Extra opvangplekken voor vluchtelingen in Noord-Holland

Datum:
 • woensdag 10 februari 2016
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Dit schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten over de uitbreiding van (nood)opvanglocaties voor vluchtelingen in Noord-Holland. Zij benadrukken dat een goede voorbereiding, planvorming en uitvoering tijd kosten en dat zorgvuldigheid daarbij prioriteit heeft.

  Afspraken Bestuursakkoord

  Volgens afspraken tussen het Kabinet en de decentrale overheden in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielstroom van november vorig jaar komen in elk van de vijf veiligheidsregio’s in Noord-Holland 500 extra noodopvangplekken. Daarnaast is aan de commissaris van de Koning gevraagd om de mogelijkheden voor 2.500 extra reguliere opvangplekken te inventariseren. Met de uitvoering van de recente afspraken in de regietafel, waaraan onder meer de veiligheidsregio’s deelnemen, lijken deze 5.000 extra opvangplekken binnen bereik te zijn, zo heeft de commissaris van de Koning, Johan Remkes, als Rijksheer, minister Plasterk en staatssecretaris Dijkhoff in een ambtsbericht laten weten.
  Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten op hoofdlijnen geïnformeerd. Zij merken op dat de gemeenten en het COA een primaire taak hebben om de opvangplaatsen te realiseren. Overigens constateren zij dat het onderscheid tussen kortdurende noodopvang en langer durende reguliere opvang in de praktijk minder eenduidig te maken is.

  Grootschalige opvanglocaties

  De commissaris van de Koning constateert dat bij veel gemeenten de bereidheid aanwezig is om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. Maar gemeenten zoeken de oplossing vooral in kleinschaligheid. Het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor grootschalige opvang van vluchtelingen is, ook in Noord-Holland, niet erg groot.
  De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en het COA hebben in november aangegeven te willen inzetten op een grootschalige locatie met 800 tot 1.200 opvangplekken op Crailo. De provincie heeft aangegeven bereid te zijn (een deel van) Crailo aan de gemeenten en/of het COA te vervreemden. De provincie heeft hiertoe alle benodigde informatie aangeleverd.
  De regiogemeenten hebben recent kenbaar gemaakt dat zij maximaal 600 vluchtelingen op de locatie willen opvangen. Onderzocht wordt of de opvang van vluchtelingen naar aanleiding van het besluit van de regio op deze locatie haalbaar is. Het overleg tussen de regio, COA en de provincie wordt begin maart voortgezet.
  Wat betreft een tweede locatie voor meer grootschalige opvang in Noord-Holland heeft de betreffende gemeente onlangs aan de commissaris van de Koning laten weten geen medewerking te willen verlenen aan een uit te voeren haalbaarheidsonderzoek naar de locatie. Het gemeentebestuur vindt de grootte van de locatie buitenproportioneel in verhouding tot de directe leefomgeving. De gemeente heeft aangegeven zich wel te willen inspannen voor meer kleinschalige opvang. Daarover worden gesprekken gevoerd tussen de commissaris van de Koning en de betreffende gemeente.
  Prov. NH

  2 reacties :

  Sam Kooy zei

  Uit e.e.a. blijken overduidelijk de ondemocratische dwangmaatregelen van het COA in de richting van de gemeenteb esturen. Zo van: "als je niet meewerkt dan zal ik wel een mannetje naar jou toe sturen". En de burgemeester - bang voor zijn of haar volgende promotie - gaat in op het "voorstel"van hogerhand. De z.g. democratische info aan het gewone publiek wordt dan nog een formaliteit !!! Eén grote schande !

  Anoniem zei

  Stuur ze terug!
  Ze hebben HIER niets te zoeken en kosten alleen geld!

  Een reactie posten