Oprichting Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer

Datum:
 • woensdag 10 december 2014
 • in
 • Hollands Kroon - Wieringermeer - Omwonenden van windturbines in en rond de Wieringermeer voelen zich niet serieus genomen met betrekking tot de grote impact van windenergie op de omgeving. 
                                                  PERSBERICHT


  Omgevingsraad Windpark Wieringermeer is een dictatuur!
  Wat is de definitie van een dictatuur: In een dictatuur hebben de burgers weinig of niets te zeggen. De macht is in handen van één persoon (de dictator) of in de handen van een klein groepje mensen.

  Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW).
  Omwonenden van windturbines in en rond de Wieringermeer voelen zich niet serieus genomen met betrekking tot de grote impact van windenergie op de omgeving. Initiatiefnemers willen ruim 106 immense industriële windturbines in de Wieringermeer plaatsen. Een hele grote groep van ruim 1100 mensen heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de komst van deze windturbines, maar Politiek en Initiatiefnemers doen nog altijd alsof hun neus bloedt, en er draagvlak voor windturbines in de Wieringermeer is. De ‘eigen omwonendenraad’ die nu formeel opgericht wordt, gaat zich hard maken voor de omwonenden.

  Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW), heeft maar één belang en dat is úw belang. Wij  staan voor het informeren en behartigen van belangen van omwonenden windturbines Wieringermeer. Met kernwoorden als transparantie en democratisch.

  Is de omgevingsraad windpark Wieringermeer dan niet transparant en democratisch?
  Er is weliswaar een ‘omgevingsraad’ opgericht door de initiatiefnemers van windpark Wieringermeer. Deze raad heeft echter geen enkel mandaat, zeggenschap en juridische status, en kan geen feitelijke betekenis invullen voor de geraakte omwonenden. Bijna alle betrokkenen van de omgevingsraad zijn aangezocht door de initiatief nemers en zijn niet democratisch gekozen, ook de ingezetene omwonenden!

  Voorstellen van betrokkenen in de omgevingsraad ,  worden niet  gemeenschappelijk besproken, maar op voorhand afgewezen.

  De omgevingsraad is één grote poppenkast, waar de omwonenden de poppen zijn maar de initiatiefnemers de poppen laten dansen.

  Er zijn nog altijd geen concrete toezeggingen voor een nette compensatie van de waardevermindering van woningen, en toekomstige overlast. De huidige omgevingsraad heeft geen zeggenschap, mandaat en formeel bestuur, en kan daarom ook geen concrete oplossingen bieden. Het is een zoethoudertje, mooi voor de bühne, en een lege huls zonder betekenis.

  Er zijn ruim 400 huishoudens die direct last hebben van het windpark, hun adressen zijn bekend bij initiatiefnemers van de omgevingsraad, maar na herhaaldelijke verzoeken, worden deze niet gedeeld met leden van deze raad! Hoe kan je met je achterban overleggen als je niet weet wie je achterban is?

  Windpark Wieringermeer zou solitaire molens gaan herstructureren. In het huidige plan worden 34 solitaire molens 1 op 1 vervangen, in plaats van 1 nieuwe voor 2 oude. Zoals vastgelegd in het oorspronkelijke plan van de toenmalige gemeente Wieringermeer.
  30 solitaire eigenaren van windturbines in de Wieringermeer hebben nieuwe omgevingsvergunningen aangevraagd ter vervanging van hun huidige turbine, dit staat in schril contrast met wat het Windkracht Wieringermeer beoogt, nog meer molens in plaats van minder.

  Vele burgers zoals u krijgen, met al hun belangrijke vragen, bij de huidige omgevingsraad geen luisterend oor, worden genegeerd en daarna van het kastje naar de muur gestuurd.

  Belangrijke onderwerpen worden bij vergaderingen van de omgevingsraad bewust op een laat tijdstip (lees: op het eind van de agenda) gepland zodat er weinig tijd c.q. zin overblijft om er over te praten.

  Bij vergaderingen van de omgevingsraad is de pers niet welkom en mogen de leden van de omgevingsraad niet met de pers praten. Persvrijheid? ? Je zou mogen verwachten dat alle omwonenden up to date geïnformeerd worden, met zo’n mega ingrijpende verandering van je leefgebied, van wat er binnen de omgevingsraad wordt besproken, maar helaas blijft alles wat besproken is binnenskamers.

  Wat gaat stichting omwonenden windturbines Wieringermeer (StOWW)doen?
  De stichting zal met de omwonenden in samenspraak met instanties als NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines), de stichting Windmolenklachten en het NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie) zich hard maken om geluidsoverlast en afwaardering woningbezit op een nette manier gecompenseerd en geminimaliseerd te krijgen. Daartoe zal in overleg worden getreden met politiek en een duidelijk signaal naar buiten worden afgegeven. Wij zullen op transparante wijze acteren zodat een einde wordt gemaakt aan de pseudo omgevingsraad.

