Burgers willen referendum over komst AZC

Datum:
 • vrijdag 29 januari 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - De zoveelste donkere dag van de democratie in Hollands Kroon. De meerderheid van de burger-insprekers tijdens de behandeling in de raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen pleitten voor een referendum. 
  Raadsvergadering 28-01-2016 
  Agendapunt 5 – Vluchtelingenvraagstuk

  Het viel op dat de meerderheid van de maximaal toe te laten en vooraf gecontroleerde 200 personen (Ausweis bitte) bestond uit oudere lieden.

   Twee soorten insprekers

  Onder de 10 insprekers waren nogal wat gemeente/overheid-gerelateerde pro-insprekers en die tellen we dus even niet mee.

  Gewone burger insprekers noemden terecht ‘slinkse spelletjes’:
   1. Zoals het slechts 200 inwoners toestaan bij de raadsvergadering.
   2. De indruk wekken dat een positief effect uitgaat van de komst van
       vluchtelingen naar de dorpen in Hollands Kroon.
   3. Melding maken dat er 50 extra woningen voor de eigen inwoners worden gebouwd.
  Hoe onnozel kun je zijn als bestuur om het zo te brengen.

  Deze insprekers kregen grote bijval van het publiek toen ze pleitten voor een referendum of er wel of geen AZC in Hollands Kroon komt.

  De politieke partijen hadden geen boodschap aan een referendum. Geen woord erover. En zelfs in het verslag van de Schager Courant dd. 29-1-2016 over de raadsvergadering geen woord over het verzoek door alle 'gewone' insprekers om een referendum.

  Zwijgen 


  Het meest opvallend was dat geen enkele partij het feit noemde dat de ‘vluchtelingen’ uit een hele andere cultuur komen met heel andere normen en waarden en andere godsdienst. Veel van die ‘vluchtelingen’ beschouwen vrouwen als minder waard en behandelen  vrouwen dan ook als zodanig. Wij wachten met spanning af hoe bijvoorbeeld emancipatiepartijen als een PvdA, D’66 en CDA nu tegen de vrouw moeten gaan aankijken en hoe zij gaan krompraten wat recht is in de beleving van asielzoekers. Niet te ontkennen problematiek voor de toekomst; maar het is op te lossen door een cordon sanitaire op te leggen in de berichtgeving en activiteiten van de politie. Deze methode is al met succes toegepast in Rotherham (Engeland),  Stockholm (Zweden) en laatst nog in Keulen; heel toevallig allemaal van die fijne socialistische bolwerkjes.
  Gewoon erover zwijgen leek de afspraak onder de partijen. Je mocht eens als Wilders-fan worden bestempeld.

  Ook het feit dat de raad beslist over 'wel of geen AZC' zonder de burger erbij te betrekken lijkt de gewoonste zaak van de wereld voor de politieke partijen in Hollands Kroon.

  Seniorenpartij: Draagvlak vooraf! 

  Alleen de Seniorenpartij liet duidelijk weten niet te beslissen zonder eerst naar de burgers te luisteren. Draagvlak vooraf! Tenminste dat moet bij de verdere uitwerking in de raad nog wel blijken. In ieder geval vond de Seniorenpartij dit voorstel niet goed doordacht.

  En dit dachten we ook van LADA te zullen horen, de partij die pretendeert voor de burger te zijn. Een niets zeggend betoog  van fractievoorzitter van Gameren die volledig tegenstrijdig zei: 'in een vroeg stadium voor de draagvlak de burger betrekken', maar daarentegen  pas dan als er door de raad een besluit genomen is.

  Vooralsnog lijkt het de gewoonste zaak van de wereld dat er een besluit wordt genomen zonder de inwoners er bij te betrekken. Wellicht mogen de inwoners nog een avond op komen draven om over het aantal op te vangen vluchtelingen te praten, maar ook dit leek al een voldongen feit. Twee maal 300.

