Nieuwe route een feit

Datum:
 • zaterdag 19 september 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • Warmenhuizen -  Ontsluiting Warmenhuizen/Tuitjenhorn - Nieuwe weg eind 2017 klaar  19-9-15

  Richard Zut 

  De al jarenlang gewenste oost-west verbindingsroute die de dorpskernen van Warmenhuizen en Tuitjenhorn beter moet ontsluiten, komt er definitief. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de gemeente Schagen laten weten in beginsel positief te zijn over het voorontwerp voor de 'Ontbrekende Schakel, de verbindende oost-west route tussen Warmenhuizen en Tiiitjenhorn. „Nut en noodzaak van de weg is aangetoond", zo vindt de provincie.

  Wethouder Sigge van der Veek is verheugd over de instemming van de provincie met de route, die loopt via de Veilingweg, Oostwal en Dergmeerweg. Met een rotonde bij de Oostwal. „Dit is geweldig nieuws, omdat het een zaak is die al twintig jaar voortsleept. Nu is het eindelijk zover. Als het goed is kan de eerste schop eind 2016 de grond in en is de nieuwe weg nog vóór 2018 klaar."

  Veiligheid voorop 

  De provincie stelt dat uit onderzoek blijkt dat de weg niet zozeer noodzakelijk is vanwege de verkeersintensiteit, maar wel vanwege de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming voor zwaar verkeer. Het vrachtverkeer vanaf grote bedrijven als Blankendaal Coldstores, Bejo Zaden en de Huisweid moeten nu door de kernen van Warmenhuizen en Tuitjenhorn van en naar de provinciale wegen N245 en N9.

  „Dat doet dit afbreuk aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze woonkernen", meldt de provincie. Ze wijst hierbij vooral op de Koorndijk in Tuitjenhorn.

  Verkeerswethouder Sigge van der Veek: „Het nieuws van de provincie brengt de aanleg van de Ontbrekende Schakel een stap dichterbij." Het voorontwerpbestemmingsplan leverde dertig zienswijzen op (waarvan zeventig procent positief), waaronder ook die van de provincie. Half augustus mocht gemeente Schagen haar plannen bij de provinciale adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling (ARO) toelichten. Opmerkingen van de commissie leiden tot enkele aanpassingen, onder meer van het wegtracé.

  De race is echter nog niet helemaal gelopen; ook tegenstanders krijgen nog de kans om te schieten 'op de plannen van deze ontsluitingsweg op de grens van de dorpen Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Van der Veek: „Alle indieners van zienswijzen krijgen te zien wat er met hun opmerking(en) is gedaan. Begin oktober komt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Zes weken lang kan iedereen daarop een zienswijze indienen, die ook weer worden meegewogen.

  Verwacht wordt dat het definitieve bestemmingsplan in januari 2016 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Van der Veek: „De raad moet immers groen licht geven voor het beschikbaar stellen van de ruim anderhalf miljoen euro die de ingreep ongeveer zal kosten. Dat bedrag is wel gelabeld, maar moet formeel nog wel worden toegewezen."

  NHD  0 reacties :

  Een reactie posten