Hollands Kroon wil extra ontsluiting van Agriport

Datum:
 • zaterdag 26 november 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - MIDDENMEER - Met de komst van een tweede datacenter van Microsoft vinden burgemeester en wethouders van Hollands Kroon dat er een betere ontsluiting nodig is van bedrijventerrein Agriport. B en W willen daarvoor twee miljoen euro uittrekken.

  Door Mike Deutekom - 26-11-2016, 
  V
  olgens het college nemen de ontwikkelingen op Agriport in hoog tempo toe. Zowel Hollands Kroon als de provincie Noord-Holland vinden dat het daarom van groot belang is dat er een goede ontsluiting komt aan de noordzijde van het gebied. Ook is er een veilige oversteek van fietsers aan de zuidzijde van Agriport nodig.

  Essentieel

  Burgemeester en wethouders stellen dat er voor de bouw van het tweede datacenter gedurende vele jaren veel (bouw)verkeer van en naar Agriport gaat. ’Een goede en directe ontsluiting op de naastgelegen snelweg A7 is daarvoor van essentieel belang’, stelt het college.
  ,,We zien dat de activiteiten op Agriport aantrekken. Ook in de glastuinbouw gaat het beter en daarom verwachten we dat het gebied zich voorspoedig blijft ontwikkelen. Maar daar hoort wel een goede en veilige ontsluiting bij’’, zegt wethouder Theo Meskers (economische zaken).
  Volgens de wethouder is het plan om aan de oostkant van het viaduct van de A7 bij Middenmeer de verkeerssituatie te verbeteren. Plan is om bij de Cultuurweg en de Flevoweg een nieuwe rotonde aan te leggen. ,,Daar is al geld voor gereserveerd, alleen moet de gemeenteraad daar natuurlijk nog formeel het groene licht voor geven.’’
  Meskers verwacht niet dat de raad daar problemen mee zal hebben.
  Noordhollands Dagblad


  2 reacties :

  Wim Hermans zei

  Het is natuurlijk al lang een absolute weg om te gaan. De ontsluiting van het Noord Holland. De toenemende verstedelijking en industrie eisen goede verbindingen met andere centra zoals Den Helder met haar Offshore en vliegveld. Een directe verbinding vanaf de afsluitdijk naar en via de A7 en vervolgens Den Helder via een verbeterde N99. Een Provinciale taak is hier aan de orde, Hollands Kroon alleen hiervoor financieel laten opdraaien is gemakzuchtig beleid.

  P.v.d.Munnik zei

  Een prachtige gelegenheid om Coƶperatie ZAP naar de A7 te laten verhuizen. Het bedrijf ligt dan centraal en het heen en weer gerace van en naar de huidige zeer lastig(30km zone) bereikbare locatie behoort dan tot het verleden. Het vergt wat goede wil van de boeren(investering), gemeente en provincie(subsidie) maar een dergelijk ook nog vervuilend bedrijf(landbouwgif en geen gefilterde emissiepunten) behoort niet meer in een dorpskern.
  Dat weet de coƶperatie zelf ook wel maar zodra het geld gaat kosten zijn ze niet thuis.

  Een reactie posten