Joodse gemeenschap Hollands Kroon wil joods werkdorp in ere herstellen

Datum:
 • zondag 5 februari 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - SLOOTDORP –  De bedoeling is het gebouw in grote lijnen weer in de oude staat terugbrengen.
  HET JOODS WERKDORP IN SLOOTDORP.
  Een jaar of vijf geleden heeft de stichting van het echtpaar van Schaik uit Groene Kan een poging ondernomen om het Joods Werkdorp in Slootdorp weer een culturele bestemming te geven zodat het rijksmonument behouden kan blijven en open voor publiek. Door diverse omstandigheden is dit helaas niet gelukt.
  Op dit moment is een projectontwikkelaar aan het bestuderen of van het werkdorp een huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden gemaakt, zeer tegen het zere been van de Joodse gemeenschap in Hollands Kroon.  Om deze plannen tegen te gaan en het Joods Werkdorp te behouden is een werkgroep vanuit de Joodse gemeenschap Noord-Holland met het echtpaar van Schaik in overleg gegaan en heeft men de stichting van het echtpaar kunnen overnemen waardoor er direct een goede basis is gelegd om met een zinnig en passend plan te komen voor het Joods Werkdorp in Slootdorp

  VERGAANDE PLANNEN

  Om aan de slag te kunnen met de plannen die zijn gemaakt door de stichting moet men eerste met de projectontwikkelaar om tafel om tot aankoop van het terrein te komen. Als dat positief verloopt zal het toenmalige hoofdgebouw, die door Rijksmonumenten gewaardeerd is als ‘ van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde en als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het complex Joodse Werksdorp Nieuwesluis”, zover mogelijk ongeschonden worden bewaard. De stichting wijst op de eerste 7 jaar van het gebouw van zijn bestaan een geschiedenis heeft opgebouwd die nooit meer mag worden vergeten.

  OUDE STAAT TERUGBRENGEN

  Het bestuur van de stichting schrijft in een brief dat: ,,De bedoeling is het gebouw in grote lijnen weer in de oude staat terugbrengen. De koosjere keuken is er nog. De bewoners bezochten er een sjoel ( Synagoge). Deze komt weer terug. De eetzaal komt weer terug. De bezoekers zullen er indien gewenst koosjer kunnen eten. Binnen zijn er diverse ruimtes die ingericht zullen worden voor groepsbijeenkomsten. Een verwijzing naar de leslokalen die er vroeger waren. Tevens zullen er tentoonstellingen georganiseerd worden, zowel tijdelijk als permanent.

  WIN WIN SITUATIE

  De stichting is ook zeer positief naar de toekomst mocht het lukken helemaal eigendom te worden van het terrein, en wijst op het aantal activiteiten dat dan zal gaan worden ontplooid. De stichting laat weten het gebouw zich prima leent voor educatie,seminars, kunst en cultuur, o.a. muziek en dat scholen uit het hele land kunnen worden ontvangen en kennis kunnen nemen over een belangrijk stuk vaderlandse geschiedenis die worden gekoppeld aan lessen in tolerantie,verdraagzaamheid en mensenrechten.

  ONTRUIMING 76 JAAR GELEDEN

  30 maart a.s. is het 76 jaar geleden dat de Duitsers op brute wijze het dorp hebben ontruimd. 189 van deze jonge ingeschrevenen van de gemeente Wieringen hebben dit niet overleefd. Dat wil de stichting blijven gedenken. In de loop van het zeven jarig bestaan van het Werkdorp hebben ongeveer 900 jongeren hier hun opleiding genoten. Zij zijn geëmigreerd naar o.a. Israël (toen het Brits gebied Palestina) ,Noord- en Zuid- Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw Zeeland. Sporadisch wordt de Wieringermeer bezocht door kinderen of kleinkinderen van deze mensen. De stichting wil meer nazaten naar Hollands Kroon lokken om hen te laten zien waar ouders of grootouders twee cruciale jaren van hun leven hebben doorgebracht. Het wereldwijde Joodse netwerk moet dit kunnen realiseren. Een dergelijk bezoek kent natuurlijk ook toeristische kanten. Aantrekkelijk voor onze gemeente en de kust.
  Het Actuele nieuws voor Hollands Kroon
  0 reacties :

  Een reactie posten