Gevecht om monumenten.

Datum:
 • dinsdag 31 oktober 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Gemeente krijgt dwangsom 'Cuypers' 


  Ed Dekker 

  Het Cuypersgenootschap legt Hollands Kroon een dwangsom op. De gemeente weigert panden de status van beschermd monument e geven. De stichting dreigt Hollands Kroon desnoods voor de rechter te slepen.

  Het Cuypersgenootschap strijdt voor behoud van cultuurgoed in Nederland. Bijna een jaar geleden verzocht de organisatie Hollands Kroon om een handjevol panden het predicaat gemeentelijk monument te geven. Het genootschap maakt zich 'ernstige zorgen' over hoe de gemeente omspringt met historisch waardevolle gebouwen en ander cultureel erfgoed.

  Volgens secretaris Leo Dubbelaar is erfgoed in Hollands Kroon 'vogelvrij'. ,,Als een van d.e weinige gemeenten in Noord-Holland heeft Hollands Kroon geen monumentenbeleid. Monumentale panden worden volledig aan hun lot overgelaten. Dat is onverantwoord.'

  De gemeente reageerde niet op het verzoek van 'Cuypers', aldus Dubbelaar. ,,In juli hebben wij Hollands Kroon in gebreke gesteld. Ook daarna taal noch teken. Dus daarom een dwangsom van 1260 euro, naar wettelijk voorschrift. In uiterste nood stappen we naar de rechter."

  De gemeente wil ook geen monumenten van de provincie 'overnemen'. De lokale monumentencom- missie zegt er 'moedeloos' van te worden. Hollands Kroon wil geen 'nieuwe' monumenten en laat de zorg voor erfgoed over aan de eigenaren. Wethouder Frits Westerkamp: ,,Wij zijn bezig met een be- leidsplan, dat komt er voor eind maart. Daar wachten wij nu op.

  _____________________________________________________

  vervolg

  'Hollands Kroon is  naïef met erfgoed' 

  B en W van Hollands Kroon willen ook komend jaar geen geld steken in de zorg voor monumentaal erfgoed. Dat blijkt uit de begroting voor 2018.

  Norman Vervat van het landelijke Cuypersgenootschap schrikt van dit nieuws. ,,Het is naïef om behoud van erfgoed volledig over te laten aan particulieren en geen regels op te leggen. Zonder wettelijke bescherming kan een gemeente aantasting of sloop niet tegenhouden." Het genootschap blijft bij Hollands Kroon aandringen om werk te maken van monumentenzorg, samen met de Bond Heemschut.

  Komende donderdag behandelt de gemeenteraad de begroting. Raadslid Jan Eichhorn van Groenlinks kondigt aan met 'forse kritiek' te komen op de keuze van verantwoordelijk wethouder Frits Westerkamp om monumentenzorg te beperken tot het 'inspireren van eigenaren'. Eichhorn: ,,Dan is de motie van juni een wassen neus. De raad droeg het college toen op een plan op te stellen. 

  Westerkamp zegt het over te laten aan de nieuwe gemeenteraad om eventueel wel geld te steken in monumentenzorg. In maart zijn er verkiezingen. Noord-Holland wil zeventien van haar 54 provinciale monumenten overdragen aan Hollands Kroon. De gemeente heeft er geen behoefte aan.

  Westerkamp: ,,We willen geen extra regels opleggen. Die zorgen voor kostenverhogingen, beperkingen en vertragingen." Monumenten dreigen nu 'statusloos' te worden. De wethouder: ,,Wij vertrouwen op goed eigenaarschap."

  Bouwhistoricus en restauratiearchitect Emile Grotenbreg uit Amsterdam noemt de houding van Hollands Kroon 'demotiverend'. Hij is lid van de gemeentelijke monumentencommissie. Medelid Paul Breddels, architect uit Nieuwe Niedorp: ,,Zo heeft een commissie geen zin." Commissievoorzitter Dirk Reitsma uit Julianadorp: ,,Zonder zorg verpauperen monumenten heel snel.'

  Noordhollands Dagblad  4 reacties :

  Bakker zei

  Als dit College met haar ambtenaren iets fout kan doen zetten ze werkelijk alle zeilen bij om het zo fout mogelijk te laten lopen en het moet dan ook nog ongelooflijk veel geld kosten.
  Kunnen we die druiloren op dat gemeentehuis of thuis niet hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de gemaakte fouten?

  Anoniem zei

  "Zonder zorg verpauperen monumenten heel snel"...
  Aldus een regelneef met bord voor de kop. Hij zou eens in Noord-Oost Groningen moeten gaan kijken waar tientallen monumentale boerderijen staan te verpauperen.
  Reden: Het is onbetaalbaar om ze volgens de belachelijk strenge monumentenregels te onderhouden of op te knappen. Dus laat de eigenaar het liever instorten.

  Monumenten zijn leuk voor rijke yuppies in de grachtengordel alwaar stijgende huizenprijzen de kosten ruimschoots overschrijden.
  HK is echter geen Randstad en de gemiddelde boerderijbewoner geen miljonair.
  Dus van mij mag HK heel lang wachten met dat monumenten gedoe.

  Sam Kooy zei

  In een eerdere raadsvergadering spoog Westerkamp vuur toen Eichhorn (GL) vroeg hoe het zat met de gemeentelijke monumenten. Begin dit jaar verzochten de raadsleden- naar ik meen unaniem - de wethouder een aanvang te maken met de inrichting van een monumentenlijst. Hij zegde e.e.a. destijds toe. Nu blijkt deze mijnheer toch weer terug te krabbelen. Wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest zou o.a. zijn stelling nu zijn. Het is begrijpelijk dat hij op zijn teentjes is getrapt al was het alleen al dat zijn afkomst ergens anders ligt dan in Hollandskroon. Zijn wil - dat is zijn streven - is wet. Is derhalve uit hetzelfde hout gesneden als collega Meskers. Kaputmachers !

  Bakker zei

  Het is onvoorstelbaar dat een stel zichzelf zwaar overschattende idioten die wethoudertje mogen spelen verantwoordelijk zijn voor 100 miljoen euro gemeenschapsgeld en nog kwaad worden ook als ze daarvoor verantwoording moeten afleggen.

  Een reactie posten