Illegale lozingen ZAP, GroenLinks eist opheldering college

Datum:
 • maandag 23 januari 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • DE BEWUSTE SLANG WAARUIT MOGELIJK VERVUILD WATER STROOMT. (FOTO AANGELEVERD)
  VAN EWIJCKSLUIS – GroenLinks Hollands Kroon werd door 1 van de omwonenden van ZAP in Van Ewijcksluis getipt dat er waarschijnlijk illegale lozingen zouden plaatsvinden. Ter plaatse bleek dat er door de muur een slang naar buiten komt waaruit mogelijk water uit komt dat afkomstig is het cycloonfilter waar ZAP gebruikt van maakt.
  Volgens de tipgever gebeurt dit al langere tijd en is het geloosde water mogelijk vervuild met chemicaliën. Op aanraden van GroenLinks heeft de omwonende een officiële klacht ingediend bij de gemeente Hollands Kroon.
  GroenLinks vindt de gang van zaken bij ZAP maar vreemd, vooral op de manier waarop alles gaat en dat men zelfs niet eens de moeite hebben genomen om zout te strooien waar het mogelijke afvalwater naar buiten komt.
  ZAP zelf was (nog) niet bereikbaar voor een reactie op de beschuldiging van GroenLinks.
  Hollands Kroon Actueel  7 reacties :

  Anoniem zei

  Even alles op een rijtje:
  Je komt hier langs, je ziet de slang uitstromen, je maakt een foto en gaat weer weg.
  Ieder normaal denkend mens zou een plastic zakje of een flesje pakken om deze uitstroom op te nemen.
  Hierna bel je de krant en klaar is Kees.
  Raarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

  Anoniem zei

  Dit is een voorbeeldje van datgene wat er op milieugebied in deze gemeente loos is; het verontachtzamen van praktische milieuzaken. Er zijn regels maar die zijn er uitsluitend om overtreden te worden met de corrupte RUD voorop.
  Er ligt voor GroenLinks een grote toekomst in Hollands Kroon; geen enkele andere partij hier met VVD en CDA voorop, heeft immers maar ook iets op met de volksgezondheid.

  P.v.d.Munnik zei

  Het is geheim wie de tipgever is omdat die persoon liever niet meer bij de gemeente klaagt, bang als zij/hij is dat er represailles volgen. Na de tip van die persoon heb ik geadviseerd de gemeente te bellen omdat de gemeente en ook RUD blijven beweren dat er geen klachten bekend zijn(inmiddels een dossier vol). Hij/zij wilde liever niet bekend worden dus heeft ondergetekende de klacht bij de gemeente gedeponeerd. Zo ver zijn we inmiddels dat burgers bang zijn om een klacht bij de gemeente in te dienen over ZAP. Gaat goed in Hollands Kroon en met de democratie

  Anoniem zei

  Anoniem 1, als het zo simpel zou zijn als u stelt dan zou er minder overlast zijn. Er is de laatste tijd erg veel te doen over misleiding via de media zoals ook u heeft kunnen lezen en horen. De Schager Krant zal HK niet afvallen en plaatst geen artikelen die schade zouden kunnen toebrengen aan het college van HK, laat staan dat ze onderzoek doen. De verslaggevers komen zowat iedere week bij Nawijn op de koffie. Het is bovendien een taak van de RUD om een klacht serieus te nemen en onderzoek te verrichten, dat weigeren ze al jaren en de omwonenden staan machteloos. Voortaan eerst nadenken voordat u weer met zo'n dom schrijven komt.

  Bakker zei

  Een zeer intelligente opmerking van anoniem 1, gemeenteambtenaar soms?

  Anoniem zei

  Het is weer een hels kabaal op de Binnenhaven te Van Ewijcksluis vanwege een defecte, nog draaiende ventilator bij ZAP. Een bewoonster heeft al gebeld met ZAP en de gemeente maar er wordt niets aan gedaan, de overlast gaat gewoon door.
  reageerder no. 1, wat kunnen de bewoners het beste doen, een potje of zakje nemen, daar het lawaai in opvangen en dan vervolgens de krant bellen zoals ieder normaal denkend mens zou doen?

  P.v.d. |Munnik zei

  Antwoord van de gemeente op klachten van omwonenden van ZAP en een antwoord op het antwoord van de gemeente:

  Beste heer De Munnink,

  Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen omdat wij hier niet over gaan.
  Voor klachten over illegale lozingen dient u zich te wenden tot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  www.hhnk.nl
  Voor klachten over geluidsoverlast van inrichtingen kunt u zich wenden tot de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
  www.rudnhn.nl
  Brigitte van Yperen
  Medewerker Handhaving, Inspectie en Toezicht
  Gemeente Hollands Kroon

  antwoord op deze onzin:

  Goedemorgen Brigitte,

  Het moet niet meevallen als ambtenaar om de namen van al die ontevreden burgers die u lastig vallen met een klacht correct te schrijven, het is u vergeven.

  U schrijft mij dat het deponeren van een klacht met betrekking op illegaal lozen en lawaaioverlast bij het gemeentelijke apparaat geen zin heeft omdat zoal ook in ons geval, het in beide gevallen niet de taak van de gemeente is, vreemd want dezelfde gemeente geeft wel een vergunning af zonder daar dan verder de verantwoording voor te nemen en toezicht te houden? Het is toch de taak van een gemeente om er op toe te zien dat alle werkzaamheden binnen een/dat bedrijf wel volgens de vergunning verlopen? Hoogst opmerkelijk en ik worstel dan ook met de vraag wat dan wel de taak van deze gemeente is en wat uw rol als “handhaver” precies inhoudt?

  Even recapitulerend:

  Illegale lozing:
  U schrijft dat een burger een klacht vanwege een illegale lozing bij het Hoogheemraadschap moet melden, maar ik heb in ons geval duidelijk gewezen op de ijsbaan die is veroorzaakt door de illegale lozing die een levensgevaarlijke situatie creëert op de Binnenhaven te Van Ewijcksluis. Wat deze verboden situatie nog gevaarlijker maakt is de defecte verlichting die na verschillende meldingen van omwonenden nog steeds niet is gerepareerd zodat de Binnenhaven veranderd is in een donker gat. Zowel het een, het repareren van de defecte verlichting, als het ander, het bestrijden van de gladheid van de illegale ijsbaan als gevolg van het illegaal lozen OP DE OPENBARE WEG, is een taak van de gemeente. Als ik hierin ongelijk heb dan hoor ik dat graag.

  Lawaaioverlast:
  Lawaaioverlast behoort gemeld te worden bij de RUD schrijft u, vreemd want er is mij ooit uitgelegd door uw collega’s en de wethouder dat de gemeente na een klacht over lawaai de RUD inhuurt als “onafhankelijk “orgaan om die klacht te onderzoeken. Uw redenatie houdt in dat de burger door de klacht rechtstreeks bij de RUD te deponeren diezelfde burger verantwoordelijk is voor het INHUREN van de RUD en dat wordt een kostbare zaak voor de burger.

  Klachtenprocedure:
  Verwacht de gemeente nu dat burgers de klachtenprocedure precies kennen? Als dat zo is zou het dan niet verstandig zijn om op de gemeentelijke website aan te geven hoe een klacht precies in zijn werk gaat en hoe en bij wie te handelen, dat bespaart veel tijd en ergernis.

  Misschien dat u, uiteraard met de rest van uw team, een passend antwoord kunt formuleren zonder dat de burger zich met een kluitje in het riet gestuurd voelt?

  P.N.A. van der Munnik
  Een reactie posten