  PvdA stuitend 

  Het meest bont maakte de PvdA het. Bij monde van de heer van der Laan liet de PvdA weten, dat zijn fractie heel goed in staat is een beslissing voor de burgers te nemen over wel of geen opvang in gemeente Hollands Kroon.
  Van der Laan presteerde het om geheel in de ontken-fase te gaan wat er in Europa gaande is:

  De beweerde 60% gelukzoekers van PvdA-Europarlementariër Timmermans was gelogen. Want de heer van der Laan meldde dat ook over de JSF en het mondkapje van de MH17 Timmermans gelogen had.
  Ook de gebeurtenissen in Duitsland en alle andere verhalen moeten we niet geloven. Die zijn uit de lucht gegrepen. Want hoe terecht is de angst vroeg van der Laan zich af? Ook de waarde van de woningen rond een AZC zullen niet veranderen, criminaliteit neemt maar iets toe en soms zelfs af, volgens deze PvdA-zegsman. En het kost de gemeente ‘niet zoveel’. Het grootste gedeelte betaalt het rijk.
  En het rijk betaalt dit middels extra belastingheffingen naar de burger. Tel uit je winst!
  Zoals van der Laan zei: We moeten er maar aan wennen dat onze omgeving nog meer verkleurt. Een duidelijk landelijk politiek PvdA-standpunt om aan meer kiezers te komen?
  Volgens de PvdA is het beste een opvang van 800 omdat dan daar alles aanwezig is en geregeld wordt. En niet te vergeten werkgelegenheid voor de omgeving oplevert; de omgeving wordt dan het minst belast volgens deze PvdA-man.
  Een aanwezige PvdA-er merkte teleurgesteld op: ‘Dat is nu onze PvdA, die er voor de burger moet zijn.’

  COA 

  Op een vraag over  de mogelijkheid dat een groep alleen uit mannen bestaat, antwoordde een aanwezige zegsman van het COA, dat hij niet kon aangeven waaruit de groep zal bestaan. Dat hangt af van het aanbod op een bepaalde dag. Hij verwacht een mengeling van gezinnen, kinderen en alleenstaanden. Het kunnen dus ook alleen mannen zijn. Maar die mannen zijn getrouwd en willen hereniging met hun gezin.

  Het college zal over een maand met een nieuw voorstel komen.

  Redactie JAS

  8 reacties :

  Anoniem zei

  Binnenkort ook in Hollands Kroon??


  Payback time in het centrum van Stockholm

  Posted on januari 30, 2016 by rommel in Artikelen // 1 Comment

  Onvermijdelijke conflicten – Heet van de pers. Vers van het nieuws. Afgelopen vrijdagavond is een vereniging van zwaar verontruste Zweedse burgers ten aanval getrokken tegen de apenheuvel van de beruchte Marokkaanse makaken die in het centrum van Stockholm zich voeden met misdaad en het plezieren met aanrandingen en molesteren van Zweedse meisjes en vrouwen.

  De gemaskeerde Vikingnese wraakexpeditie – volgens geruchten extreemrechtsen en voetballiefhebbers – hebben de straten schoongeveegd van islamitisch gespuis en daarna flyers aan het publiek uitgedeeld met de mededeling dat het heft in eigen handen is genomen, omdat de staat zijn samenlevingcontract gebroken heeft en niet meer zijn eigen burgers beschermt.

  Voor diegene die het nog niet wist, dit is een natuurlijk gevolg van een ernstig verwaarloosd en slecht immigratiebeleid, waar de bestuurlijke elite jarenlang de onrust en groeiende bezorgdheid van het Zweedse volk genegeerd heeft, en waar burgerwachten een gemeengoed gaan worden, net zoals verkrachtingen, mishandeling, moord, diefstal, etc. zijn geworden.

  Anoniem zei

  Jaren geleden al is de democratie in Anna Paulowna, nu Hollands Kroon ten grave gedragen door PvdA, CDA en VVD. Met de komst van LADA en Senioren is er hoegenaamd niets veranderd. Veel kiezers keren zich af van de oude politiek en gaan niet meer stemmen, of kiezen voor een partij die tot nu toe wel naar de burgers luistert en waar ze hun hoop op hebben gevestigd.
  Tot afgrijzen van de oude politiek stijgt de PVV wekelijks in de diverse peilingen en nog zijn de zogenaamd integere politici van de overige partijen verbaasd, of in ieder geval doen ze verbaasd. Die partijen hebben geen enkele voeling meer met de kiezers die eens op ze hebben gestemd. Een veel gehoorde en gelezen opvatting van mensen is het argument: Op Wilders stemt 27% van de bevolking dus blijft er nog 73% over van kiezers die het niet met Wilders eens zijn. Dat van die 73% een groot deel het wel met Wilders eens is, maar niet met de toon van Wilders wordt voor alle gemak maar vergeten, of die mensen zijn te onnozel om dat te begrijpen.

  De PvdA met oud wethouder v.d.Laan als “boegbeeld”.

