Storm rond windenergie op zee nog lang niet geluwd

Datum:
 • dinsdag 23 juni 2015
 • in
 • NOORDWIJK - Na goedkeuring van de Wet windenergie op zee duurt het nog even voordat de bouw daadwerkelijk kan beginnen.


  Een overzicht:

  Door Peter van der Hulst - 23-6-2015

  Wat houdt de Wet windenergie op zee precies in? In de wet staan spelregels voor de winning van windenergie op zee, bijvoorbeeld waar de parken wel mogen komen en waar niet. Turbines kunnen niet zomaar overal worden neergezet. Zo moet rekening worden gehouden met vaarroutes, natuurgebieden, militaire zones en platforms voor olie- en gaswinning.

  Wat betekent dat voor kustplaatsen als Katwijk, Noordwijk en Zandvoort? 

  Direct grenzend aan het net voltooide park Luchterduinen verrijst richting Scheveningen een nog veel omvangrijker gebied. Waar Luchterduinen zo’n 150.000 huishoudens van stroom voorziet, daar gaat het park voor Zuid-Holland alleen al aan zo’n 1,6 miljoen adressen elektriciteit leveren. Voor de kust bij Borssele komt een windpark van dezelfde omvang, voor Noord-Holland verschijnt een park half zo groot.

  Vanwaar alle commotie over de windmolens? 

  Inwoners, ondernemers, bestuurders en politici maken zich grote zorgen over de ’muur van molens’ op zichtbare afstand van de kust. Niet alleen komen er veel meer masten dan in Luchterduinen (43 stuks), maar ze worden waarschijnlijk ook hoger en komen dichter bij de kust te staan.

  Luchterduinen ligt op 23 kilometer van het strand, maar het kabinet wil een extra strook toevoegen aan de grote zone die al is gereserveerd voor het megapark. Dat betekent dat de voorste molens op 18,5 kilometer komen te staan. De kustdorpen vrezen dat toeristen wegblijven, met economische schade van honderden miljoenen tot gevolg.

  Waarvoor is die extra strook nodig, en kan die niet aan de zeezijde komen?

   Om de kosten te drukken, kiest het kabinet voor bundeling van windparken. Zo wordt de stroom niet meer per afzonderlijk park naar land geleid, maar lopen de kabels via centrale platforms, elk goed voor een capaciteit van 700 Megawatt. Voor Zuid-Holland komen twee dergelijke verdeelstations.

  De molens moeten dus 1400 Megawatt aan stroom opwekken. Om dat aantal te halen is het gereserveerde vak te klein. De benodigde extra strook kan niet aan de zeezijde komen, want daar liggen vaarroutes. Komt de strook er niet, dan blijft er slechts ruimte voor een park van 700 Megawatt. De resterende capaciteit moet dan elders op zee worden gevonden.

  Waarom heeft het kabinet zo’n haast met de aanleg van windparken op zee? 

  In het Energieakkoord en het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over schone energie. Zo moet in 2020 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Drie jaar later is dat percentage 16 procent. Alternatieven als getijdenturbines, sterkere zonnecellen en thoriumcentrales zijn volgens het kabinet het onderzoeken waard, maar zullen op korte termijn niet bijdragen aan het halen van de strakke doelstelling. Om in 2020 aan de afspraken te voldoen moet Borssele dan stroom leveren. In 2017 worden de eerste vergunningen voor de Zuid-Hollandse kust uitgegeven, het park moet in 2022 draaien.

  Maken de protesten van de kustgemeenten nog kans? 

  De 528 zienswijzen die tegen de extra strook zijn ingediend, moeten nog in behandeling worden genomen. Pas volgend jaar valt definitief een beslissing over de komst en grootte van de windparken. De kustgemeenten willen dat het kabinet kiest voor IJmuiden Ver, een kavel ver op zee en uit het zicht. Het kabinet voelt daar niets voor. Het bedrag van 12 miljard aan subsidie voor windenergie op zee stijgt dan met 1,2 miljard. Veel hangt dus af van de keuze van de Tweede Kamer. Daarnaast zullen de bezwaarmakers niet schromen de rechter om een uitspraak te vragen.  Leids Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten