Donderdag 19 januari weer zitting over 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • woensdag 18 januari 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Schagen - De zitting is op 19 januari  om 09:15 uur van de meervoudige kamer  Rechtbank te Alkmaar.  De partijen in deze zaak zijn:

  De Gedeputeerde Staten van de Provincie
  HZL (Houd Zijpe Leefbaar)
  KPO (Kritisch Platform Windenergie Zijpe)
  De omwonenden

  Het betreft de Beroepszaak tegen de gemeente Schagen voor het afgeven van een nieuwe vergunning voor een E70 turbine, op basis van de oude vergunning van 2005 en ter vervanging van de toen vergunde turbine.
  Deze turbine zou op dezelfde plaats komen, waar de E66 bedoeld was, en waar ooit de Micon heeft gestaan.
    
  De gemeente Schagen heeft per juni 2015 na wat gedoe, ook in het gemeentehuis, toch maar besloten de nieuwe vergunning af te geven, ofschoon er veel weerstand was.
  De gemeente vond zelfs dat ze het beter wisten dan de Provincie, die geen toestemming had verleend op basis van provinciale regels.

  Daarnaast zijn er een groot aantal andere argumenten, die ook door de andere partijen naar voren gebracht zijn.

  • De gemeente maakt ruimte voor vervanging van de turbine, terwijl er nooit een turbine heeft gestaan. Die E66 is nooit geplaatst.
  • De vergunning maakt gebruik van een locatie zoals aangegeven in het nieuwe bestemmingsplan dat buiten het bouwvak ligt. Terwijl de ooit vergunde E66 altijd in het bouwvak zou en moest liggen.
  • De gemeente meent dat opschaling van E66 naar E70 kan omdat de turbines maar beperkt afwijken. Echter het vermogen en de geluidslast nemen veel meer toe dan 10%.
  • De illegaal geplaatste turbine ooit 20 meter naar achter is geplaatst vanwege last van de fundering van de Micon. Hierover wordt nu niet meer gerept.
  • De gemeente stelt dat de E70 net voldoet aan de geluidsregels, maar geen mogelijkheid biedt hierop te controleren of te handhaven. Ondanks dat we weten dat eigenaar zelf aan de knoppen kan komen.
  • De gemeente stelt geen maatwerk te hoeven doen, terwijl dat wel tot hun mogelijkheden hoort.
  • Etc.

  Zie ook: Dossier Grote Sloot 158

  ________________________________________________________________

  Een ingezonden bericht:

  De grote wisseltruc: nieuwe windturbine voor de Graaf 


  Na een periode van een open horizon wordt in januari 2017 weer een windturbine geplaatst bij agrariër de Graaf aan de Belkmerweg te Sint Maartenvlotbrug. Een grote kraan staat paraat een Enercon type E70 te plaatsen.
                                                 

  Nog niet zolang geleden, in het najaar 2016, werd een in 2006 geplaatste windturbine verwijderd. Dit was ook een Enercon type E70. Normaal gesproken kan een dergelijke windturbine wel 25 jaar draaien maar dankzij de riante subsidieregeling wordt deze dus nu al binnen 10 jaar vervangen. Dat zou toch niet de bedoeling kunnen zijn?

  In 2006 plaatsen in de gemeente Zijpe drie agrariërs, Schuijt, de Graaf en van der Veek een windturbine nabij hun boerderij. Door de gemeente was in 2005 voor alle drie een vergunning afgegeven voor een Enercon type E66 met een vermogen van 1.8MW. De agrariërs plaatsen echter een type E70 met een vermogen van 2.3MW. Deze turbine heeft niet alleen een hogere windvang en dus grotere financiële opbrengst, maar produceert ook meer geluid. De gemeente, hiervan op de hoogte, vond het kennelijk niet belangrijk zelf hieraan iets te doen.

  Aan de Grote Sloot te Sint Maartensbrug, werd door Schuijt niet alleen de grotere turbine geplaatst maar ook nog op een andere locatie dan vergund. Twintig meter verder het land in, dus iets verder weg van de dichtstbijzijnde bebouwing en dit voornamelijk gedreven om onder de opgelegde milieuvergunning weg te komen. De uitgebreide milieuvergunning was als zodanig niet door de gemeente, maar door de rechtbank opgelegd vanwege beoogde geluidsoverlast en stelde dat de turbine beperkt moest draaien. Na jaren van juridisch gesteggel tussen belangenverenigingen en omwonenden met de gemeente Zijpe en later Schagen over geluidsoverlast en het illegaal plaatsen van de turbine oordeelde de rechter medio 2015 dat de gemeente en Schuijt fout zaten: er stond een niet vergunde turbine op een illegale locatie, en de turbine moest verwijderd worden.

  Reden voor de Graaf en van der Veek (inmiddels wethouder, en geen directe eigenaar meer van de turbine *, en voorzitter van het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)**) om zo snel mogelijk een vergunning te vragen voor opschaling van hun turbines.

  Opschaling van de E66 naar een E70, omdat in deze gevallen de uitspraak van de rechter zou betekenen dat de door hun in 2006 geplaatste E70 ook illegaal zou zijn. En snel omdat de subsidie regeling voor opwekking van windenergie zou worden gewijzigd. De gemeente stemde per terstond in met deze aanvragen, waarmee de jaren illegaal draaiende E70 turbines nu opeens gelegaliseerd werden. Ook waren de afgegeven vergunningen op tijd om weer lucratieve subsidie te kunnen ontvangen binnen de SD-regeling.

  Dat subsidies lucratief zijn bleek december 2015 uit een artikel in de Volkrant***, waarin stond dat Schuijt 3.2 miljoen Euro had ontvangen voor het bijna 10 jaar bedrijven van de illegale E70. Dit naast de inkomsten uit geleverde kWh, waarmee nog eens bijna 3 Miljoen Euro verdiend werd. Dit alles onder toeziend oog en met toestemming van de gemeenten Schagen en Zijpe.

  * http://www.stichting-jas.nl/2013/01/van-der-veek-mijdt-als-wethouder-bedrijf.html

  ** http://www.rudnhn.nl/Configuratie/Nieuwsberichten/Nieuwe_voorzitter_dagelijks_bestuur_RUD_NHN

  ***http://www.volkskrant.nl/politiek/hoe-illegale-windmolen-miljoenen-opbracht~a4204128/

  _______________________________________________


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Hoe is het mogelijk dat een wethouder, met een eigen illegale molen, kan beslissen over nieuwe vergunningen aangaande windmolens en dat zijn collega ook nog eens voorzitter is van het meest verschrikkelijke instituut, de RUD.
  Het lijkt Hollands Kroon wel en dan blijft de politiek volhouden dat we toch echt in een democratie leven.

  Sam Kooy zei

  Eén schandelijke en doordachte handel en wandel door betrokkenen en de gemeente teneinde mensen (ja: "mensen") op zijn zachtst gezegd, te bedriegen, te belazeren en met de uitstraling van macht hen in de tang te nemen ! Rekening houden met ? Door - nu de gemeente Schagen - nooit van gehoord. Marjan van Kampen: laat je eens horen en laat je niet ringeloren door die verantwoordelijke en machtsbeluste wethouder.

  Een reactie posten