Maakt laagfrequent geluid van windturbines mensen ziek?

Datum:
 • woensdag 4 maart 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Ervaringen met de effecten van grote windturbines wijzen er op dat deze ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waarschijnlijk als gevolg van de effecten van laagfrequent geluid. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan te hoge bloeddruk, duizeligheid, neusbloedingen, oorsuizingen, hoofdpijn, hartproblemen, slapeloosheid, vermoeidheid, misselijkheid en overgeven, depressie en neigingen tot zelfdoding. Het hoeft geen betoog dat zulks in vele gevallen tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid. Vaak werden bewoners de facto uit hun huis gejaagd, waarbij hun woning onverkoopbaar achterbleef.

  3 reacties :

  Anoniem zei

  De overheden zullen blijven ontkennen dat laagfrequent geluid slecht voor de volksgezondheid is al zullen de bewijzen zich via officiële rapporten opstapelen. De gebruikelijke tactiek zal zijn: onafhankelijke onderzoeken, gevolgd door onafhankelijke onderzoeken en als tenslotte bewezen is dat laagfrequent geluid schadelijk is voor de volksgezondheid zullen er, om tijd te winnen nog enkele "onafhankelijke"onderzoeken plaats vinden, gelijk zoals gebeurt met de gaswinning in Groningen, waar ieder onafhankelijk onderzoek gevolgd wordt door weer een onafhankelijk onderzoek.

  Voor de goedgelovigen onder ons: de opdrachtgever bepaalt (via zijn geld) de uitkomst van het “onafhankelijke” onderzoek. Is een onderzoek de opdrachtgever bij hoge uitzondering toch onwelgevallig dan zal het onderzoek niet deugen en zal gevolgd worden door een onderzoeker die de hem toegestopte hoeveelheid geld wel op de juiste waarde weet te schatten, zo werkt iedere Gemeente, iedere Provincie maar ook iedere huidige Minister.

  Een goed voorbeeld is de gemeente Hollands Kroon waar PvdA vriend Roel in ’t Veld voor veel geld mocht “bemiddelen” maar uiteindelijk werd er helemaal niets bemiddeld en bleef het college(V.d.Laan en Franken) bij haar eerdere besluit. Het is in de politiek heel simpel, is een onderzoek je onwelgevallig, laat een ander onderzoek verrichten, is dat je ook onwelgevallig dan druk je je eerdere besluit er gewoon door. In de tussentijd heeft deze onzin tonnen aan belastinggeld gekost maar een kniesoor die daar van wakker ligt, immers het geld moet worden opgehoest door de argeloze burger.

  Een ander SCHRIJNEND voorbeeld is de gemeente Schagen waar het hoogste Rechtsorgaan in Nederland heeft bepaald dat de windmolen van Schuijt afgebroken moet worden en dus ook die van wethouder V.d.Veek en kompaan in het kwaad de Graaf, maar deze gemeente maakt het zo bont dat ze zelfs geen boodschap heeft aan het hoogste rechtsorgaan in Nederland.

  h.oldeboom zei

  In reactie op het voorgaande van Anoniem stel ik dat wij blij moeten zijn met de gemeente Schagen. Vanaf heden kunnen de burgers doen wat zij willen omdat uitspraken van een rechtsorgaan kennelijk genegeerd kunnen worden. Heeft u een probleem met Schagen, doe dan wat u wilt en als er dan al een rechtszaak van komt kunt U de rechter verzoeken het in de praktijk ambtelijk geaccepteerde anarchiebeginsel, welke in de gemeente Schagen toegepast wordt, ook op Uw zaak van toepassing te laten verklaren. Gelijke monniken, gelijke kappen nietwaar?!

  Anoniem zei

  Mijnheer Oldeboom, normaal gesproken heeft u wel gelijk, Gelijke Monnikken Gelijke Kappen. Helaas zijn onze bestuurders, maar ook het ambtenaren korps van mening dat voor burgers andere maatstaven gelden als voor de boven ons gestelden. Bovendien kunnen bestuurders en ambtenaren beschikken over een schier onuitputtelijke bron om uit te putten als er geprocedeerd moet worden, ze hoeven het immers niet zelf te betalen?
  Te pas en te onpas wordt er door gemeentes geprocedeerd, ook al omdat ze weten dat de rechterlijke macht in meer dan 80% van de gevallen overheden in het gelijk stelt. Gelijk hebben is wat anders als gelijk krijgen.

  Een reactie posten