Provincie: Geen actie windmolen

Hollands Kroon - Nieuwe Niedorp - De provincie onderkent de impact van solitaire windturbines op de omgeving, maar gaat geen actie ondernemen naar aanleiding van de bouw van een windmolen aan de Oude Provincialeweg in Nieuwe Niedorp
Lydia Jasper . Dat blijkt uit de antwoorden die de PVV heeft ontvangen nadat Staten- lid Menno Ludriks in november vragen heeft gesteld. De PVV deelt de zorgen van omwonenden en vreest dat dergelijke 'spookvergunningen' op meer locaties actief kunnen worden.

In beginsel heeft een verleende omgevingsvergunning een onbeperkte geldigheidsduur, aldus de provincie. Alleen onder bepaalde voorwaarden - als bijvoorbeeld de aanvrager dat verzoekt - kan de gemeente anders besluiten.

De provincie ziet geen aanleiding om bij alle Noord-Hollandse gemeente vergunningen op te vragen die zijn verstrekt voor te bouwen solitaire windturbines. Evenmin is zij bereid een provinciale verordening voor omgevingsvergunningen op te stellen waarin gemeenten een termijn moeten hanteren.

NHD


1 reacties :

Anoniem zei

En wie is er weer de klos? Natuurlijk, de burger.

De burger betaald zijn eigen OVERLAST.

Een reactie posten