LADA stelt vragen over Klant Contact Centrum

Datum:
 • zaterdag 6 mei 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon -  LADA stelt vragen aan B&W over werkwijze  Klant Contact Centrum van Hollands Kroon.
  ______________________________________________________________________


  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


  Geachte leden van het college,

  Dinsdag lazen wij op de site PewiNieuws in een bericht over de acties rond zwembad De Wirg :
  Het plan was  om de bijna duizend handtekeningen persoonlijk te overhandigen aan de Wethouder van Sportzaken of aan een vervanger van hem. Maar na enkele keren contact te hebben gehad met de Gemeente Hollands Kroon, bleek het niet mogelijk om het op deze manier te doen. Daarom heeft Mark ze maandag per post verzonden.

  Navraag leert het volgende:
  De initiatiefnemer heeft enkele keren gebeld met het kcc met de vraag of hij in contact gebracht kon worden met de wethouder om een afspraak te maken de handtekeningen te komen overhandigen. Er werd geweigerd hem door te verbinden. Uiteindelijk heeft hij gevraagd de handtekeningen bij de balie te brengen met het verzoek deze aan de wethouder te overhandigen. Dat werd geweigerd want daar moet een afspraak voor gemaakt worden.
  Door adequaat te reageren heeft de wethouder er voor gezorgd dat de handtekeningen tijdens de raadsvergadering aangeboden zijn.

  Wij hebben meer klachten ontvangen over de werkwijze van het kcc:
  • Wanneer inwoners een brief willen afgeven wordt geweigerd deze in ontvangst te nemen
  • Ook het niet doorverbinden wordt genoemd
  • Er moet vaak dagen lang gewacht worden op een terugbelverzoek
  • Vooral oudere inwoners hebben moeite met het gebruik van het touchscreen en krijgen daarbij geen hulp

  Vragen:
   1. Bent u op de hoogte van deze klachten?
   2. Welke actie gaat u hier op ondernemen ?  Namens de LADA-fractie
  Peter Couwenhoven, fractiesecretaris  9 reacties :

  Bakker zei

  Gemeente Hollands Kroon wil modern zijn met de thuis werkende ambtenaren enz., maar het is een grote puinhoop die de burgers tientallen miljoenen Euro's EXTRA kost, helemaal als we de soap rond de gemeentehuizen meenemen. Dit zooitje moet onder curatele gesteld worden en de helft van het onwillige ambtenaren apparaat moet naar huis gestuurd worden.

  Anoniem zei

  Op aanraden van S.H.K en oud Burgemeester van Kampen een gesprek aangevraagt met Wethouder Groot, om groot misverstand uit de wereld te helpen werd dat geweigert.Naar Fractievergadering geweest van C.D.A om daar de Wethouder te spreken hij liet zich niet zien .wel een goed gesprek met de Fractie gehad, nadat het halfuurtje om was kwam Wethouder binnen hij weigerde een gesprek en gaf zelfs niet eens een hand . Zo word er dus met BURGERS omgegaan in een woord SCHANDALIG

  Anoniem zei

  Reageerder no 2, De fractie van het, in dit geval het CDA, heeft alleen als doel om u stoom te laten afblazen, anders niet. Er zal niets met uw klacht gebeuren en de Fractie van het CDA zal echt wethouder Groot niet tot de orde roepen, ze hebben immers allemaal hun belangen en daar passen die van u niet tussen.

  Anoniem zei

  Hetzelfde probleem bij het sociaal team gebeuren. Na 3 weken teruggebeld worden met de vraag: U had gebeld?
  De ene na de andere club is opgericht maar ze doen allemaal niets. Bovendien heb ik ervaren dat de medewerkers ongeschikt zijn voor hun taak.
  Ik heb tegenwoordig iemand in de hand genomen die ik betaal uit eigen zak maar mijn problemen worden nu wel opgelost.
  Dit is echt een baantjes carroussel met mensen die een behoorlijk maandloon krijgen.
  Bovendien zijn ze bijna niet telefonisch bereikbaar.

  Bakker zei

  De gemeente Hollands Kroon is een gemeente van vriendjespolitiek en dubieuze ambtenaren. Ambtenaren die allang de wacht aangezegd had moeten worden zitten nog steeds thuis in hun stoel op hun pensioen te wachten zonder ook maar een spat uit te voeren. Of het zou moeten zijn dat ze de burgers dwars zitten als die met een klacht komen, dan zijn de heren nog wel genegen een rechtszaak aan te spannen, want veel meer willen en kunnen ze niet. De goeden natuurlijk uitgezonderd, maar dat worden er steeds minder want als je buiten het potje van de wat oudere ambtenaren piest kan je elders solliciteren. Raad en College zitten er bij, kijken er naar en doen alsof het de normaalste zaal van de wereld is, maar wat wil je ook met zo'n burgemeester.

  Sam Kooy zei

  Ik zond 30 november 2016 een lange brief aan het College van BenW van HK. Kreeg inderdaad - was door mij absoluut niet verwacht - op mijn verzoek een ontvangstbevestiging. Maar een gevraagd antwoord ? NO. Tot en met 7 mei 2017 niks en niemendal !

  h.oldeboom zei

  @ Sam Kooij,

  Als deze gemeenteraad al vindt dat zij voor de burger denken, waarom zou HK dan nog antwoorden op brieven van een door deze gemeenteraad (CDA voorop) onmondig verklaarde burger, laat staan dat een antwoord enigermate het 'beleid' zou kunnen beïnvloeden?! Geheel in lijn met dit van overheidswege tentoongestelde gedrag is de afwijzing van een in te voeren referendum.

  Anoniem zei

  Klant contact Centrum? Op afspraak alleen!
  De telefoondames hebben hun cursus 'hoe serveer ik de beller af' goed doorlopen. Als het toch te moeilijk wordt, wordt er gezegd: "Nu verbreek ik de verbinding."

  Lachwekkend!
  Vooral steeds zelf door de gemeente en raad blijven roepen dat het zo goed gaat in Hollands Kroon!!!  Anoniem zei

  En als je tegen de dames van het Kcc zegt: ik ga nu dit gesprek opnemen dan reageren ze als door een wesp gestoken en zeggen er direct bij:
  IK VERBREEK NU DE VERBINDING en dat doen ze dan ook.
  Schande.

  Een reactie posten