd. Nagenoeg al deze cijfers waren dieprode cijfers en om de door van overheidswege en MSM georganiseerde moedeloosheid onder de bevolking niet nog meer in de kaart te spelen zijn wij daarmee gestopt.


  1. Treurnismotie tegen Meskers

  Treurnismotie tegen Meskers (VVD) haalt het niet; Meskers wordt verweten te laat en onvoldoende krachtig op te treden. JAS: Te laat en onvoldoende krachtig? Tegen wie hij moet optreden werd buiten beschouwing gelaten – is waarschijnlijk ook voor de gemeenteraad een te hot item. Altijd maar weer die Meskers ; gelukkig voor hem en zijn salaris steunden de vrindjes VVD, CDA en Senioren hem volop terwijl van de zijde Van LADA wel sympathie maar geen steun verleend werd aan de motie van treurnis. Iets in de trant van de beul die iemands hoofd afhakt maar het slachtoffer wel een aardige vent vindt. Dus, LADA – wat heb je aan ze als het spannend wordt? Een bijwagen in de coalitie is het en niets meer.

  2. Veel kritiek raad op wethouder

  Vrijwel de hele gemeenteraad heeft zorgen over de financiële situatie in HK (JAS: dreigt een onder curatele stelling door de Provincie?) en de herhaalde budgetoverschrijdingen op o.a. een post als ICT. Niet wordt genoemd door deze van oogkleppen voorziene raadsleden de verbouwingswaanzin aan die gemeentehokken Ontmoeting en Kroondomein hoewel zij daar toch regelmatig te gast moeten zijn. De raad vindt het wrevel wekkend dat zij niet tijdig geïnformeerd wordt bij budgetoverschrijdingen zodat zij eventueel extra geld kunnen mandateren.
  JAS: Voelt U hem? Zij willen het tijdig weten om alsnog extra geld uit te trekken zonder de vinger op de wonde van de overschrijding te leggen om zo procedureel correct het vuile spelletje mee te kunnen blijven spelen. Kennelijk doet niet alleen de Seniorenpartij regelmatig een (middag)dutje.

  Serieuzer lijken JAS de opmerkingen van de accountant te zijn geweest want die moet je nu eenmaal inhuren en na gedane arbeid zijn rapportage terzijde schuiven. De mogelijkheid is groot dat lieden als Meskers & Co een accountant rapport niet (willen) kunnen lezen en behept met zijn VVD/CDA doelstellingen deze rapportage in de wind slaan. Een accountantsrapport waarin een omzet van €100.000.000 beschreven en geverifieerd wordt is niet iets waar boerenklungels notie over kunnen hebben, lijkt JAS.

  Vrindje Meskers wijt de financiële perikelen tevens aan de personele onderbezetting in het ambtenarenapparaat; alsof die problemen er soms al geen 5 jaar zijn en/of is het al die tijd daar een bende? Waarom krijgt HK dan zo moeilijk personeel? Daar wel eens aan gedacht? Willen bekwame mensen soms niet in dit ambtelijk moeras werken en is HK daarom zo impopulair?

  3. Wethouder laat hoofd niet hangen

  Meskers heeft geen seconde overwogen de eer aan zichzelf te houden en zijn positie ter discussie te stellen. Quote: Het beeld van een financiële chaos bij HK klopt niet stelt Meskers namens het voltallige college. Niet aard of hoogte van de overschrijdingen is het probleem maar het feit dat de raad, die een controlerende rol heeft, daar niet tijdig van in kennis wordt gesteld.

  JAS: Ze wisten het dus wel maar ze vertelden het gewoon lekker niet – wie kan daar dan belang bij hebben? Meskers soms?

  Gelukkig gaat hij nu keihard ingrijpen en komt alles goed! NOT. En een raad die een controlerende functie heeft? Moeten die niet een wat vaker uit hun relax-fauteuil komen en zelf op onderzoek en navraag gaan en niet afwachten totdat ze hapklare brokken toegediend krijgen door lieden die wat te verbergen hebben? Ze zouden wellicht passen in het dorp Ouder Amstel waar Swiebertje voor WO1 ronddoolde en die het goed met de burgemeester kon vinden, maar niet in een ‘moderne’, laat ons niet lachen, gedigitaliseerde gemeente als HK.

  4. Crisissfeer 

  Gelukkig heeft B&W nu een opdracht aan het deels (interim) directie gegeven om orde op zaken te stellen. Meskers: we willen dichter bij de materie zitten, we zijn op onderdelen tekort geschoten. daar buigen wij deemoedig het hoofd voor – over het vertrek van gemeentesecretaris en concern-controller (wat is dat?) wil hij niets zeggen en ook de uittocht van andere hogere ambtenaren de laatste tijd wordt buiten beschouwing gelaten.

  Voorts denkt JAS dat het recente en aanstaande vertrek van raadsleden van PvdA, VVD en CDA niets met chaos of crisis te maken heeft en uitsluitend een toevallige samenloop van omstandigheden is. Gaarne reacties!


  Redactie JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten