Hollands Kroon - Raadsvergadering 31 januari

Datum:
 • woensdag 25 januari 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Raadsvergadering 31 junuari om 20.00 uur in Raadzaal te Anna Paulowna


  Locatie:Raadzaal
  Tijd:20:00 uur - 23:00 uur
  Voorzitter:Dhr. J.R.A. Nawijn


  Agendapunten
  1

  Opening

  2

  Mededelingen voorzitter

  3

  Vertrek raadslid

  4

  Installatie nieuw raadslid

  5

  Vaststellen agenda

  6

  Inspreken burgers

  7

  Kerkwegbrug en Westfriesesluisbrug

  8

  Vaststellen agenda

  9

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  10

  Vaststellen lijst Ingekomen stukken

  11

  Conceptbesluitenlijst raadsvergadering 20 december 2016

  12

  Besluitvorming

  12.a

  Bestemmingsplan Wieringermeer 2009, partiële herziening aardwarmtewinning Middenmeer

  12.b

  Rapport Toetsingskamer Projecten Onderwijshuisvesting 2013 - 2015 Hollands Kroon

  12.c

  Wijziging personele invulling commissies van de raad

  13

  Sluiting


  0 reacties :

  Een reactie posten