Kamer wil dat regering belangen omwonenden windmolens in acht neemt

Datum:
 • donderdag 10 september 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HAAG (Energeia) - De Tweede Kamer heeft deze dinsdag twee moties aangenomen die de regering oproepen zorgvuldig om te gaan met de belangen van omwonenden van grote windparken die onder rijkscoördinatie vallen. De algemene formulering van beide moties maakt echter dat ze weinig veranderen aan wat het kabinet toch al moet doen op dit vlak.

  • David Duijnmayer  Energeia

  De eerste motie die werd aangenomen was van de hand van Stientje van Veldhoven (D66) en werd mede-ondertekend door Kamerleden van CDA, Groenlinks, Christenunie, SP, PVDA en VVD, zodat een meerderheid al verzekerd was. In deze motie vraagt de Kamer aan de regering om de omgevingscoördinatoren die voor sommige windplannen worden aangewezen, "de tijd, de ruimte en de instrumenten" te geven om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ook vragen de Kamerleden via de motie om op de hoogte gehouden te worden van de resultaten die door de externe gebiedscoördinatoren worden geboekt.

  Na een eerdere motie van Van Veldhoven besloot Kamp dat in ieder geval in Drenthe en Friesland omgevingscoördinatoren zouden worden aangesteld, omdat in deze provincies grote weerstand bestaat tegen de plannen waarvoor de regie bij de rijksoverheid ligt. In Drenthe is de coördinator inmiddels begonnen met zijn werkzaamheden. Achtergrond van de nu ingediende motie is dat Van Veldhoven zeker wil weten dat de gebiedscoördinatoren het vertrouwen van bewoners hebben.

  De tweede motie die werd aangenomen, was van Albert de Vries (PVDA). Hij vraagt de regering om, zodra de plannen voor de windparken in Drenthe ter inzage hebben gelegen, "serieus te kijken" naar de zienswijzen van inwoners van Drenthe die zich in de huidige plannen geconfronteerd zien met een windmolens aan zowel de voor- als de achterkant van hun woning. Nu is de overheid sowieso verplicht om serieus te kijken naar alle ingediende zienswijzen op projecten die onder de rijkscoördinatieregeling vallen, wat wellicht verklaart dat de motie met algemene stemmen werd aangenomen.


  http://energeia.nl/  8-9-2015  1 reacties :

  Anoniem zei

  Merkwaardig dat de PVV niet voor deze motie heeft gestemd, ben dan ook benieuwd naar het addertje onder het graswaarom de PVV als tegenstander van deze zinloze molens niet heeft meegestemd.
  Aan de andere kant: er zijn al eerdere moties ingediend die de belangen van de omwonenden moesten garanderen, maar deze regering, gesteund in haar beleid door CDA, D'66, CU, GL en SGP legt iedere motie naast zich neer en geen partij die er iets aan doet of kan doen. Onze democratie is tot een beangstigend dieptepunt gedaald.

  Een reactie posten