  Jarenlang heeft deze griezel een dubieus beleid kunnen voeren tezamen met Lia Franken van het CDA. Werkelijk alles werd naar hun hand gezet: bouwvergunning wel of niet terecht afgegeven, bedrijfsoverlast door de vingers gezien, bewoners opzadelen met windmolenoverlast, niets was ze te gek. 2 Wethouders van partijen die hun mond vol hebben van DEMOCRATIE maar al lang niet meer weten wat er mee bedoeld wordt.

  Nog niet zo lang geleden(en misschien nog wel) was het voor Marine Officieren de gewoonte VVD te stemmen, de PvdA was uit den boze omdat de PvdA principieel tegen een leger is en er altijd forse bezuinigingen aan leger, land- en luchtmacht werden/worden opgelegd als de PvdA weer in een regering terecht kwam.

  Nu komen we terecht bij hypocriet v.d.Laan, opperhoofd van de plaatselijke PvdA, die als oud Marine Officier voor een partij koos/kiest die TEGEN een leger is. Nog even voor alle duidelijkheid: deze man is zo erg, dat hij als Marine Officier kiest voor een loopbaan waar hij in principe als PvdA lid tegen is. Dat is tekenend voor het schizofrene karakter van deze zich volksvertegenwoordiger noemende engerd!!!!!!

  Zo verloopt zijn politieke carrière ook, hypocriet tot op het bot, dus geen enkele boodschap hebben aan zijn kiezers en ze ook nog voorliegen zolang het hem maar goed uitkomt. Hij voert beleid zoals hem wordt opgedragen vanuit de top( waar hij mee vertrouwd is vanuit zijn Marine loopbaan, mond houden en bevelen uitvoeren) van de PvdA om zodoende een zetel in de 2e Kamer te kunnen bemachtigen, dus nog meer geld van de kiezers naar binnen harken bovenop zijn toch al goede pensioen van de Marine, naar boven likkend en naar beneden trappend zoals het een “goede” volksvertegenwoordiger van de PvdA betaamt.

  De overige raadsleden en politici in HK zijn ook erg, maar v.d. Laan steekt er met vlag en wimpel boven uit.(de Nazi vlag dan)

  Anoniem zei

  NIET TE GELOVEN WAT pvdARMOEDE HIER WEER LAAT ZIEN.
  Schijt aan de burgers; dat is het.

  Ik stem PVV.

  Wim Hermans zei

  Raadsleden wegen deze beslissingen tegen het algemene belang. Ik hoop van harte dat de Senioren hun en het belang van de samenleving, op de meest logische wijze afwegen.
  Referendum geeft wel de verwachte uitkomst, maar de raad zal uiteindelijk beslissen.
  Intussen zal de Arabische filosofie binnen die gemeenschappen op peil worden gehouden via hun geloof en voormannen.

  Anoniem zei

  Leest de politiek even mee????!!!

  Daar is hij weer!!!: “Geen reden tot zorg”

  Baden-Württemberg: 30.866 delicten door “asielzoekers” in 2015

  Anoniem zei

  Het Algemeen Dagblad wiebte de gang van zaken tussen de Rijksgebouwendienst en de COA Asielmaffia en ontdekte de volgende SCHOKKENDE correspondentie: "Ik heb de vraag uitgezet welke bestuurders in de buurt wonen zodat we daar rekening mee kunnen houden", schrijft een topambtenaar van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op 24 juli aan de COA-directie in een passage over de lege Julianakazerne in de wijk Benoordenhout in Den Haag." Daar hebt u het. Het keiharde bewijs dat de burger driedubbel hard genaaid wordt door de bovenonsgestelden.

  Zou het in Hollands Kroon anders zijn?
  De passage in de media(Geen Steil) toont wel aan de vaderlandse democratie op sterven na dood is.

  Sam Kooy zei

  De raadsvergadering te hebben beluisterd en te hebben aangekeken ..................elk goedwillend mens wordt van dit zooitje overmand door frustratie en legt het moede hoofd maar in de schoot !

  h.oldeboom zei

  Ik vraag mij af hoe men een eventuele grondprijs zal bepalen voor een AZC. Toen het bestuurlijk genie van der Laan nog wethouder was hield hij de grondprijs gewoon veel te hoog ten opzichte van de toenmalige marktwaarde; zo kwam bij mooi positief uit met de kapitaalbalans van de gemeente. Welke grondprijzen zal men nu hanteren? Hoog of laag; wat is het gunstigst voor de balans? Hoe het ook zij, de belastingbetaler zal ook deze foef gaan betalen om ten zoveelste male volledig bescheten te worden door de politiek.

  Een reactie posten