  Omwonenden krijgen te maken met economische afwaardering van hun woning, en veel geluidsoverlast. Juist die ingrediënten gaat onze stichting zich hard voor maken. Er zijn al inwoners die hun waarde van hun huis met 20% hebben zien dalen, na succesvol bezwaar maken bij gemeente Hollands Kroon. En dit is voor het wonen in het zoekgebied van windpark Wieringermeer, niet eens voor de daadwerkelijke plaatsing.

  Stichting omwonenden windturbines Wieringermeer gaat omwonenden voorzien van documenten om zienswijzen in te dienen en bezwaarschriften formuleren tegen de WOZ waarde en formulieren maken om initiatiefnemers, grondeigenaren, gemeente Hollands Kroon, e.d.  persoonlijk aansprakelijk te stellen.

  Onze stichting gaat ook verzoeken om een draagvlak onderzoek te verrichten onder bewoners van de Wieringermeer. De gemeente, provincie en initiatiefnemers beweren ongefundeerd dat er draagvlak onder de omwonenden van het windpark. Om van alle discussie af te zijn stellen we voor het draagvlak te meten in een onderzoek b.v. uitgevoerd door TNO.

  Conclusie
  De huidige omgevingsraad windpark Wieringermeer was niets, is niets en wordt niets. Het blijft beperkt tot gezellige en geregisseerde ‘geluidssafari uitjes’.

  De insteek om een formele organisatie te starten wordt met name gevoed door het gemis aan een formele vertegenwoordiging van omwonenden vanuit de Wieringermeer. Bedoeling is ook om juridisch in de toekomst ten strijde te trekken om schade beperkend te werk te kunnen gaan. Daarom zal de organisatie naar buiten treden en zullen omwonenden zich kunnen aanmelden en aansluiten.

  Voor nadere  informatie kan contact gezocht worden met onderstaande bestuursleden.

  Hoogachtend,

  Voorzitter: Han Lammers
  Email: wieringermeer@geenwindturbines.nl
  06 24529860
  Secrataris: Rixt de Boer
  Email: wieringermeer@geenwindturbines.nl
  06 53793843
   


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Er wordt de burgers voortdurend voorgehouden dat politici de burgers vertegenwoordigen. U kent de bekende riedel van de politiek inmiddels wel, u mag eens in de zoveel jaar naar de stembus om op uw favoriet te stemmen, natuurlijk na eerst het partijprogramma bestudeerd te hebben. Je stemde PVV of VVD als je het o.a. niet eens was met de windmolenpolitiek. De PVV heeft woord gehouden, maar de VVD(Rutte, de man die enkele jaren geleden nog riep dat “windmolens op subsidie draaien”) heeft zijn kiezers gewoon voorgelogen en zadelt, samen met de rest van de politieke partijen de belasting betaler op met tientallen miljarden schuld.
  De Nederlandse regering heeft bij de burgers al geen draagvlak meer omdat ze de wensen van het volk op grote schaal negeren, maar in Hollands Kroon is het niet veel anders, daar laten de politici hun eigen belangen prevaleren boven die van bewoners die zwaar getroffen worden door de komst van de windmolens, zowel op het financiële vlak als wat betreft hun gezondheid. Het moet toch zo langzamerhand ook tot de botte hersenen van de politici in de Polder zijn doorgedrongen dat er geen draagvlak onder de bevolking meer is om een paar boeren en energieleveranciers multimiljonair te maken door ze te overladen met torenhoge subsidies die moeten worden opgebracht door de bevolking? Ook moet het tot de politieke lichtgewichten zijn doorgedrongen dat de vele windmolens een zeer schadelijk effect hebben op de gezondheid van omwonenden en helemaal niets bijdragen aan energiebesparing. Waarom dan toch doorgaan met die volstrekt overbodige windmolens? Het moet toch mogelijk zijn om deze dictators van de Polder hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van de omwonenden?

  Anoniem zei

  Ook zo raar , dat niemand vanmiddag wist hoe vervuilend de grondstofwinning is voor de Windturbines/ molens. http://martinvrijland.com/2013/12/16/grondstofdelving-voor-magneten-windmolens-zware-milieuvervuiling/ > http://www.hetkanwel.net/2011/12/23/de-giftige-waarheid-over-windenergie/ Of welk 3e wereldland de oude molens over neemt en wat er met de giftige troep gebeurd die daar weer uit komt . BoerRigter .

  Een reactie posten